Lørdag den 10. august blev LeFT (Leave Fight Transform) - en kampagne for et venstreorienteret Brexit (’Lexit’) - startet op af tilhængere i dagbladet Morning Star. Vi bringer her deres grundlag.

af LeFT

Fra Amazons varehuse til Belfasts skibsværfter, kræver arbejdere et brud – et brud med det fejlslagne system med krisepolitik, neoliberalisme og kapitalisme. De sidste 40 år har været en epoke med faldende realønninger, angreb på fagforeninger og faglige rettigheder, nedskæringer, og misbrug af migranter, udhulingen af demokratiet og en tiltagende miljøkrise. Arbejderbefolkningen over hele verden kræver et alternativ til det mislykkede status quo.

 

Historien viser os, at hvis venstrefløjen ikke tilbyder et systemoverskridende alterniv til den kriseplagende kapitalisme, vil de falske profeter fra højre træde ind på scenen med deres tomme løfter og reaktionære utopier. For at tilbyde et seriøst alternativ må venstrefløjen kræve og lede et brud med et kapitalistisk system, som er ikke reformbart og pilråddent. For socialister i dag i Storbritannien betyder det at opfordre til et brud med EU, brud med den nyliberale logik og opbygningen af et radikalt alternativ.

 

Forlad – bekæmp- transformer

LeFT kampagnen er et græsrodsnetværk af socialister, fagforeningsaktivister og aktive i lokale bevægelser som vil sætte demokrati, internationalisme og socialisme på dagsordenen. Vi anerkender, at den fejlslagne nyliberale økonomiske model har udløst såvel resultatet af folkeafstemningen om EU i 2016 som den voksende opbakning til en Labour-regering ved parlamentsvalget i 2017. Et Labour parti ledt af venstrefløjen med et vidtgående valggrundlag, der sætter virkelige forandringer på dagsordenen.

 

For at udvikle potentialet i denne bevægelses må venstrefløjen sikre, at folkeafstemningsresultatet fra 2016 bliver ført ud i livet således, at Storbritannien bryder med traktaterne, institutionerne og EU’s love såvel som Fort Europas strukturelle racisme. Disse institutioner fremmer og opretholder selve det system, som arbejderbefolkningen kræver et brud med. Vi må opbygge en systemoverskridende bevægelse, der begynder med arbejderbefolkningens afvisning af EU i mange lokalsamfund. En bevægelse, der fremmer virkelig internationalisme med allierede i arbejderbevægelsen over hele verden.

 

For at forme det 21. århundrede således, at det fremmer arbejderklassens interesser, i al sin diversitet, at begynde at vende udviklingen i miljøkrisen og udvide demokratiet til at omfatte alle aspekter af menneskers liv, må venstrefløjen forlange et brud med status quo.

 

Vi må forlade EU og grundlæggende forandre samfundet.

 

Grundlaget er oversat fra Counterfire  af Leif Mikkelsen 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com