En kombination af aktivist-sammenslutning og socialistisk tænketank, som sammen med andre i Venstrepartiet og på venstrefløjen i bred forstand vil opbygge et masseparti for socialistisk samfundsforandring. Sådan definerede Socialistiska Partiets 27. kongres organisationens karakter i forhold til de enorme udfordringer, som arbejderbevægelsen og venstrefløjen står overfor i dag.

af Internationalen

Som modsvar på den yderste højrefløjs fremgang på europæisk og globalt plan er det, ifølge kongressen, nødvendigt med en ”samling af alle socialistiske kræfter, som er klar til at kæmpe for at blokere den ødelæggende højreudvikling, bryde den onde cirkel og bane en vej ud af dødvandet.”

 

For at understøtte en sådan samling besluttede kongressen at udelade ordet ”parti” fra organisationens navn for at fjerne misforståelser. ”Vores organisation er ikke et parti i konventionel forstand, som udelukker medkæmpere fra andre miljøer,” mente kongressen, men en politisk strømning og kraftkilde, hvor medlemmerne kan være aktive i hele arbejderbevægelsen og på hele venstrefløjen. Som forbund – navnet vil blive besluttet efter en medlemsafstemning, kommer organisationen til at udgive ugeavisen Internationalen, tidsskrifterne Röda Rummet og Tidsignal samt støtte bogforlagets Röda Rummets udgivelser. At inspirere og styrke arbejderbevægelsens venstrefløj for at opbygge sociale bevægelser og en udenomsparlamentarisk forandringskraft står fortsat i centrum.

 

I første omgang betyder kongresbeslutningen, at SP’ere går ind i Venstrepartiet for der at hjælpe med at aktivere medlemmer i blandt andet sociale kampe og socialistiske studier for i fællesskab at udvikle politiske svar på dagens udfordringer.

 

I forlængelse af kongresbeslutningen blev organisationens vedtægter revideret, og man påbegyndte den organisatoriske omstilling, som i store træk skal være gennemført til Socialistiske Partiets 50-årsjubilæum i efteråret.

 

Socialistiska Partiet er den svenske sektion af Fjerde Internationale.

 

Oversat fra den svenske avis Internationalen af Åge Skovrind

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com