Labours årsmøde vedtog på sin sidste mødedag en radikal politisk udtalelse, der anbefaler udvidelse af den frie bevægelighed, lukning af alle asyl- og hjemsendelsescentre og stemmeret til alle indbyggere i Storbritannien.

af Sienna Rodgers

Holdningen til spørgsmålet om fri bevægelighed har været genstand for spændinger indenfor partiet siden vedtagelsen af Brexit ved folkeafstemningen i 2016. Herefter besluttede Labour tilsyneladende, at af EU’s fire økonomiske friheder skulle denne ikke fortsætte efter Brexit.

 

Labours valgprogram i 2017 slog fast: ”Fri bevægelighed vil ophøre, når vi forlader EU”. I april bekræftede Jeremy Corbyns talsmand, at Labours politik var, at den fri bevægelighed ville slutte med Brexit.

 

Men Labours årsmøde stemte imod denne politik til fordel for både at bevare og at udvide den frie bevægelighed. Det skete som del af en række krav til en ny immigrationspolitik, efter forslag fra partiafdelingerne i Camberwell og Peckham.

 

Vedtagelsen om indvandring støtter afskaffelsen af ”hostile environment” (lovgivning, der sigter mod at vanskeliggøre illegal indvandring og ophold af hjemløse EU- borgere. På dansk vil det hedde kold skulder, o.a.) gennem en række tiltag fra konkret lovgivning til bredere partikampagner om spørgsmålet.

 

I Storbritannien er fuld valgret begrænset til borgere fra Storbritannien, Irland og Commonwealth. EU-borgere, som bor i Storbritannien, har stemmeret til lokalvalg og EU-valg, men ikke til parlamentsvalg.

 

Vedtagelsen pålægger den næste Labour-regering at ændre vilkårene, således at [bosiddende, o.a.] statsborgere uden for EU og uden for Commonwealth får valgret til alle valg. Ubegrænset valgret er sjældent forekommende med New Zealand som en bemærkelsesværdig undtagelse.

 

Ana Oppenheim fra Labours ”Campaign for free Movement” og aktivist for ”Another Europe is possible” kommenterede: ” I 2017, var det skamfuldt for mange aktivister, at vores valgprogram indeholdt afskaffelsen af den frie bevægelighed. Nu kan vi tage et skridtfremad, ikke bare med forpligtelsen til at forsvare den fri bevægelighed, men også migranters stemmeret. Hvis vi vinder det næste valg, vil det blive sidste gang, at folk som mig er udelukket fra den demokratiske proces.”

 

Labour er ikke strengt bundet til vedtagelserne på årsmøderne. Men stemmetallene ved vedtagelsen om immigration var overbevisende med kun nogle af CWUs (Informations-arbejderforbundet) delegerede, som stemte imod.

 

Der er imidlertid ”Paragraf 5”-mødet- der bliver afholdt når, der er udskrevet valg, som træffer beslutning om, hvilke dele af partiets vedtagelser, der skal tages med i valgprogrammet.

 

Udtalelsen fra Labours årsmøde lyder i sin helhed:

Fri bevægelighed, lighed og rettigheder til migranter er socialistiske værdier og til fordel for alle.

 

Stillet overfor angreb på migranter – fra den racistiske Hostile Enviroment til de Konservatives Immigrantionslov, som indeholder planer om stop for fri bevægelighed og at fjerne arbejderklasse migranternes rettigheder –står vi for solidaritet, lighed og frihed.

 

At skabe syndebukke og stoppe fri bevægelighed og angribe migranters rettigheder er et angreb på alle arbejdere.

 

Der gør migrantarbejdere mere udsatte og sårbare overfor grov udbytning, det presser såvel løn- og arbejdsvilkår for alle. De splitter os, gør faglig organisering sværere og presser os tilbage.

 

Labour tilbyder virkelige løsninger til at løse de problemer, som uretfærdigt og fejlagtigt tilskrives migranterne selv: offentligt finansierede gode jobs, boliger, service og social sikkerhed til alle, afskaffelse af alle fagforenings-fjendtlige love for at understøtte faglig organisering og dermed forbedrede arbejdsvilkår og lønninger. Migrantarbejdere er allerede vigtige i fagforeningskampagner mod lave lønninger og udbytning til trods for fremherskende holdninger og Tory lovgivning.

 

Labours valgmanifest vil indeholde løfter om:

·        Bekæmpe den nuværende Tory immigrations lovgivning og enhver forringelse af rettigheder

·        Kampagne for fri bevægelighed, lighed og rettigheder til migranter

·        Afvisning af ethvert immigrations system der bygger på indkomst, migranters nytte for erhvervslivet, antal og lofter/måltal

·        Lukning af alle lukning af alle asyl- og hjemsendelsescentre

·        Sikring af betingelsesløs familiesammenføring

·        Behold og udvid retten til fri bevægelighed

·        Slut med selvforsørgelseskrav i forbindelse med immigrationsager

·        Afskaf alle ” Hostile Enviroment” tiltag, anvendelse af husværter/udlejer og offentligt ansatte som grænsevagter og tiltag, der begrænser migranters adgang til sundhedssystemet.

·        Aktivt udfordre fordomme mod migranter

·        Udvid stemmeretten til også at omfatte alle med bopæl i Storbritannien.

 

Artiklen er oversat fra Labour List  af Leif Mikkelsen

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com