Efter de bemærkelsesværdige opstande i Ecuador og Chile i 2021 oplever vi nu en mindst lige så stor opstand i den colombianske befolkning, som efter søndagens (2. maj, red.) delvise sejr – hvor regeringen var nødsaget til at trække sit forslag til en skattereform - stadig kæmper for at tilbagerulle Duque-regeringens såkaldte tilpasningsplan og sætte en stopper for det undertrykkende og korrupte regime.

af Fjerde Internationale

Baggrund
Midt i den brutale pandemi, Covid-19, har regeringen ledet at Iván Duque fremlagt en skattereform, hvis grundlæggende mål er at hæve skatten for befolkningen til fordel for de rigeste. Regeringen udnyttede pandemien til at udskrive denne regning – og valgte at vende det blinde øje til 500 døde hver dag, et samlet dødstal på over 70.000 og en stadigt mere katastrofal fattigdom.

 
Bevægelsens udvikling
Stillet over for dette, varslede sociale bevægelser en national strejke den 28. april for at stoppe skattereformen. En imponerende massemobilisering blev sat i gang, og bevægelsen spredte sig også til de mindre byer. Samtidig formåede bevægelsen at få de traditionelle arbejderfag til at organisere sig sammen med arbejdsløse unge, kvindeorganisationer og lokale beboergrupper. Regeringen valgte her at anvende sin sædvanlige udvej: brutal vold mod folket.

 

Bevægelsen bredde og styrke skyldes blandt andet, at skattereformen ikke er en enlig svale; den er kulminationen på både den nuværende og den forrige regerings neoliberale politik, som endelig støder på det colombianske folks modstand. Det er en legitim kamp, som er blevet bygget op mod magtmisbruget og den historiske udskydelse af de mest basale rettigheder.

 

Asocialt angreb
Colombia har i årtier haft regeringer, hvis økonomiske politik har været reduceret til at overføre offentlige penge til de finansielle grupper, som kontrollerer private banker og Big Business, og at acceptere investeringer fra udvindingsindustrier, der forflytter befolkningsgrupper, ødelægger store territorier og forurener vand og biodiversitet. De sociale følger af denne politik har væres katastrofale: arbejdsløsheden er historisk høj, og der er en overhængende trussel om at fyre et væsentligt antal offentligt ansatte som en del af tilpasningsplanen. Det er tydeligt, at gældsættelsen i landets familier er et resultat af den finansielle spekulation, som regeringen tillader. Og listen kunne fortsættes i det uendelige.

 

Manglende evne til at leve op til fredsaftalerne
Hertil må vi tilføje narkotika mafiaens daglige mord på sociale ledere og drabene på bønder og den oprindelige befolkning, der arbejder for at gennemføre den plan for frivillig erstatning af de ulovlige afgrøder, som blev aftalt i fredsforhandlingerne i Havana 2016. Disse forbrydelser foregår i fuldt samarbejde med de væbnede styrker, som intet gør for at stoppe dem, mens regeringen omvendt har besluttet at sprøjte arealerne, bønderne lever på, med glyphosat.

 

Katastrofal håndtering af pandemien
Håndteringen af pandemien kunne ikke have været dårligere:Ubegrænset støtte til de store medicinalfirmaer, herunder i de internationale diskussioner i WHO, da den midlertidige suspension af patenter blev foreslået, herunder den hemmelige betaling af vaccinernes pris og accepten af, at i tilfælde af sygdomme foranlediget af vaccinen, ville ofrene ikke kunne søge erstatning.

 

Ubegrænset imødekommelse af betingelserne for betaling af den offentlige gæld til IMF og andre til det punkt, hvor man er villig til at åbne op for et “natur-i-bytte-for-gæld”.
Mangel på offentlige midler til at løse situationen for de millioner af colombianere, som er blevet tvunget ud i arbejdsløshed, og de som lever udenfor samfundet, hvilket tvinger dem ud på gaderne midt i pandemien og med et privatiseret sundhedssystem, som overlader dem til deres egen skæbne – kun 4 af de 46 mio. Indbyggere er blevet vaccineret.

 

En alarmerende øget fattigdom. De officielle statistikker anerkender selv, at fattigdommen nu rammer 60 % af befolkningen, hvilket har konsekvenser for det totale antal døde som følge af Covid-19 – mere end to tredjedele tilhører den fattige del af befolkningen.

 

En stor sejr, men kampen fortsætter
Efter voldsomme protester i 4 dage, med mere end 30 dræbte og over 100 forsvundne i hænderne på de militære styrker, opnåede den folkelige bevægelse søndag d. 2. maj en meget vigtig sejr: for at stoppe mobiliseringerne blev højrefløjspræsidenten for regeringen, Duque, tvunget til at stå frem på TV og kundgøre tilbagetrækningen af den reaktionære skattereform.
Den kapitalistiske offensiv stopper ikke, men det gør den folkelige modstand heller ikke.

 

Det colombianske folk har sat sig til modværge og fortsætter med det, opmuntret af denne store sejr. Det, der nu er på dagsordenen, er at stoppe Duques “pakkeløsning”, som ud over skattereformen omfatter en endnu mere privatiseret sundhedsreform, en arbejdsmarkedsreform og en pensionsreform…

 

Alt sammen for yderligere at begrænse arbejderes rettigheder, som det er blevet krævet af den transnationale finanskapital gennem IMF m.fl.. Derfor må disse retfærdige krav forbindes med sloganet om øjeblikkelig suspension af betalingen af offentlig gæld. Et middel, der straks bør tages i brug for at finde budgetmæssige ressourcer til at løse den humanistiske krise, som landet gennemlever.

 

Modstanden samler sig i landsdelene, hvilket er en strålende mulighed for at udbrede kampens sociale fundament, at koordinere dem bedre, at demokratisere dem og især at udarbejde en bred platform, en stor national platform, som samler hovedkravene fra alle sektorer: kvindekamp mod de katastrofalt hyppige kvindemord i landet; opfyldelsen af fredsaftalerne, begyndende med den frivillige erstatning for den ulovlige dyrkning; kravet om land og ordentligt arbejde; forsvaret af naturen fra et øko-socialistisk perspektiv.

 

Stop de undertrykkende styrkers massakre, stands samfundets militarisering
I den allernærmeste fremtid er den vigtigste fælles handling at stoppe den massakre, som landets politi og dets elite del, Anti-RiotSquad (ESMAD) udfører på en ubevæbnet befolkning på direkte ordre fra de væbnede styrkers generalkommando og præsident Duque. De ankommer til demonstrationer, skyder på demonstranterne og de omkringliggende boligområder med langtrækkende våben, granater og gas, i strid med internationale konventioner og humanitær lovgivning. Og de tilbageholder især unge mennesker i offentlige og ikke-indregistrerede biler, som så forsvinder. Den 3. maj bombarderede de og smed brandbomber ned over Calis boligkvarterer fra helikoptere efter at have belejret byen – den by, hvor de største protester har fundet sted.

 

De menneskelige omkostninger ved den væbnede vold
Den krigslignende reaktion på legitime protester kan ikke retfærdiggøres. De menneskelige omkostninger som det colombianske folk betaler, er enorme. Antallet af døde, forsvundne, sårede og dømte øges dag for dag. Disse systematiske brud på menneskerettigheder er konstateret af blandt andet af FN’s delegationskontor i Colombia, Michelle Bachelet på vegne af OAS og Human Rights Watch. Situationen kræver – og derfor støtter vi det – en humanistisk løsning på denne tøjlesløse militarisering imod sociale protester. Af samme grund støtter vi det forslag om en øjeblikkelig international observations-mission, som allerede er fremsat af demokratiske og progressive kræfter i landet. Samtidig vil vi støtte kravet om international fordømmelse af Duque-regeringen for dens folkedrab og undertrykkelse.

 

At den reaktionære regering i Colombia lever i symbiose med USA er velkendt, og regeringen har i årevis accepteret placeringen af amerikanske militærbaser i landet. Fra disse baser er militære operationer blevet planlagt, som fx. i det sydlige Chile mod Mapuche-folkets retfærdige krav, og især i grænseområdet mod Venezuela, hvorfra væbnede angreb på dette land er blevet udført for at fremme en militær invasion. Duque afviser ethvert fredsinitiativ i regionen og underkaster sig ordrerne fra Herren i Nord.

 

I lyset af de seneste begivenheder opfordrer Fjerde Internationale sociale bevægelser og revolutionære, progressive og demokratiske grupper til at organisere solidaritet og til indtrængende at opfordre til en humanistisk løsning for at stoppe den massakre, som Duque regeringen udfører på det colombianske folk.

 

For  en lige fordeling af rigdom og arbejde, for en øko-socialistisk forandring, for et antikapitalistisk demokrati.

Ned med den forbryderiske og morderiske Duque-regering!

Fjerde Internationales  Eksekutivkomite,  tirsdag den 4. maj 2021.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com