Frem til den 21. august afholder Enhedslistens afdelinger valg af delegerede til partiets årsmøde den 3-4. oktober. På grund af coronakrisen besluttede Enhedslistens Hovedbestyrelse på et møde den 8. august, at årsmødet ikke afholdes i sin normale fysiske form, men i stedet afholdes digitalt, således at de delegerede mødes i deres egen kreds (på 10 forskellige lokationer), der så kobles sammen digitalt.

af Lise Baastrup

På hvert sted har man en storskærm, hvor man kan se den, der er på talerstolen. Der er nedsat en gruppe, der skal komme med forslag til revision af dagsorden i erkendelse af, at det er begrænset, hvad man kan nå at behandle på et digitalt møde.

 

Vi bringer her et indlæg fra Lise Baastrup, som diskuterer en række af de forslag, der er fremsat til årsmødet. Lise er medlem af den lokale afdelingsbestyrelse i Randers, og brevet er skrevet til medlemmerne i afdelingen forud for valget af delegerede.

 

************

Jeg er medlem af Enhedslisten, fordi Enhedslisten er et UNIKT parti, der adskiller sig fundamentalt fra alle andre partier af 2 grunde:

 

1. – Vi er de eneste, der klart har indset, at vi er nødt til at bryde med den kapitalistisk produktion, hvor markedskræfter og profit altid vinder over klima og rimelige levevilkår for ALLE mennesker. Vi er økosocialister.

 

Det medfører nogle principper om:

 

— Vi er imod privatiseringer og selskabsgørelse.

— Vi indgår ikke forlig, hvor vi “handler” (som andre partier), så en fordel betales med en forringelse, men stemmer for enhver forbedring og imod enhver forringelse.

— Vi bakker ALTID op om de almindelige lønmodtageres kamp for bedre levevilkår og især de særligt sårbare grupper som børn, ældre, handicappede, flygtninge, mennesker på overførselsindkomster… Derfor støtter vi bevægelsernes krav og kamp for velfærden, mod Ghettoloven, for bedre normeringer i daginstitutioner, mod racisme, og selvfølgelig støtter vi klimakampen.

 

2. – Vi er det eneste parti, der bygger på et internt medlemsdemokrati, hvor medlemmernes egne erfaringer fra deres private liv, deres arbejde, deres uddannelse og deltagelse i bevægelser m.m. skal udmøntes i den konkrete politikudvikling via aktiv deltagelse i partiet og valg til Årsmøde. Demokrati nedefra og opefter, IKKE som de andre partier, der styres fra toppen (den politiske elite) og nedefter

 

Jeg er bange for, at vi er på vej til at miste fodfæstet begge steder og blive som de andre, bare lidt til venstre for SF.

 

På trods af mange ord om bevægelserne bliver næsten alle politiske udspil indrettet efter ønsket om flere stemmer til folketing og kommunalråd. Partiets styrke ses primært som mandater i folketinget og IKKE som de borgere, der er blevet politisk aktive i bevægelser for klima, velfærd, boligpolitik, flygtninges vilkår m.m. Men det er ikke et spørgsmål om vi har 8, 16 eller 20 mandater i folketinget, der bringer os nærmere en ændring imod et socialistisk samfund. Det er et spørgsmål om, hvor mange borgere, der er blev politisk aktive i kampen for deres levevilkår og som forstår nødvendigheden af et samfund, der ikke styres af markedsmekanismer og profit. Fiksering på det parlamentariske har både politiske og demokratiske konsekvenser:

 

For det første  

Selvom man stiller en række gode krav, nøjes man med at stille krav, der kan “lade sig gøre”. Man understreger at kravene kan financiers indenfor systemets rammer. At vi er et “ansvarligt” parti ligesom alle de andre, men vi stiller ikke de mere vidtgående krav som f.eks. bevægelserne stiller, i Klimakampen / Almen modstand med flere. Det har desværre ført til en del udmeldelser af Enhedslisten bl.a. fra nogle af de meget aktive i bevægelserne.

 

Men hvis krav om:

– stop for fossile brændstoffer og omlægning af produktion for at redde klimaet

– anstændig indkomst til alle, syge, handicappede, arbejdsløse, flygtninge…

– ordentlige daginstitutioner og plejehjem til vores børn og ældre

– sikkerhed mod at blive smidt ud af eget hjem/stop nedrivninger af boliger

– nationalisering af banker, forsikringsselskaber og finansinstitutioner

 

Hvis disse krav ikke kan opfyldes indenfor systemets rammer, så er det ikke kravene, der er noget i vejen med – det er systemet.

 

Det seneste eksempel på, hvordan vi er ved at miste grebet om vores politiske og demokratiske principper, er affaldsforliget:

 

– Aftalen indebærer privatiseringer og ødelægger kommunernes chance for en offentlig grøn håndtering af genbrugs affald. Nogle kommuner må stoppe igangværende investeringer i grøn omstilling, andre fremhæver at vores rolle i den kommunale valgkamp omkring klima bliver utroværdig, når vi går med til privatisering af kommunale kerneområder.

 

Folketingsgruppen var uenig om at sige ja til aftalen. Derfor burde den have været forelagt FU/HB. Det skete ikke.

 

For det andet:  

Når det handler om at samle stemmer til valgene, bliver det vigtigere med en god pressedækning end med medlemmernes aktive deltagelse i at udvikle politikken. Et eksempel er 100-dages-programmet, der blev udgivet til pressen i forbindelse med årsmødet UDEN om medlemmerne. Programmer og delprogrammer bør diskuteres af medlemmerne og tilrettes efter deres erfaringer og vedtages på et årsmøde. Nogle vil protestere, det er alt for langsommeligt – Ja demokrati tager tid er besværligt og langsommeligt, det er meget hurtigere med enevælde, en diktator eller en politisk elite, der styrer top down.

 

Pressen kan også bruges til at manipulere med. Det skete da RØDGRØN-Ungdom blev dannet. Det er selvfølgelig dejligt, når en del unge mennesker vil organisere sig i kampen for socialisme. Men det er uhyggeligt, at man som socialist samler venner i en lukket kreds, hugger andre unges initiativ til navn m.m., annoncerer sig via den borgerlige presse, og endda udelukker andre unge medlemmer af Enhedslisten fra at kunne deltage. Det er omtrent så udemokratisk, som det kan blive og meget langt fra min opfattelse af, hvad det vil sige at være socialist.

 

Årsmødet i år kommer til at handle om demokrati 

Der er en række forslag til vedtægtsændringer, der udhuler de demokratiske regler, vi trods alt stadig har (selvom de ikke altid efterleves) bl.a. forslag om “ingen tidsgrænse” på Rotationsprincippet og svækkelse af mindretalssikring. Det værste er nok forslaget om urafstemning til HB.

 

For det første:

Ved en digital urafstemning risikerer vi, at der er politisk uoverensstemmelse mellem Årsmødets vedtagelser om politiske retningslinjer og flertallet i HBs politiske holdninger. Gennemfører HB en politik, der er i modstrid med eller på kant af Årsmødets vedtagelser, har det næste Årsmøde ingen mulighed for at vælge et HB, der er i overensstemmelse med den vedtagne politik. Dermed er hele ideen om et demokrati baseret på medlemmernes valg af delegerede til Årsmødet uden mening. Når det er på Årsmødet, at de politiske hovedlinjer vedtages, og at HB vælges, er der en god chance for, at det fører til en sammenhængende politisk linje, som medlemmerne har stemt for.

 

For det andet:  

Ved en digital urafstemning vil kandidater, der er landskendte eller kommer fra en stor afdeling, få stemmer, alene fordi der er mange, der kender deres navn. Sidder du i Skive eller Næstved, og en af dine kammerater her vil opstille til HB, så er der kun relativt få, der kender din kandidat. Hvis derimod du kommer fra en stor afdeling, hvor mange kender dig, eller hvis du i forvejen er “landskendt”, er din chance for at få mange stemmer MEGET større. Som det er i dag, har du mulighed for på Årsmødet at tale direkte til dem, der skal stemme, uanset om du kommer fra Skive, Næstved eller København. Der vil nok altid være en vis “kendiseffekt”, men ved en digital urafstemning har kandidater, der ikke er landskendte og kommer fra en lille afdeling ikke en chance.

 

For det tredje:

De nuværende regler for valg af delegerede sikrer, at de mindre afdelinger alle har ret til 2 repræsentanter, hvilket betyder, at de små afdelinger er “overrepræsenterede” på Årsmødet. Det er måske meget mere overkommeligt at passe HB-møderne, hvis man bor nær København, og det påvirker måske, hvem der stiller op, men det kan vi næppe ændre via vedtægterne.

 

Vi kan nok sikre HB-pladser til folk fra regionerne via nye vedtægter, men det altafgørende er:

 

HB skal vælges på Årsmødet, hvis vi vil bevare medlemsdemokratiet og sikre, at ENHEDSLISTEN fortsat er et unikt parti.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com