Der har både her på siden og internationalt været en stigende interesse for kritik af og alternativer til kapitalismen, herunder såkaldt grøn vækst, i klima- og miljøbevægelserne. Så da vi blev bedt om at opreklamere dette webinar om klimaretfærdighed og økosocialistisk forandring, valgte vi selv at deltage og at sprede ordet. Enhver social bevægelse må have en levende debat om vejen frem.

af 26. - 28. juni

Illustration: Djangonaut

 

Webinaret, som løber af stablen d. 26. – 28. juni, skulle oprindelig have været afholdt i Basel med henblik på, at europæiske klimaaktivister kunne deltage. Men med covid-19-krisen sparer vi togbilletten, og i stedet kan aktivister og sympatisører verden over deltage. Det er tilmed gratis.

 

Her er arrangørernes indkaldelsestekst:

 

Økosocialistisk Konference For Klimaretfærdighed
— producer mindre — del retfærdigt — beslut sammen

 

Covid-19-pandemien og dens økonomiske konsekvenser udgør et brutalt slag mod millioner af mennesker. Mens mange står over for eksistentielle problemer såsom helbreds- og job-usikkerhed, arbejdsløshed og fattigdom, har den kraftfulde mobilisering for global klimaretfærdighed oplevet en nedtur. Derfor har pandemien gjort det endnu mere åbenlyst, at folkesundhed, velfærd og beskyttelse af økosystemerne er forbundet og skal behandles som sociale spørgsmål.

 

Coronapandemien, den økonomiske krise og ødelæggelsen af ​​vores økosystemer afslører kapitalistiske samfunds manglende evne til at organisere vores samfund på en rationel måde, der respekterer alles rettigheder og behov. Kvinder, people of colour og fattige mennesker påvirkes ekstra hårdt af de kriser, vi står overfor. Konsekvenserne er især brutale i det globale syd.

 

Massive angreb på lønninger, vores levevilkår og vores demokratiske rettigheder er blevet intensiveret og kræver en afgørende modstand fra neden. Dette har også direkte konsekvenser for vores kamp for klimaretfærdighed. Hvis vi ikke organiserer os omkring dette, vil vores miljø og levevilkår blive ofret for en hurtig økonomisk “genopretning”.

 

Fra et økosocialistisk og antikapitalistisk perspektiv betragter vi de følgende måneder som meget vigtige. “Nedlukningen” i mange dele af den produktive økonomi giver os mulighed for at udvikle krav til en industriel omstilling og for at kæmpe for radikale forandringer i forhold til produktion og forbrug. I stedet for at redde skadelige industrisektorer som bilindustrien, luftfarten og fossilindustrien generelt, ønsker vi at kæmpe for en nødvendig økosocialistisk udvikling, der søger at erstatte virksomhedernes magt med demokratisk overtagelse og basis-demokratisk medarbejderkontrol. Hvis ikke vi formår at erstatte vores nuværende system, hvor erhvervslivet har magten med demokratisk planlægning, bliver det umuligt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °! Vi har brug for et radikalt anti-kapitalistisk, økologisk, feministisk, internationalistisk og antiracistisk alternativ til det dette system, der sætter liv over profit.

 

I denne situation er det vigtigt, at aktivister over hele verden forbinder sig med hinanden, udveksler idéer og diskuterer fælles strategiske initiativer. Vi inviterer derfor alle interesserede organisationer, netværk og enkeltpersoner til vores digitalt organiserede økosocialistiske konference for klimaretfærdighed. Vi vil diskutere hvordan, kampen mod de forskellige kriser kan føre til et økosocialistisk alternativ – til en verden, hvor flertallets liv snarere end et lille mindretals økonomiske interesser er kernen i vores vision. Sammen vil vi udarbejde en fælles erklæring, der skitserer vores principielle krav til en økosocialistisk overgang.

 

Denne vision involverer nye former for ejendomsrelationer baseret på den kollektive kontrol med den økonomiske produktion samt den sociale reproduktion af livet. Mere specifikt er det orienteret i retning af offentlig, kommunale og kooperativ ejendom af sociale serviceydelser, demokratiske måder at planlægge en transformation fra neden og en feministisk organisering af reproduktivt arbejde. Økosocialisme er kampen for en verden med ​​klimaretfærdighed og liv i solidaritet med hinanden samt en rationel og demokratisk aftalt brug af naturressourcer. Lad os kæmpe for det!

______

 

Læs mere om webinaret og programmet: Ecosocialist Conference For Climate Justice:

Arrangørernes indkaldelsestekst er sakset fra klimatosserne.dk

Begivenhed på Facebook: https://www.facebook.com/events/914798072297286/

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com