…men derimod om debatten om øremærket barsel, der har ramt landets avisforsider og medier i de sidste par uger. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Danmarks Arbejdsgiverorganisation (DA) er nemlig blevet enige om en ny model for barselsorlov, som øremærker 2 gange 11 ugers forældreorlov til henholdsvis manden og kvinden, som er de to køn, aftalen opererer med.

af SAPs Forretningsudvalg

Øremærket barsel fremstår pludselig, efter flere års modstand både i blå blok og Socialdemokratiet, som det, vi alle sammen har ventet på – med undtagelse af nogle få ”bagstræbere”, der ikke har fundet lovordene frem nu hvor EU’s direktiv fra 2018 er på vej til at blive implementeret. FH og DA har med deres aftale taget et første skridt. Når implementeringsrådet under beskæftigelsesudvalget er færdig med sit arbejde – men senest i august 2022 –  skal Folketinget tage beslutning om, hvordan det ønsker direktivet implementeret. Et direktiv som Enhedslisten i sin tid stemte imod – med den begrundelse, at der ikke var flertal for det i Folketinget, at der ikke skulle flyttes magt til EU, og at dansk arbejdsmarkedspolitik er et dansk anliggende.

 

Men nu skal det altså implementeres, og her har FH og DA sat en dagsorden, som man ikke kan komme udenom.

 

Fra Enhedslistens folketingsmedlemmer har der lydt opbakning til øremærket barsel til mænd – samtidig med et krav om 14 uger til hver forælder (uanset deres køn) og en påmindelse om, at en afgørende forudsætning for reel ligestilling er fuld løn under barslen. Enhedslisten har også foreslået en forenkling af barselsorlovssystemet: 14 uger øremærket til hver forælder og 5 måneder til fri fordeling.

 

Et godt barselssystem handler om flere ting – som minimum børnenes tarv, et godt forældreskab og ligestilling mellem kønnene. Og øremærkning er ikke nok til at sikre dette.

 

Enorm skævhed, der ikke lige retter sig  

I forhold til især det sidste er udgangspunktet ret dårligt:

 

Ifølge Danmarks Statistik tog mænd, som fik barn i 2018, blot 31,9 dages barsel i gennemsnit. Til sammenligning tog kvinder 273,9 dages barsel i gennemsnit.

 

Kvinderne tager altså i gennemsnit 89,6 procent af barslen, mens mændene blot tager 10,4 procent.

 

Det fører til tabte karrieremuligheder og lønstigninger for kvinderne, og de ender med mindre i pension end deres partner. For mændene er der et åbenlyst tab af samværsmuligheder med deres barn og mistet tilknytning mellem børn og fædre.

 

Set på den baggrund skulle man tro at man næsten ikke kan gøre noget forkert. MEN den nuværende danske barselsorlovsmodel betyder, at en øremærkning til mændene i sig selv ikke nødvendigvis skaber mere lighed.

 

Den nuværende barselsorlov er nemlig skruet sådan sammen, at i en familie med far, mor og børn har barnets far blot ret til to ugers øremærket barsel, mens barnets mor har ret til 18 ugers øremærket barsel: fire ugers graviditetsorlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen.

 

De to forældre kan derudover fordele 64 ugers forældreorlov imellem sig. Det er dog kun 32 af disse uger, hvor der medfølger kompensation i form af for eksempel barselsdagpenge. Langt de fleste forældre bruger ikke de 32 uger uden kompensation.

 

Så:  Hvis de 11 uger blot lægges oveni som forældreorlov, sikrer det højst sandsynligt ikke en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder!

 

Brug for mere vidtgående reform

Der skal en ny model til, der sikrer at mændenes øremærkede barsel ikke tages fra kvinderne. Enhedslistens udmærkede krav om en forenkling er en god idé, hvis den forenkling vel at mærke også fører til at forældrene uanset køn sikres barsel med fuld løn, så de faktisk har mulighed for at benytte den.

 

Men en forenkling er ikke nok. Der er også brug for en forlængelse af den samlede barselstid. Fordi forældreorloven er så dårligt kompenseret, oplever langt de fleste, at de reelt har 46 ugers barsel (48 hvis faren lægger sine to uger i forlængelse, men det sker sjældent). 46 uger er 10 ½ måned, og det er absolut i underkanten af, hvad forskningen mener er bedst for barnet i forhold til at skulle afsted i institution. Her vurderes 1 til 1 ½ år, som det bedste udgangspunkt – svarende til et krav om fx 60 uger.

 

En samlet forlængelse af retten til barselsorlov matcher også kravet om, at den øremærkede barsel til mænd ikke skal betales af, at kvinder får forringet deres ret til barsel – hvilket selvfølgelig har været grobund for modstand mod forslaget. Bl.a. begrundet i en frygt for, at kvinder vil ende med at forlænge barselsorloven for egen regning, som man har set det i Norge.

 

Og endelig er det selvfølgelig vigtigt, at barselsregler i 2021 bliver kønsneutrale, så de sikrer alle typer af forældre samme muligheder for barsel med deres børn. Uafhængigt af kønsidentitet og (eventuelle) ”familieformer”.

 

Derfor bør implementeringen af EU-direktivet ikke bare føre til det, som FH og DA i første omgang er blevet enige om. Det bør derimod være anledning til at slås for en mere vidtgående reform, der indfrier ovennævnte krav – og som derfor ikke bare kan blive den ”gratis omgang”, som både DA og FH og regeringen åbenbart har forestillet sig.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com