Klimakrisen er international. Løsningerne er internationale. Modstanden må være både lokal, international og radikal.

af SAPs Forretningsudvalg

[Opdatering 2. juli 2020: Udtalelse/konklusioner fra klimakonferencen kan læses her]

 

Hvor mange gange har vi ikke både hørt og sagt det: Klimakrisen er international. Hverken CO2, vandstanden eller temperaturstigningerne respekterer landegrænser eller holder sig på internationalt farvand. Derfor er løsningerne på en gang lokale og internationale.

 

Hvor mange gange efterhånden har vi ikke konstateret, at de internationale aftaler ikke levede op til, hvad vi ønskede og håbede på, og som klimaudfordringerne krævede? Igen og igen har vi sagt, at løsningerne nødvendigvis må tage fat om roden og byde på radikale tiltag, som politikerne kun drømmer om, når det er en del af et mareridt.

 

I Danmark f.eks. er der blevet demonstreret, samlet underskrifter og skrevet i ethvert tilgængeligt medie. Men hvor kommer den internationale og radikale dimension ind?

 

Transnationalt perspektiv
Derfor kom invitationen til Baselkonferencen fra initiativtagere fra Østrig og Schweiz som kaldet.
Oprindeligt – før Corona-krisen – var den tænkt som et europæisk initiativ. Baggrunden for konferencen blev præsenteret således:

 

”De etablerede venstrepartier har hidtil fokuseret for meget på institutionerne. Deres indflydelse i klimabevægelsen er beskeden. Selvom forskellige antikapitalistiske strømninger leder konkrete og effektive masseaktioner i klimabevægelsen, er disse stort set ikke i stand til at komme med et bud på en strategisk orientering. Klimakatastrofer kan kun blive forsinket og undgået ved at handle globalt. I Europa må et fælles, frigørende perspektiv udvikles i lyset af den omfattende sociale og politiske gensidige afhængighed. Der er imidlertid ingen europæisk økosocialistisk kraft, der kan komme med konkrete grænseoverskridende forslag til et transnationalt perspektiv. Sådan en kraft skal opbygges.”

 

Indrømmet: Det er jo trods alt kun en konference – og ikke den første. Men en konference, der sigter mod fælles perspektiver og handlinger.

 

Det var et godt initiativ – desværre var timingen uheldig: Coronakrisen satte en stopper for dette initiativ, som for så meget andet. Men heldigvis bliver den fysiske konference erstattet af et internationalt økosocialistisk webinar på de samme datoer: d.26.-28.juni – altså den kommende weekend.

 

Nedlukningen som afsæt for forandring
De forløbne måneder har ikke mindsket behovet for eller aktualiteten af radikale perspektiver, tvært imod. Som initiativtagerne skriver i den nye indkaldelse:

 

”Fra et økosocialistisk og antikapitalistisk perspektiv betragter vi de følgende måneder som meget vigtige. ’Nedlukningen’ i mange dele af den produktive økonomi giver os mulighed for at udvikle krav til en industriel omstilling og for at kæmpe for radikale forandringer i forhold til produktion og forbrug. I stedet for at redde skadelige industrisektorer som bilindustrien, luftfarten og fossilindustrien generelt, ønsker vi at kæmpe for en nødvendig økosocialistisk udvikling, der søger at erstatte virksomhedernes magt med demokratisk overtagelse og basis-demokratisk medarbejderkontrol…”

 

“I denne situation er det vigtigt, at aktivister over hele verden forbinder sig med hinanden, udveksler idéer og diskuterer fælles strategiske initiativer. Vi inviterer derfor alle interesserede organisationer, netværk og enkeltpersoner til vores digitalt organiserede økosocialistiske konference for klimaretfærdighed. Vi vil diskutere, hvordan kampen mod de forskellige kriser kan føre til et økosocialistisk alternativ – til en verden, hvor flertallets liv snarere end et lille mindretals økonomiske interesser er kernen i vores vision.”

 

De seneste måneder har understreget bredden i og omfanget af effekten af klimakrisen. De smeltende poler, ophobede affaldsproblemer, bl.a. klimaflygtninge fanget i coronaens rædsler, stadig nye naturkatastrofer i – endnu – bekvem afstand.

 

Webinarets program
Det er naturligvis alt dette, Webinarets program griber fat i. Webinarets program åbner muligheder for at beskæftige sig med et bredt spektrum af disse emner knyttet til klimakrisen og klimaretfærdighed:

 

Konferencen vil indeholde 2 hovedsessioner i et fælles virtuelt rum om den situation, klimakampen står i, og en afsluttende om perspektiver. Der vil være opsamlinger på workshops med opsamling af krav og ideer til initiativer. Bredden i workshops er imponerende:

 

Industriel omstilling, økologisk og demokratisk landbrug, transport i byer og på landet, fagforeningerne og klimaretfærdighed f.eks. Hertil føjer sig enkelte workshops om andre højaktuelle spørgsmål, bl.a. om race og corona-virus.

 

Så: Just tune in! Vi opfordrer til at gøre det socialt: som et møde i din klimagruppe, i din ungdomsorganisation eller partiforening. Det vil også give den bedste grobund for den lokale aktivitet, der kan inspirere, styrke og være fundamentet i den internationale kamp for at stoppe klimakatastrofen.

 

SAPs Forretningsudvalg, den 22.juni 2020

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com