I forbindelse med vores diskussioner om feministiske kampe imod de ekstremt autoritære tendenser i Filippinerne, har de sociale bevægelser mødtes for at drøfte situationen og vores strategier for at imødegå etableringen af et Duterte-dynasti ved det kommende valg. Hans datter, Sara Duterte-Carpio, der nu stiller op, er en fare for os feminister, fordi det ser ud til, at hun lanceres som en progressiv kvindelig kandidat.

af Jean Enriguez

Vi må minde os selv om, hvordan de nuværende vilkår er for kvinder, og for de forskellige dele af samfundet hvor kvinder indgår. Vi ved kun alt for godt, hvordan Duterte- regeringen har krænket og begået overgreb mod kvinders rettigheder, ikke bare i form af nedsættende bemærkninger, men også ved forskellige former for undertrykkelse af bønder, arbejdere, de fattige i byerne, oprindelige folk og andre marginaliserede grupper. Dutertes regering har institutionaliseret et patriarkalsk, autokratisk, militaristisk og decideret hjerteløst og forsømmeligt styre af forbryderisk karakter, der ikke tager nogen form for hensyn til befolkningen. Politiet bliver ved med at slå ihjel. Kvinder betragtes åbenlyst som sexobjekter og varer.

 

Vores organisation kan berette om kvinder, der er blevet voldtaget af politiet. Kvinder er blevet seksuelt udnyttet som prisen for at krydse mellem nedlukningszoner. Det har især været alarmerende, fordi mange kvinder har været nødt til det for at kunne opretholde livet under nedlukningen og pandemien. Før de har kunnet krydse grænserne, er de blevet voldtaget af politiet. De lidelser, der er forvoldt ved de oprørende drab uden lov og dom, er også en form for vold mod kvinder. Som følge af Dutertes krig mod narko er politiet blevet sat ind i de fattige kvarterer, og mere end 20.000 er blevet dræbt. Dutertes nærmest fraværende håndtering af corona-krisen har yderligere belastet kvinders pleje- og omsorgsbyrde og udsat dem for endnu større risiko.

 

Der er vedtaget love, der lovliggør udsættelser og nedrivning i fattige kvarterer. Siden marts 2020, da pandemien var på sit højeste, har disse kvarterer været hærget af nedrivninger. 120 familier i Pasay blev i marts tvunget ud af deres kvarter. I juli samme år fik 300 familier i Laguna-provinsen, deres huse jævnet med jorden. Og i september blev 800 familier smidt ud for at give plads til lokalregeringens byggeprojekter.

 

Også oprindelige folks landsbysamfund er ofre for undertrykkelse, mishandlinger og vold som led i den militariserede krig mod narko, krig mod pandemien og krig mod de fattige. Duterte har døbt sin aggressive infrastrukturpolitik ’Byg, byg, byg’. Det er en måde at skabe økonomisk vækst på, der har tilsidesat og krænket oprindelige folks rettigheder. De love, der er blevet vedtaget i hans regeringstid, har reelt ført til forfølgelse og drab på ledere af oprindelige folk, som satte sig imod de overgreb, der var en reaktion på mine-, plantage-, dæmnings- og kraftværksprojekter, men også ulovlig tilegnelse af landbrugsområder til andre formål mm.

 

Oprindelige folk er blevet stemplet som terrorister. Disse angreb har virket stærkt skræmmende på modstanden, især i landområderne. Cordillera Peoples Alliance (CPA) (1) har registreret 76 ledere af oprindelige folk som ofre for disse drab uden lov og dom. Regeringskommissionen for oprindelige folks vilkår har undladt at gøre brug af sine beføjelser og undladt at repræsentere deres interesser, i ø-grupperne og i det muslimske område. Den selv samme kommission er blevet talerør for Dutertes regering, vendt imod de oprindelige folk.

 

Unge kvinder er særligt udsat. Online-undervisning og nødvendigheden af at finde arbejde for at holde sulten fra døren har tvunget mange unge til at forlade landsbyfællesskaberne og er blevet ofre for trafficking. Kvinder, der stadigvæk befinder sig i den stereotype rolle, som dem der tager sig af familien, slås også med sundhedsproblemer og restriktioner, som følger af miljøødelæggende råstofudvindingsprojekter og af pandemien.

 

Arbejderklassen er offer for det klima af straffrihed, der hersker. Razziaer mod fagforeninger, kriminalisering og drab på ledere og tillidsvalgte og andre, alene det livsfarlige terrorist-stempel, gør ethvert krav på organisationsfrihed i Filippinerne helt udsigtsløst. Det undrer ikke, at landet er blevet beskrevet som et de 10 værste lande for arbejderklassen i følge Global Rights Index, en årlig rapport fra International Trade Union Confederation (ITUC). Duterte har ikke på nogen måde opfyldt sine forpligtelser over for arbejderne.

 

Arbejdere udsættes for flere forskellige meget barske former for tilrettelæggelse af arbejdet, hvor arbejdsgiverne bare kan overlade til arbejdere selv at håndtere den risiko, der er ved arbejdet, og undlader at forsyne dem med det nødvendige beskyttelsesudstyr. Som det gælder inden for så mange andre områder, har arbejderne i det store hele været overladt til at klare sig selv under pandemien. Det har især været meget vanskeligt for migranterne (’de oversøiske filippinske arbejdere’, som de benævnes officielt), som regeringen ikke giver nogen alternativer. De er blevet tvunget til at vende hjem.

 

Bønderne står over for tilsvarende problemer, f.eks. terrorist-stemplet, og deres jord bliver taget fra dem og anvendt til andre formål. På grund af de internationale handelsaftaler inden for World Trade Organization, har der været en overflod af importeret ris og andre fødevareprodukter, der giver enorme indkomsttab for lokale fødevareproducenter. Også der, er det først og fremest kvinder, som bliver ramt.

 

Vi talte om mediestrategier under den igangværende valgkamp. Men i den nærmeste fremtid er dét, vi presser på for:

  • Tilstrækkelige økonomiske subsidier, især til de mest marginaliserede, f.eks. overlevende efter kønsrelateret vold, personer med handicaps, LGBT-personer, oprindelige folk, muslimer m.fl.
  • At tage hensyn til kvinders særlige sundhedsbehov, f.eks. seksuel og reproduktiv sundhed.
  • At stille præsident Duterte og hans regering til regnskab for krænkelser af menneskerettigheder.
  • At sikre vidtfavnende overlever-centrerede planer til alle ofre/overlevende efter vold, herunder økonomisk sikring.

 

Vi presser også på for at få skrottet anti-terrorloven, der blev vedtaget sidste år, og som bringer forkæmpere for kvinders rettigheder i fare.

Vi ønsker også at sikre, at der bliver vedtaget de love, som vi har presset på for, om kvinders rettigheder angående jobmuligheder og støtte til selvforsørgelse under pandemien.

 

Med hensyn til de oprindelige folks landsbyfællesskaber ønsker vi, at regeringen anerkender deres selvbestemmelse og en udvikling, der passer til deres behov og ikke til de store selskabers, en, der drager omsorg for natur og miljø.

 

Vi ønsker, at der bliver regeret ud på grundlag af en menneskelig, inkluderende og retfærdig social beskyttelsespolitik, så de oprindelige fællesskaber og alle dem, der hører til dem, herunder kvinder og unge, kan leve et værdigt liv. Uddannelse, sundhed og levebrød skal nyde støtte, fordi uden dem bliver de oprindelig folks muligheder for at bidrage stærkt påvirket eller svækket.

 

Der bliver gjort store anstrengelser for at opnå lovændringer, der vil beskytte arbejdere, der gør brug af retten til at organisere sig. Vi må kæmpe for at gøre en ende på alle former for diskrimination, seksuelle krænkelser og decideret seksuel vold mod kvindelige arbejdere. Vi vil have gjort en ende på alle former for livstidskontrakter, og vi vil også kæmpe for at sikre, at vores lovgivende forsamlinger sørger for tilstrækkelig hjælp til både fast- og løstansatte arbejdere.

 

De neoliberale systemer i samfundet har gjort håbløsheden og utilfredsheden blandt folk endnu større. Højreekstremistiske kræfter har draget fordel af denne utilfredshed og tillagt sig det sprog, som progressive bevægelser mod populistiske regeringer anvender, og fører sig nu selv frem som alternativer. Storkapitalen har høstet store fordele ved drabene og den massive undertrykkelse af modstand fra hele spektret af sociale bevægelser. Kina styrker sin position med indirekte støtte til Duterte-administrationen. De kinesisk og filippinsk baserede kapitalister finansierer fortsat Dutertes valgkamp, herunder troll farms på de sociale medier, det har en skræmmende virkning på unge.

 

USA har også under Biden cementeret deres relationer til Duterte gennem forhandlinger om at bibeholde den militære aftale om udstationerede styrker i Filippinerne.(2) Vi har gjort modstand og sagsøgt Dutertes regering. Vi vandt hos FN’s Menneskerrettighedskommission, men præsidenten nyder som bekendt straffrihed. Vi bliver ved med at forfølge sager ved Den internationale Krigsforbryderdomstol. Vores sag drejede sig ikke kun om drab, men også om voldtægter, begået at statslige magtorganer under bemyndigelse af Duterte.

 

Vi bliver ved med at opbygge solidaritet i fællesskaberne. Kvinderne har organiseret fællesskabsspisekamre med økologiske produkter, og fordeler fødevarer til folk. Vi har etablereret ’Tit for Tat’ til kommunikation mellem enker og forældreløse børn efter drab uden lov og dom. Vi forfølger og anmelder enhver krænkelse, som Duterte og hans ledelse begår. Vi bliver også ved med at dyrke vores alliancer mellem kvindegrupper og at gå på gaden for at give udtryk for kvindernes modstand!

 

25. september 2021

 

Jean Enriquez er medlem af World March for Women in the Philipines samt koordinator af The Coalition Against Trafficking in Women.

 

NOTER

1) Cordillera Peoples Alliance (CPA): Uafhængig sammenslutning af græsrodsbaserede ogenisationer blandt oprindelige folk i Cordillera-regionen i Filippinerne ’til forsvar for forfædrenes jord og selv-bestemmelse’ (o.a.).

 

2) Visiting Forces Agreement fra 1999 (efterfølger tidligere aftaler, den første i 1952: Ifølge denne aftale har USA jurisdiktion over amerikansk militærpersonale, der er anklaget for at begå kriminalitet i Filippinerne. Det vil f.eks. sige, at kriminalitet også begået imod filippinske borgere kan straffes mildere, end hvis den, der havde den kriminelle handling også var filippinsk borger (o.a.).

 

Artiklen er oversat fra International Viewpoint af Niels Overgaard Hansen 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com