content-picture.php

Først i det nye år blev det det Globale Økosocialistiske Netværk dannet. Dets umiddelbare formål er at fremme udviklingen og udbredelsen af økosocialistiske ideer og informationer internationalt for at sikre, at socialistiske ideer bliver hørt i den økologiske debat.

af Leif Mikkelsen

Blandt initiativtagerne er økosocialistiske aktivister fra Afrika, Australien, Europa, Nordamerika og Sydamerika. Den irske socialist John Molyneux har været en vigtig kraft. Der er mange skribenter fra Socialistisk Informations sider blandt initiativtagerne, så som Michael Löwy, Hugo Blanco, Alan Thornett, Patric Bond, Susan Price, Daniel Tanuro, Federico Fuentes, Ian Angus og John Bellamy Foster.

 

Bliv medlem!

Både enkeltpersoner og socialistiske organisationer kan blive medlemmer af netværket, hvis de støtter netværkets kerneprincipper:

1.       Der er en generel miljøkrise, hvor klimaforandringer er det vigtigste element. Krisen er ekstremt presserende og truer menneskehedens fremtid og utallige andre arter.

2.       Årsagen til denne krise er kapitalismen – et økonomisk og socialt system, der bygger på konkurrerende udbytning og produktion for profit.

3.       At løse og overleve denne krise indebærer et internationalt brud med kapitalismen, og at den bliver erstattet af socialisme – et økonomisk og socialt system, der bygger på fælles ejerskab af de vigtigste produktionsmidler og demokratisk planlægning.

4.       For at opnå dette kræves en global mobilisering af folkets styrke og magt.

5.       En sådan mobilisering forudsætter en beslutsom prioritering af en retfærdig klimaløsning, dvs. en løsning, der ikke indebærer angreb på den almindelige arbejderbefolknings beskæftigelse og levestandard.

6.       Den fælles mobilisering, vi har brug for, kræver modstand mod al racistisk, sexistisk, nationalistisk, homofobisk og transfobisk undertrykkelse.

 

Netværkets første mål er at få flere besøgende på sin hjemmeside og at få flere medlemmer, både enkeltpersoner og organisationer. Det kræver en aktiv indsats fra dem, der støtter netværket.

 

Medlemskab koster 150 euro for organisationer og 10 euro for beskæftigede –  det halve, hvis man er uden for arbejdsmarkedet.

 

Netværket satser på at afholde en international konference senere i 2020. COP 26-konferencen i Glasgow den 9-20. november bliver også et vigtigt fokuspunkt.

 

Konference i Basel

Samtidig med dannelsen af det globale netværk søger økosocialistiske kræfter i Europa at finde fælles fodslag, idet de to schweiziske organisationer SolidaritéS og Bevægelsen for Socialisme sammen med Aufbruch für eine ökosozialistische Alternative fra Østrig har indkaldt til en konference den 26-28. juni i Basel.

 

I invitationen til konference skriver initiativtagerne blandt andet:

 

”Flere og flere aktivister i klimabevægelsen arbejder for systemforandring. Imidlertid er de antikapitalistiske og økosocialistiske kræfter svage. Der er stadig næsten ingen debat i klimabevægelsen om bevægelsens strategiske orientering. I intet land i Europa eksisterer der en betydende politisk kraft, der foreslår et økosocialistisk perspektiv. På europæisk plan er der ikke en gang en debat om antikapitalistiske perspektiver. De etablerede venstrepartier har allerede fokuseret for meget på institutionerne. Deres indflydelse i klimabevægelsen er beskeden. Selvom forskellige antikapitalistiske strømninger leder konkrete og effektive masseaktioner i klimabevægelsen, er de stort set ikke i stand til at komme med et bud på en strategisk orientering. Klimakatastrofer kan kun blive forsinket og undgået ved at handle globalt. I Europa må et fælles, frigørende perspektiv udvikles i lyset af den omfattende sociale og politiske gensidige afhængighed. Der er imidlertid ingen europæisk økosocialistisk kraft, der kan komme med konkrete grænseoverskridende forslag til et transnationalt perspektiv. Sådan en kraft skal opbygges.”.

 

I slutningen af februar vil initiativtagerne udsende et forslag til handlingsprogram med umiddelbare krav og dannelsen af en økosocialistisk pol i klimabevægelsen.

 

Det er en oplagt opgave for danske økosocialister at bakke op om disse to initiativer.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com