Efter at have været nødsaget til at aflyse mødet i 2020 pga. udbruddet af Corona-pandemien, lykkedes det at afholde et online møde i år. Den Internationale Komite (IK) er Internationalens centrale politiske organ og har de seneste år holdt sit årlige 5 dage lange møde hos IIRE i Amsterdam.

af Fjerde Internationale

I år bød vi velkommen til 64 IK-medlemmer og 30 observatører og gæster fra 49 lande: Algeriet, Argentina, Australien, Østrig, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Storbritannien, Canada/Quebec, Colombia, Danmark, Ecuador, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Mexico, Marokko, Holland, Norge, Pakistan, Panama, Peru, Filippinerne, Portugal, Puerto Rico, Rusland og Sydafrika, den spanske stat, Sri Lanka, Sverige og Svejts, Tyrkiet, USA og Venezuela.

 

Som der er tradition for, blev mødet afviklet på tre sprog – engelsk, fransk og spansk, hvor et hold af frivillige tolke sikre simultanoversættelse gennem hele mødet. At organisere et så stort møde, med muligheder for kammerater i tidszoner så forskellige som Filippinerne og Mexico, indebar et begrænset antal timer til rådighed hver dag. Ikke desto mindre deltog kammerater i Australien ifølge deres lokaltid klokken 3 om natten.

 

At det lykkedes at afvikle mødet med succes skyldes indsatsen fra tolketeamet og andre, der grundigt havde forberedt og organiseret alle aspekter af mødet såvel som deltagernes fleksibilitet.

 

Mødet lagde ud med diskussion og vedtagelse af teksten En ny opblomstring for kvindebevægelsen, som var resultatet af en langvarig gennemarbejdning af Fjerde Internationales Kvindekommission. Den indeholder en grundig analyse af de omstændigheder, som fremkaldte opblomstringen af denne bevægelse med kvindernes ændrede situation, de særlige kampformer, som denne bølge har anvendt, såvel som revolutionæres opgaver i bevægelsen.

 

Fjerde Internationales Forretningsudvalg præsenterede en analyse af den internationale situation i et mere konjunkturelt dokument, der forholdt sig til den mere dagsaktuelle dagsorden.

 

Her bliver Covid-19 anbragt i samspillet med den økonomiske og økologiske krise. En sammenfatning af de mest betydningsfulde kampe I det seneste år og en udfoldelse af hovedopgaven: at genopbygge en radikal venstrefløj, som er i stand til at udfordre det kapitalistiske system og sætte et alternativ for det 21.århundrede på dagsordenen. Denne rige diskussion på IK-mødet gjorde det muligt at forbedre og færdiggøre teksten, så den kan blive offentliggjort i slutningen af marts.

 

Dette generelle dokument blev suppleret af en rapport om situationen i Mellemøsten og Nordafrika, ti år efter starten på ”det arabiske forår”.

 

Rapporten understregede nødvendigheden af at forstå det som en langstrakt proces: oprøret mod fattigdom og arbejdsløshed, absolutisme og korruption og sammenstød mellem en række kontrarevolutionære regimer. Imidlertid blussede oprøret op igen i en anden bølge I 2019- 2020.

 

Et notat om situationen i Latinamerika blev diskuteret på et regionalt møde kort før IK-mødet, og blev forelagt til den internationale debat på mødet. Endnu et regionalt møde vil udarbejde et mere udbygget dokument på baggrund heraf. Notatet understregede de fleste regeringers manglende evne til at håndtere den kombinerede sundheds-, økonomiske og sociale krise. Selvom det overordnede styrkeforhold ikke har forandret sig, er der sket en genopblussen af kraftige kampe som f.eks. i Chile.

 

På klima- og miljø spørgsmål blev der vedtaget en udtalelse om de aktuelle opgaver i klimabevægelsen i lyset af Glasgow COP26  og en resolution om behovet for radikale forandringer I transportsektoren. Begge blev diskuteret og vedtaget med solide flertal.

 

Om mere dagsaktuelle emner blev der vedtaget en udtalelse, der støtter den nuværende bevægelse i Myanmar og en anden, der udtaler støtte til den sultestrejkende Dimitris Koufodanis I Grækenland.

 

I den sidste lukkede del af mødet behandlede man interne organisatoriske spørgsmål. Forretningsudvalgets afbrydelse af tilknytningen af NSSP i Sri Lanka til Fjerde Internationale blev bekræftet.

 

Artiklen er oversat fra Fjerde Internationales hjemmeside af Leif Mikkelsen

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com