Hvert år begår 12.000 bønder selvmord på grund af deres økonomiske situation. I de fleste tilfælde ved at drikke de pesticider, som har forgældet dem uden at give de forventede afkast.

af Svend Vestergaard Jensen

Den anden uge af januar gennemførte adskillige millioner indiske arbejdere en to dages generalstrejke mod regeringens anslag mod arbejderrettigheder. På tværs af sektorer, fra it-arbejdere, industriarbejdere til sundhedspersonale. Uden tvivl også adskillige småbønder og landarbejdere, der i disse år er særlig klemte.

 

Indien er dybt afhængig af landbrugssektoren, som beskæftiger over halvdelen af landets befolkning, det vil sige omkring 800 millioner mennesker. Situationen på landet er ikke gået stille af. Mange protester blandt bønder har fundet sted i disse år. For eksempel vil 30.000 bønder vandre mod Mumbai i denne måned. Tilsvarende møder og aktiviteter er planlagt til senere på året i landets hovedstad, New Delhi.

 

Kravene handler blandt andet om de lån, som mange bønder ikke kan afbetale med de frister, der er. Regeringen ignorerer to vigtige forhold for bønderne. Landbrugsproduktionen kan betyde fattigdom dobbelt så hurtigt som den industrielle vækst. Den indiske industri er strukturelt bundet til væksten på landet. Landbrugsproduktionen foregår – modsat mange andre steder – i stadig mindre enheder. Regeringen understøtter ikke problemerne på landet, som man tidligere gjorde, eksempelvis i den såkaldte grønne revolution for årtier siden.

 

Alt imens falder priserne på landbrugsproduktionen. Samtidig slås bønderne med en utålelig gældsbyrde. Bønder har siden midten af 1990’erne reageret med selvmord i tusindvis. Omkring 300.000 bønder har siden da taget deres eget liv. Hvert år begår 12.000 bønder selvmord på grund af deres økonomiske situation – takket være regeringens neoliberale politik. I de fleste tilfælde ved at drikke de pesticider, som har forgældet dem uden at give de forventede afkast.

 

Vandring til byerne

Indien har siden 2014 været regeret af en neoliberal regering med statsminister Narendra Modi fra partiet BJP i spidsen. Modi er en højrenationalistisk hindu. Regeringens neoliberale politik har været privatisering i centrum, hvilket først og fremmest udenlandske selskaber nyder godt af.

 

For den store landbrugssektor, som millioner lever direkte eller indirekte af, har det medført håbløshed og fortvivlelse. Det landlige Indien er udover selvmord præget af fejlernæring og underernæring af børn, voksende arbejdsløshed, voksende gældsbyrde og i sidste ende et truende kollaps. Alt dette betyder en vandring af landbefolkningen til byerne – omend i et langsommere tempo end i andre underudviklede lande. Indien er et af de få lande, hvor der ikke er en massiv vandring fra land til by. I byerne må den nu forhenværende landbefolkning overleve, som det nu er muligt ved tilfældige job.

 

Antallet af bønder faldt mellem 2004 og 2011 fra 166 millioner til 146 millioner. 6700 forlader landbruget hver dag. Mellem 2015 og 2022 vil antallet af landbrugere sandsynligvis falde til omkring 127 millioner.

 

Aktioner

Det store problem i det indiske landbrug gennem årene er påvirkningen fra deregulerede markeder og store profithungrende selskaber som Monsanto med dets såsæd, gødning, pesticider mv., som øger gælden og manglen på ordentlige kreditmuligheder. Dertil kommer regeringens tilbagetrækning af støtte, de stigende omkostninger og konsekvenserne af billig, støttet import, som påvirker bønders indkomst negativt. En politik, der understøttes af Verdensbanken og frihandelsregler, og som betyder, at det landbrug, som Indien har bygget på – småbrug og landsbyer – er ekstra pressede.

 

Situationen på landet er ved at bryde sammen under presset fra de store selskaber, der dominerer såsæd, gødning, fødevareforarbejdning og mellemforhandlerne. Så alt dette betyder også masser af aktioner blandt bønder og andre. Desværre også “aktioner” i form af selvmord.

 

Men langt de fleste, der aktionerer, gør det på andre måder. Møder, demonstrationer og mange andre aktionsformer. Bønderne har uden tvivl også ladet sig inspirere af den massive generalstrejke i begyndelsen af året (se artikel i SI).  Og af aktionen i den første uge af januar, hvor fem millioner kvinder var på gaden for at demonstrere for lige rettigheder. Kvinderne dannede en kæde på 600 kilometer gennem det meste af Kerala – delstaten i det sydlige Indien.

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com