Forringelser af skoler og daginstitutioner er på dagsordenen i kommunerne. Sparebudgetter bliver vedtaget, men ikke uden modstand. I Lynge i Nordsjælland har en gruppe forældre taget sagen i egen hånd. Den lokale skole rammes af voldsomme besparelser, men forældre organiserer demonstrationer og underskrift-indsamlinger.

af Ebbe Rand Jørgensen

Forringelser af skoler og daginstitutioner er på dagsordenen i kommunerne. Sparebudgetter bliver vedtaget, men ikke uden modstand. I Lynge i Nordsjælland har en gruppe forældre taget sagen i egen hånd. Den lokale skole rammes af voldsomme besparelser, men forældre organiserer demonstrationer og underskriftindsamlinger.

Torsdag den 14. oktober vedtog byrådet i Allerød budgettet for 2011. Det var historisk på flere måder; for det første en besparelse på driften på ikke mindre end 91 millioner kr., for det andet var et stort antal borgere og ansatte troppet op til en demonstration foran rådhuset, heriblandt 500 forældre og børn fra Lynge skole.
Byens borgmester, Erik Lund gik ud og talte i megafonen, inden han gik ind og åbnede mødet i byrådssalen. Men han havde ikke ændret holdning, budgetforliget, støttet af (næsten) samtlige partier måtte nødvendigvis vedtages. Alle, fra SF til DF bakkede op. Kun det enlige medlem af Lokallisten stemte imod.

Allerød er som mange andre kommuner ramt af smalhans og de økonomiske rammer, som kommuneaftalen (mellem regeringen og Kommunernes Landsforening) levner. Og Allerød lever til punkt og prikke op til aftalen.
Men prisen betales bl.a. af børnene, skoler og daginstitutioner må holde for. Lærerne skal undervise flere timer, klasser skal lægges sammen, så der er 28 elever i klasserne. Der skal ændres på skolestrukturen og indføres ”flydende” grænser mellem skoledistrikterne. Klasser til specialundervisning skal nedlægges, og børnene inkluderes i de almindelige folkeskoleklasser. SFO’erne skal lukkes i skoleferierne. Der skal fyres både lærere og pædagoger, i alt skal der skal nedlægges 50 pædagogstillinger.

Telefonkæde
For Lynge Skole betyder budgettet, at der i værste fald skal fyres 10 lærere og 2 pædagoger. Det skriver skoleleder Thomas Kirkegaard i Allerød Nyt.

Et andet problem er klassesammenlægningerne. En gruppe forældre har fundet ud af, at lokalerne på skolen slet ikke kan matche klassestørrelser på 28 elever. 48 m2 er der til rådighed i et typisk klasselokale på skolen, hvor normerne i diverse cirkulærer siger 60 m2. Men også nedlægningen af specialtilbud bliver et problem, når ”specialbørnene” skal integreres, uden at der bliver nok ressourcer til den vanskelige opgave.

Men forældrene nøjedes ikke med at konstatere problemerne, de gik i gang med at organisere protesten.
Socialistisk Information har talt med en af forældrene, Rasmus Keis Neerbek. Rasmus har et barn, der går på skolen og et barn i børnehave.

”Jeg blev ringet op af en af de andre forældre, der spurgte om jeg ville være med,” fortæller Rasmus.
På få timer blev der på en lørdag dannet en forældreaktionsgruppe. De organiserede en rundringning til de lokale partiformænd, organiserede demonstrationen foran rådhuset før byrådsmødet og en underskriftindsamling på skolen. De sørgede for, at der blev samlet underskrifter to morgener foran skolen.

Aktionerne har indtil nu haft et meget konkret og lokalt udgangspunkt, men perspektivet er meget bredere ifølge Rasmus:

”Når protestgrupper på enkeltsagsområder opstår, vil de rumme mange forskellige politiske holdninger. Ofte vil man støde på argumenter om, at pengene bør tages fra andre kommunale områder. Som socialist er det vigtigt, at vi søger at imødegå disse argumenter og forsøger at forene de forskellige grupper til samme kamp.”

”Når nedskæringerne rammer, så sker der typisk det, at forskellige interessegrupper ramler sammen. Her er det efter min mening afgørende, at vi fastholder, at løsningen ikke er at eksempelvis plejehjemmene forringes til fordel for ungdommen, eller omvendt. Men tværtimod forsøger at forene de forskellige grupper til samme kamp.”

Enhedslistens rolle
Rasmus er udover at være almindelig forælder til et barn på skolen også aktiv i Enhedslisten. Enhedslisten er ikke repræsenteret i Allerød byråd, Men han undrer sig alligevel en del over Enhedslistens ageren.

”Vi er nogle Enhedslistefolk i Allerød, der er meget engagerede i aktiviteterne i mod forringelserne. Men samtidig er nogle af vores medlemmer i Hillerød i Fælleslisten med til at lave et budget, der har mange lighedspunkter med nedskæringerne i Allerød.” (se Fælleslisten i Hillerød for sparebudget)

Medlemmerne i de to kommuner er oven i købet medlem af den samme afdeling af Enhedslisten.

Rasmus efterlyser en diskussion af dette problem. Han siger:

”Det er meget problematisk, når Fælleslisten går med i kommunale nedskæringer. Havde Lynge Skole ligget i Hillerød, så havde vi demonstreret mod os selv. På dette område er der stor forskel på Enhedslistens officielle politik og Fælleslistens førte – det bør kræve en grundig debat internt i Enhedslisten.”

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com