I SAP deler vi mange af de frustrationer, som Græsrodsnetværket opregner i indkaldelsen til deres konference i næste weekend. Ikke mindst frustrationen over, at en ny NATO- og forsvarspolitik på det seneste årsmøde blev stemt ind i Enhedslistens principprogram uden en seriøs demokratisk proces.

af SAPs Forretningsudvalg

Men vi mener ikke, at dannelse af den nye organisation med medlemmer i og uden for Enhedslisten, som konferencens arrangører lægger op til, er en god måde at bruge kræfterne på.

 

Der er rigtig gode grunde til bekymring over udviklingen i Enhedslisten.

 

I den forrige regeringsperiode udviklede rollen som parlamentarisk grundlag for regeringen sig til en rolle som støtteparti, der kun sjældent fremstod som en opposition – og endnu mindre som et politisk alternativ til venstre med et helt andet projekt. Jagten på at ”sidde med ved bordet” og få ”indflydelse” har på Christiansborg ikke mindst undermineret vores voldsomme kritik af klimanølet. Og i kommuner og regioner har lokale EL’ere efterhånden en del steder – ”fordi det var nødvendigt” – lagt stemmer til velfærdsnedskæringer i åbenlys modstrid med vores politik. Hvilket naturligvis spænder ben for at stå i spidsen for en solidarisk kamp mod nedskæringspolitikken.

 

Organisatorisk har partiet reelt ikke fået opbygget et stærkt bevægelses-engagement, men udvikler sig tværtimod mange steder i retning af de andre partiers ”vælgerforeninger”. Den reelle partiledelse synes også i stadigt stigende grad at være overdraget til folketingsgruppen – hvilket meget naturligt spiller sammen med et altdominerende politisk fokus på det parlamentariske arbejde og -spil.

 

Prikken over i’et har været en politisk mainstreaming på EU- og NATO- og forsvarsområdet, der ikke har taget medlemsdemokratiet alvorligt. Enhedslistens kamp mod EU-systemet blev – efter en fuldt demokratisk proces på årsmødet i 2022 – ikke afblæst, men bekræftet (med en tydeliggørelse af, at dette ikke indebar en aktuel kamp for folkeafstemning om dansk udmeldelse). Alligevel blev linjen herefter præsenteret, som om EL ikke længere var modstandere af EU-systemet, men (som SF) ville ændre EU indefra. Og NATO-modstand og afmilitarisering blev i en Ukraine-udtalelse ændret til NATO-tilslutning (indtil der fremstår en ”alternativ sikkerhedsarkitektur”) og støtte til et udefineret ”territorialforsvar”. Begge dele blev på årsmødet i 2023 på kup-agtig vis ændret i principprogrammet – som ”konsekvensrettelser”, uden reel debat.

 

Organisering?

Så der er absolut ikke noget underligt i, at der er mange medlemmer af Enhedslisten, der er utilfredse og ønsker at kaste kræfter ind i at udvikle partiet i en anden retning.

 

I den bestræbelse kan organisering også være nyttig – f.eks. om konkrete forslag op til et årsmøde. Men det er noget helt andet, der foreslås på Græsrodsnetværkets kommende konference: Dannelse af en ny, selvstændig venstrefløjsorganisation med et samlet politisk program – øjensynligt åben for medlemmer både i og uden for Enhedslisten. Og det projekt er efter vores (SAP’s) opfattelse ikke en rigtig prioritering.

 

Billedet af ”to fløje” i Enhedslisten, ”Folketingsgruppen” vs. ”Græsrødderne”, er alt for unuanceret – og derfor et dårligt udgangspunkt for handling. Vi tror således, at vi vil kunne stå langt stærkere i de vigtige politiske kampe i Enhedslisten ved at finde meningsfæller blandt medlemmerne fra sag til sag, frem for ved at danne en ”oppositions-fraktion”, der nemt kan ende som en lille (inden man er blevet helt enige om det fælles program!) og måske marginaliseret gruppe i forhold til det store flertal af medlemmer.

 

Klassekampslinje og bevægelsesarbejde – i praksis!

Det store flertal af aktive medlemmer er – heldigvis og naturligvis – nemmere at engagere i at ”bekæmpe klassefjenden” end i organisering, der har interne kampe om den politiske linje som erklæret udgangspunkt. Og lige netop dette engagement er jo et godt udgangspunkt for at modvirke Enhedslistens udvikling i retning af et almindeligt parlamentsfikseret ”vælgerforeningsparti”.

 

Vi tror, blandt andet på den baggrund, at kræfterne er brugt allerbedst ved at prioritere faktisk at få opbygget noget bevægelsesarbejde, der reelt kan modvirke EL’s tiltagende parlamentsfiksering og styrke udviklingen af EL som et græsrods- og klassekampsparti. Vi tror, at dette kan have større effekt, både når det handler om at få flyttet noget i Enhedslisten, og når det handler om at få flyttet noget i klasse- og klima-kampen/styrkeforholdet mellem klasserne i Danmark. I bevægelserne vil der også være alle muligheder for fortsat samarbejde med dem, der har meldt sig ud af Enhedslisten – og dem, der ikke vil melde sig ind.

 

Derfor er det denne linje, vi for et par år siden i SAP med stort flertal besluttede at lægge kræfterne i. Og SAP vil af disse grunde ikke deltage i opbygningen af en ny organisering som den foreslåede.

 

Fortsat godt samarbejde

Uanset hvad vi selv vil bruge kræfterne på, kan og vil vi selvfølgelig ikke antaste andres ret til at danne en organiseret strømning i Enhedslisten. SAP er jo, når ret skal være ret, selv en strømning i Enhedslisten med et fælles politisk grundlag… Vi er dog lidt bekymrede, hvis man skulle beslutte at lave en selvstændig organisation, der ikke er defineret som en strømning i EL.

 

Men uanset hvad der bliver besluttet på weekendens konference, håber vi naturligvis på et fortsat godt samarbejde med de mange gode kammerater i Græsrodsnetværket. Både når det handler om at trække den politiske udvikling i Enhedslisten i den rigtige retning, og når det handler om at opbygge progressive bevægelser i samfundet!

 

Socialistisk ArbejderPolitiks Forretningsudvalg, den 21. september 2023

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com