5. oktober arrangerer Handicapinitiativet demonstrationer i København, Helsingør, Slagelse, Nakskov, Odense, Svendborg, Middelfart, Kolding, Aarhus, Aalborg og Frederikshavn. Kravet er, at regeringen tilfører handicapområdet flere midler på finansloven for 2022.

af Claus Højsgaard

Handicapinitiativet blev dannet som en reaktion på økonomiaftalen for 2022, som regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik i juni måned.

 

På 14. dage fik vi ikke blot arrangeret én, men 4 demonstrationer. Den 24. juni var der demonstrationer i København, Odense, Aarhus og i Aalborg. Det var første gang i Danmark, at der var demonstrationer i de 4 største byer i Danmark, hvor der blev demonstreret for bedre forhold for mennesker med handicap. Knapt 1000 mennesker deltog i de fire demonstrationer. Allerede samme dag bekendtgjorde vi, at demonstrationerne vil blive gentaget den 5. oktober, ved folketingets åbning.

 

Der har i foråret, været mere opmærksomhed på forholdene for mennesker med handicap. Blandt andet, har der været flere debatter i folketinget. Social -og ældreminister Astrid Krag har fra folketingets talerstol udtalt: “Det skal ikke være en kamp, at få den hjælp, man har behov for, hvis man har et handicap.”

 

Men vi må bare konstatere, at det er en kamp. Med økonomiaftalen, mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev der ikke tilføjet området en eneste krone. KL havde, ved forhandlingerne bedt om 5,5 mia. kr. over 3 år. Det er det beløb, der skal til, hvis man efter KL´s opfattelse skal kunne overholde loven.

 

At der ikke i økonomiaftalen blev tilført penge til det specialiserede socialområde, fik KL udtalte straks, at det vil betyde, kraftige nedskæringer på området. Handicaporganisationerne reagerede voldsomt. Formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen tildelte straks regeringen og KL en “fuckfinger” og udeblev fra KL´s Sociale Topmøde.

 

Men også blandt græsrødderne, bredte utilfredsheden sig. Dette er baggrunden for demonstrationerne den 5. oktober. Ingen af det etablerede handicaporganisationer ville stå som arrangør af en demonstration, men hvis andre “tog ansvaret” og arrangerede en demonstration, så var de etablerede handicaporganisationer “friske på”, at “bakke op” om initiativet. Derfor er det Handicapintiativet, som står som arrangør – i mange byer med aktiv støtte fra Enhedslistens lokale afdeling.

 

Læs mere på Facebook

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com