content-picture.php

Klimaaktivister i kampagnen Free the Soil aktionerede mod en kunstgødningsfabrik og diskuterede alternativer i Tyskland den 22-25. september. Her en beretning fra Katie Sandwell fra webmagasinet Red Pepper.

af Katie Sandwell

I de tidlige morgentimer samledes en gruppe aktivister på parkeringspladsen ved Sloterdijk togstation i udkanten af Amsterdam, omgivet af glastårne og snoede cykelstier. Vi ventede på den bus, der skulle køre os til Free the Soil-lejren i Tyskland. Lejren har været et år undervejs med planlægning og oprettelse, men dens afholdelse i netop denne uge føles som et lykketræf: Dagen efter vor ankomst er den 20. september 2019, den første dag i den Globale Klimastrejke. Over hele verden går millioner på gaden for at kræve af deres regeringer, at de er opmærksomme på klimaforandringerne, og at de handler mod dem.

 

I Holland, lige som i så mange andre lande, udpeger og udskammer kampagner som Fossil Free Culture (Fossilfri Kultur) og Shell Must Fall (Shell må Falde) de firmaer i den fossile brændstofbranche, der forværrer den globale klimakrise. Men mange andre virksomheder, der er fortalere for og tjener på fossilt brændstof, slipper for tiltale.

 

Free the Soil forsøger at udfylde dette tomrum ved at sætte fokus på industrielt landbrug, som en central aktør i klimaforandringerne. Skønt brugen af kunstgødning er en stor del af denne påvirkning, er den norske kunstgødningsgigant Yara – den største producent af kvælstofsgødning i verden – så godt som ukendt. Medens Yara arbejder hårdt for at foregive et grønt image, så er dens produktionsprocesser afhængige af massiv brug af naturgas, og dens produkter bliver forbundet med de voksende udledninger af nitrøse gasser. Firmaet er medlem af en industriorganisation, der lobbyerer for fracking, og den har trods lokal modstand fremmet væksten af kemikalie-intensivt, eksportorienteret landbrug i hele Afrika, især i Mozambique, Tanzania og Malawi.

 

I aktion

På den solrige første søndag i aktionslejren samlede omkring 400 aktivister fra hele Europa sig i den lille fredelige landsby Sankt Margarethen, blot nogle få kilometer fra Yaras fabrik i Brunsbüttel. Folk strømmede ind med busser fra Belgien, København, Barcelona, Berlin og andre steder, og med tog og cykel fra det nærliggende Hamburg. Vi opstillede vores telte på jord, der var lejet af en lokal landmand, blandt hans græssende køer, og slog her lejr til fire dage med workshops og træningsøvelser.

 

Lejren opbygger forberedelser til en stor civil ulydighedsaktion, hvor aktivister vil forsøge at blokere og midlertidigt lukke fabrikken. Den tyske aktivist Pearly forklarede tanken bag aktionen: Vi vil forsøge at markere Yara som et af de firmaer, der tjener sine penge på industrielt landbrug, der ødelægger jorden.

 

Rundt om i verden samles folk for at kræve en forandring, og for handling mod klimakrisen. På steder som Free the Soil-lejren forsøger aktivister også at række ud og finde løsninger. Små landmænd og husmænd har en nøglerolle i at bekæmpe klimaforandringer. Når det store industrilandburg forsøger at omdanne små landbrug til ”effektiv” kommerciel produktion eller at skubbe dem væk for at gøre plads til en sådan, underminerer de vel gennemprøvede løsninger til at føde folk og beskytte miljøet.

 

For at citere Paula Gioia, en tysk landmand fra et mindre landbrug og aktivist i European Coordination of Via Campesina: ”At være solidarisk med husmænd og små landmænd, som står i frontlinjen [af klimakrisen] handler ikke blot om at støtte dem, det drejer sig om vores fælles fremtid. Vi er nødt til at sætte landbruget i centrum for vore tale om klimaforandringer, og denne lejr er en storartet start”.

 

Tænke i alternativer

Klimabevægelsen har momentum, men det er ikke tilstrækkeligt kun at opfordre til handling på klimaspørgsmålet. Medens firmaerne kæmper for at komme til at fremstå som beskyttere af klimaet eller planlægger at tjene penge på klimakrisen; medens stater udvikler politikker til at beskytte deres egne borgere på bekostning af andre og medens lokalsamfund på landet bærer byrden af både klimaforandring og foranstaltninger mod den, er der et påtrængende behov for at fordybe og udbrede vores tænkning. Vi er nødt til at tale om, hvordan et kapitalistisk system, baseret på privat ejendomsret og ubegrænset vækst, står i vejen for at opbygge et retfærdigt og bæredygtigt samfund. Vi er også påtrængende nødt til at tænke i systemiske alternativer.

 

På Free the Soil-lejren diskuterede forskellige woekshops emner som afvikling af vækst, verdensomspændende modstand fra bønder, klimabevægelser blandt oprindelige folk, og virksomhedernes magt til at forme vores fødevaresystemer, såvel som de miljømæssige virkninger af det industrielle landbrug og de bæredygtige alternativer. Småbønder og repræsentanter fra den europæiske bevægelse for lokale fødevarer, Nyéléni, diskuterede de kampe, de står overfor som følge af klimaforandringerne, samt deres politiske erfaringer med at kæmpe for at opretholde eller genetablere bæredygtige fødevaresystemer i Europa.

 

Vort fødevaresystem er ikke den eneste del af vort samfund, som er nødt til at blive omformet for at kunne håndtere de påtrængende udfordringer fra klimakrisen. Men det er et afgørende område, og et hvor bønder og andre fødevareproducenter i lille skala gennem årtier har arbejdet for at udtrykke et positivt billede af et retfærdigt og bæredygtigt alternativ til det industrielle landbrug.

 

At samle sig om et emne som dette skaber et rum til at kunne begynde at tale om de fundamentale forandringer, som virkelig handling mod klimaforandringerne vil kræve. Denne lejr gav en mulighed for aktivister til at lære mere om tæt forbundne kampe, herunder kampen for lokale fødevarer, og at se den afgørende forbindelse mellem disse kampe og den europæiske klimabevægelse. I takt med at den verdensomspændende klimabevægelse forsætter med at vinde frem, vil flere og dybere diskussioner af denne type hjælpe os til at sikre, at overgangen til en bæredygtig fremtid bliver en retfærdig forandring.

 

Oversat fra Red Pepper af Peter Kragelund

 

Mere info på https://freethesoil.org

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com