Enhedslisten er et feministisk parti, kan man læse i programerklæringer på partiets hjemmeside. Og der er da også en række markante kvinder blandt partiets frontpersoner.  Men da 322 aktive kvinder fra et bredt udsnit af politiske partier skrev under på et opråb mod sexisme, overgreb og sexchikane i de politiske partier, var der rigtig mange fra Enhedslisten blandt underskriverne. Hvordan hænger det sammen?

af SAPs Forretningsudvalg

Er de fine ord om feminisme måske kun krymmel på en grum virkelighed? Kan man ikke regne med at slippe for kvindeforagt, nedladenhed og slibrige bemærkninger, når man melder sig ind i et parti, der taler om frigørelse og lige muligheder? Desværre ikke.

 

Sexisme er et samfundsproblem
Det er nemlig ikke for sjov, at socialistiske feminister gang på gang har understreget, at en forudsætning – men bestemt ikke garanti – for kvindernes frigørelse er et opgør med vores nuværende samfund. Et samfund, der baserer sig på ulighed, dyrkelse af privat ejendomsret og den borgerlige kernefamilie.

 

Kvinderne har i dette system som hovedregel ansvaret for det ikke profitskabende og dermed mindre værdisatte reproduktions- og omsorgsarbejde. Hermed følger også ulige magtforhold mellem kønnene, og en snærende kønsarbejdsdeling. Og så er grunden lagt til at sexisme og overgreb findes, selv i venstreorienterede politiske partier. Hvis man ikke gør noget.

 

Seksuel frigørelse er det modsatte af sexisme
Nogle borgerlige kommentatorer har ment, at sexchikane var en specialitet for venstrefløjen. For det var jo her, normløsheden og ånden fra ’68 herskede! Det er rimeligt nemt at vise hulheden i dette argument. Ganske grove sager fra Liberal Alliance og Venstre er velkendte. Men argumentet er ikke bare plat, det bliver også rent faktisk et angreb på den ”gamle” kvindebevægelse, der omkring 1970 gik til angreb på patriarkalske familiestrukturer og ville have frigørelse, ikke markedsgørelse, af den kvindelige seksualitet. Forløberne for de kvinder, der i dag står frem og kræver et opgør med sexisme og overgreb.

 

Så det er tvært imod en fordel for Enhedslisten, at den i hvert fald i nogen grad bygger videre på traditionerne fra kvindeoprøret i 70’erne – samtidig med, at nye generationer af feminister er blevet medlemmer. Omvendt er det svært at forestille sig, at borgerlige partier, der hylder familien og en patriarkalsk seksualmoral, nogensinde vil kunne lave et reelt opgør med sexchikane.

 

Ikke ’en generationsting’
En del både i og især uden for Enhedslisten har villet gøre det nye opgør med sexisme og sexchikane til en generationsting. Det er de unge kvinder, der er for følsomme, lyder det. De overser, at de ulige magtforhold er et vilkår, som alle kvinder+ er underlagt, selvom det giver sig forskellige udtryk. Nogle kvinder+ befamles, andre ignoreres. Nogle mødes med aggressioner, andre med nedladenhed. Nogle nedgøres på grund af deres seksuelle orientering, andre på grund af deres udsende. Og at blive nedgjort med ord er også sexisme.

 

De fleste af os oplever noget, uanset alder, klasse, tykkelse, seksuel orientering eller plads i partihierarkiet. Og det er kun, hvis vi står sammen på tværs af og i respekt for hinandens forskellige erfaringer med kønsundertrykkelse, vi kan gå til modstand.

 

Selvorganisering
For det er ikke umuligt at bekæmpe sexisme, selvom den er et samfundsvilkår. Et godt program er bare ikke nok. Skal det blive andet end ord, skal der siges stop, hver gang overgreb og nedgøren dukker op, kræver det, at kvinder og kønsminoriteter organiserer sig selvstændigt. Udveksler erfaringer, udvikler politik og støtter hinanden. Derfor er det et vigtigt skridt i kampen mod sexisme i Enhedslisten, at der nu arbejdes med at udvikle et selvstændigt netværk åbent for alle kvinder+ i partiet.

 

Det er godt for kvinderne i Enhedslisten, der kan få styrke til den daglige kamp, og det er godt for kampen for socialisme. For hvis kvinderne efterlades på bagperronen, bliver der ingen socialisme.

 

Gå med i netværket ved at melde dig ind i Facebookgruppen ”En blandt os i Ø”
(åben for alle kvinde+  medlemmer af Enhedslisten).

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 30.november 2020

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com