I over to måneder har Danmark været lukket ned. Forsamlingsforbuddet og afstandskravet har betydet, at det ikke har været muligt at lave normale partiarbejde i Enhedslisten. Mange lokalafdelinger har været nødt til at aflyse 1. maj-arrangementer, medlemsmøder og andre aktiviteter. I stedet er der høstet en del nye erfaringer med virtuelle møder, hvor man deltager via sin computer eller smartphone.

af Åge Skovrind

Den 31. marts begyndte Enhedslisten at arrangere digitale møder for medlemmer i hele landet. I første omgang var det kun folketingsmedlemmer, der holdt oplæg på mødet, hvorefter ”seerne” kunne sende et spørgsmål eller en kommentar ind. Senere er emne- og personkredsen blevet udvidet. Det seneste ”møde” var en fredagsbar med quiz og røde sange. I de kommende uger er planlagt yderligere 7 møder (se sidst i denne artikel).

 

Møderne har været en succes med mange deltagere og positive tilbagemeldinger, fortæller Jeppe Rohde, som er organisationssekretær på Enhedslistens landskontor. Han var medvært på fredagsbaren og har været med til at få de nu i alt 17 møder op at stå. Dertil kommer en live-udsendelse den 1. maj, hvor der var talere, sange og hilsener fra en række afdelinger.

 

”I alt har flere end 800 deltaget i et eller af flere af møderne indtil nu, og nogle steder sidder der mere end en person bag skærmen. Det er næsten en tiendedel af alle medlemmer, så det synes jeg er ret flot,” siger han.

 

”Det har været et godt tilbud til de nye medlemmer, som vi har fået i de sidste par måneder, og vi har også medlemmer, som af den ene eller anden grund har svært ved at komme til almindelige, fysiske medlemsmøder, men som nu har fået en mulighed for at være med.”

 

100 deltagere per møde

Det bedst besøgte møde var 1. maj-mødet, hvor 752 medlemmer tjekkede forbi. Ellers har deltagelsen ligget stabilt omkring 100 deltagere per møde. Næststørste møde var med Pernille Skipper med 220 deltagere. Efterhånden har Jeppe og de andre værter også fået mere erfaring med at afvikle møderne.

 

”Vi er blevet mere fortrolige med at styre det. I starten skulle deltagerne skrive til os, hvis de havde et spørgsmål. Nu er vi begyndt at åbne mikrofonerne, så folk selv kan sige det, de vil.”

 

”Mit indtryk er, at også mange afdelinger er begyndt at holde digitale møder, enten for medlemmerne eller i bestyrelsen. Nogle steder havde man allerede før coronakrisen erfaringer med at mødes virtuelt med Skype eller i Facebookgrupper, men det er helt sikkert noget, der er kommet mere af nu,” siger Jeppe Rohde.

 

Lokale erfaringer

Det er dog langt fra alle, der har noget at berette. Således har hverken de fire afdelinger på Nørrebro i København eller de to afdelinger på Amager – til sammen har de seks afdelinger langt over 1000 medlemmer – inviteret til møder.

 

”Her har der ikke været afholdt medlemsmøder siden coronakrisens udbrud, fortæller Per Bregengaard, som er med i det fælles koordineringsudvalg på Nørrebro. ”Der har ikke været stor stemning for det. Folk har været lige så interesserede i at deltage i de fællesmøder, der arrangeres for hele landet,” forklarer han.

 

Andre afdelinger planlægger deres første webmøde, for eksempel Albertslund, som holder møde om Enhedslistens svar på coronakrisen med Søren Søndergaard den 26. maj. Og i Silkeborg siger kontaktperson Jørgen Madsen: ”Sjovt, at du ringer, for det er faktisk på dagsordenen i morgen på vores bestyrelsesmøde.” Så måske også her.

 

Ikke fortrolige med det digitale

I Odense har afdelingen afholdt to webmøder – et med Victoria Velasquez, som er valgt på Fyn, og et om det påtænkte salg af Fjernvarme Fyn. Et tredje er planlagt med Nikolaj Villumsen.

 

”Vi havde et fint møde i to timer om byrådsflertallets planer om at sælge Fjernvarme Fyn. Vi havde inviteret stadsdirektøren og kommunens jurist med til den første del af mødet, og bagefter diskuterede 10-15 medlemmer vores holdning,” siger byrådsmedlem Reza Javid.

 

Han fortæller også, at de baggrundsgrupper, der følger det kommunalpolitiske arbejde, fortsat holder regelmæssige møder, men nu som webmøder. ”Det fungerer, men der er også et par enkelte medlemmer, som plejer at komme til de fysiske møder, men som ikke er fortrolige med det digitale kommunikation.”

 

Fungerer bedst i samme rum

I Roskilde gik de fire kommunale baggrundsgrupper også over til digitale møder, da landet blev lukket ned, men nu har man besluttet at vende tilbage til fysiske møder. “Det er forsvarligt, fordi vi har plads til at mødes i små grupper, og det er bedre. Først og fremmest fordi baggrundgruppe-arbejdet i høj grad handler om ide-udvikling i fællesskab; og det fungerer bedst, når man sidder i samme rum. Derudover undgår vi bøvlet med, at der lidt for ofte er nogle, der bliver ‘smidt af’ på grund af tekniske problemer.” siger byrådsmedlem Henrik Stougaard.

 

Afdelingen har også afholdt to vellykkede medlemsmøder med Zoom. Et møde var i forlængelse af diskussionerne på aprilmødet i Enhedslistens Hovedbestyrelse om den politiske situation, Enhedslistens holdning og organisatoriske beslutninger. Et andet møde handlede om kommunens håndtering af coronakrisen.

 

”Deltagelsen har været lidt mindre end de normale møder, og med nogenlunde de samme deltagere, Det har også fungeret fint med webmøder i bestyrelsen, hvor vi har været ni deltagere. Men jeg ser frem til, at vi kan mødes normalt igen. Det giver en bedre diskussion og en bedre stemning, mener Anne Haarløv fra bestyrelsen og tilføjer:

 

”’Faktisk har coronaen også været et kreativt benspænd – vi var nødt til at fejre 1.maj digitalt! Det gjorde vi med fine taler, inspirerende musik og fællessang i vores lokale 1. maj-film, som findes både i en udgave på 1 minut og en på 34 minutter. Se dem fra vores Facebookside!’”

 

Offentlige webmøder

Også i Aalborg har man høstet erfaringer med webmøder, både for medlemmerne og som offentligt møde. ”Det har været rigtig godt,” siger Kim Pors, kontaktperson for afdelingen. ”Der har været gode tilbagemeldinger, så jeg tror, at det også bliver noget, vi fortsætter med i en eller anden form,” siger han.

 

Afdelingen arrangerede et møde den 30. april, som var åbent for alle interesserede. Det handlede om fordele og ulemper ved fælles ledelse på skolerne i kommunen – et spørgsmål, som har skabt en del lokal debat både i og uden for Enhedslisten.

 

”Jeg synes, det fungerede fint,” siger byrådsmedlem Per Clausen. Han var oplægsholder på mødet med ca. 25 deltagere, blandt andet formanden for lærernes fagforening.og flere kritiske forældre.

 

”Vi fik en god dialog, og der kom mange spørgsmål til mig. Det er nok en mødeform, som bedst egner sig til spørgsmål og svar og mindre til debat på tværs mellem deltagerne. Ud fra en kommunalpolitisk vinkel ser jeg det som et godt redskab, hvis man har brug for at få et møde hurtigt op at stå og få en bredere inddragelse, og hvor folk ikke skal bruge tid på transport. Så det kan godt være noget, vi vil prøve igen, men det egner sig nok bedst, hvis det er om et meget konkret tema,” slutter Per Clausen.

 

Se hinanden i øjnene

De fire afdelinger i Aarhus har under hele coronakrisen haft fælles ugentlige medlemsmøder, blandt andet om coronakrisen, ghettoloven og byrådsarbejdet, og med deltagelse af en række MF’ere . Ligeledes har kommunalgruppen og bestyrelse holdt regelmæssige møder.

 

”Det fungerer, men deltagelsen er væsentligt mindre end på de normale medlemsmøder,” fortæller kontaktperson Hans Jørgen Vad. Han mener ikke, at virtuelle møder egner sig til indviklede emner eller spørgsmål, hvor der skal træffes vigtige beslutninger:

 

”Det er vigtigt, at man kan se hinanden i øjnene, og at der er plads til de små bemærkninger. Webmøder fungerer bedst til information og ideudveksling,” siger han.

 

Få inspiration

Afdelinger, som endnu ikke har gjort sig erfaringer med virtuelle møder, kan blive inspireret, når Enhedslisten centralt arrangerer et møde om ”afdelingsarbejde i en coronatid” den 26. maj. Det vil handle om, hvordan Enhedslistens afdelinger har klaret sig igennem de seneste måneder, hvor samfundet har været lukket ned. Mødet henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og andre afdelingsaktive, som kan dele erfaringer og høre, hvad andre har gjort.

 

Mødet indgår i nedenstående virtuelle mødeplan, som Enhedslisten inviterer alle medlemmer til. Møderne den 20. og den 28 maj er åbne for alle interesserede, ikke kun medlemmer (følg linket). De øvrige møder er kun for medlemmer, som fik tilsendt tilmeldings-links mandag den 11. maj,

 

Mandag d. 18. maj kl. 20.00-21.00:
Digital aktivisme i en corona-tid
Når det er sværere at samles, kan vi gøre brug af digitale medier, når vi skal igennem med vores politiske budskaber. Kom til en workshop om, hvordan vi kan bruge bl.a. sociale medier til at fortælle om de udfordringer corona-krisen skaber. Del dine erfaringer og vær med til at få inspiration til aktivistiske, digitale handlinger. Hør hvordan Mattias Friis og #Coronaknibe-aktivister mener, vi kan lave digital aktivisme i disse tider.

 

Tirsdag d. 19. maj kl. 20.00-21.00:
Kurdernes aktuelle situation i Tyrkiet og Rojava
Følger man de danske medier er det næsten som om, at freden er brudt ud i resten af verden. I hvert fald hører man ikke meget om de igangværende konflikter. Men de fleste af dem fortsætter og skærpes. F.eks. for kurderne i Tyrkiet og Rojava, hvor det tyrkiske regime optrapper undertrykkelsen i ly af corona-krisen. En undertrykkelse, som også rammer vores venner og kammerater i området. Det vil folketingsmedlem Søren Søndergaard og byrådsmedlem Ibrahim Benli fortælle og svare på spørgsmål om. Både Søren og Ibrahim er medlem af Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe.

 

Onsdag d. 20. maj kl. 20.00-21.00:
Hvor er Danmark og verden på vej hen?

Enhedslistens folketingsmedlemmer Rosa Lund og Rune Lund fortæller om den politiske situation og svarer på spørgsmål fra deltagerne. Hvad er Enhedslistens prioriteringer i coronakrisen? Og hvad bliver de kommende politiske kampe? Mødet er åbent for alle sympatisører, og dem, der ikke er medlemmer af Enhedslisten endnu. Så invitér meget gerne en ven eller bekendt med her.
Mandag d. 25. maj kl. 20.00-21.00:

Ligestilling og feminisme i et corona-perspektiv .

Med Mai Villadsen og Anna Berg.

 

Tirsdag d. 26. maj kl. 20.00-21.00:
Afdelingsarbejde i en coronatid
For bestyrelsesmedlemmer og andre afdelingsaktive. Hvordan har Ø-afdelingerne klaret sig igennem de seneste måneder, hvor samfundet har været lukket ned? Hvilke erfaringer kan vi tage med os videre – både til en ny normaltilstand, men også i tilfælde af en eventuel anden bølge af coronavirus? Nogle afdelinger har været næsten i dvale, mens andre har kastet sig over diverse teknologiske muligheder. Kom med og del jeres erfaringer – og hør hvad andre har gjort. Der vil være en række indspark, noget gruppearbejde og en fælles debat.
OBS! Tilmeld jer venligst dette møde i god tid ved at registrere jer via linket – gerne flere fra jeres afdeling.

 

Onsdag d. 27. maj kl. 20.00-21.00:
Introduktion til Enhedslisten
Dette mega-møde er henvendt til alle jer, som har meldt jer ind for nyligt og som godt kan bruge en introduktion til Enhedslisten. Mød et folketingsmedlem, der vil fortælle kort om Enhedslistens politik, mens en ansat fra Landskontoret vil fortælle om måder, man kan være aktiv på. Undervejs vil vi gå ud i nogle mindre, virtuelle grupper, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og for at hilse på andre nye Ø-medlemmer. En hyggelig time, som samtidig gør dig klogere på partiet.

 

Torsdag d. 28. maj kl. 20.00-21.00
De stridbare danskere 1848-1920

Historiker og forfatter René Karpantschof fortæller på dette megamøde om danskernes historie 1848-1920 gennem deres indbyrdes uenigheder og kampe mod hinanden. I et kort, actionpacked foredrag møder vi oprørte demonstranter, religiøse afvigere, passionerede kunstnere og farlige tjenestepiger, men også politiet, politikere, præster, direktører, herremænd og generaler. Vi bliver vidne til politisk kaos, revolverdrab og sammen­­sværgelser, og vi ser, hvordan perioden kulminerer i en episk styrkeprøve mellem to samfundssystemer: kapitalisme eller socialisme. Mødet er åbent for alle, så inviter en ven med, som endnu ikke har meldt sig ind.

 

Fredag d. 29. maj kl. 16.30-18.00
Mega-fredagsbar med banko-show
Vi glæder os meget til dette banko-show – live fra Studiestræde. En pragtfuld eftermiddag i selskab med bankovært Anders Jonassen. Der vil være flotte præmier og hygge for alle pengene. Mon ikke også vi får tid til at synge en rød sang eller to undervejs? Man behøver ikke forberede sig, men det er en god idé at have papir og skriveredskab ved hånden, når man logger på. Og måske lidt godt til ganen.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com