Enhedslisten vedtog denne udtalelse på sit årsmøde den 5-6. oktober 2019

af Enhedslisten

Enhedslisten siger ja til almene boliger, som folk har råd til
Enhedslisten siger fra overfor folketingsflertallets ghetto-planer, som betyder nedrivning af tusinder boliger – gode boliger, som ikke fejler det mindste.

 

Det er det rene vanvid at bulldoze disse i et land med permanent boligmangel i storbyerne og tusinder på ventelister. Det virkelige problem er, at almindelige lønmodtagere har stadigt sværere ved at finde en bolig der, som er til at betale.

 

Nej til ghettolister og etnisk diskrimination
Vi afviser helt regeringens ghettolister, som vi vil have afskaffet. Først og fremmest pga. kriteriet “af ikke vestlig baggrund”, som gennemgående definerer ‘ghettoerne’. Vi afviser kategorisk al lovgivning, der opdeler danske statsborgere efter etnicitet. Det er en form for racisme uanset hvor smukke hensigter, det pakkes ind i.

 

Men vi afviser også ghettolisterne fordi de er vilkårlige, bygger på forældede tal og kriterier, hvor regeringen hele tiden flytter ‘målet’. Målet er tydeligvis ikke at løse konkrete problemer, men at fastlåse hele befolkningsgrupper i et stigmatiseret billede.

 

Nej til diskrimination – af alle fattige
Man tager dog alvorligt fejl, hvis man kun ser etnisk diskrimination i ghetto-planerne. Nej, både i lovgivningen og dens følgevirkninger i sker der en stadig større udelukkelse fra mange boligområder – kun baseret på sociale forhold. Især modtagere af overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp, førtidspension o. lign.

 

Det er en grænseløs kynisme, der ligger bag, når de mest udsatte skal holdes væk fra billige boliger, som reserveres til de mere ressourcestærke. Og et voldsomt værdiskred, som vi ikke kan tro, der er opbakning til i Socialdemokratiet og SFs bagland.

 

Nej til ‘del-og-hersk’ – forsvar de almene boliger
Alle almindelige lønmodtagere skal sige fra overfor denne politik. For den er ikke kun rettet mod fattige og folk med indvandrer-baggrund – men på sigt hele den almene boligsektor med en mio. beboere. Men også et ukendt antal i den private boligsektor, som står på venteliste eller måske har børn på venteliste. Disse ventelister kan blive illusoriske om få år.

 

Privatisering er det egentlige mål – vi må alle sige fra
Det kan ikke overraske, at de borgerlige vil privatisere de almene boliger. Men det er rystende at SD og SF er hoppet med på vognen. Så meget vigtigere er det, at alle folkelige kræfter – især i bolig- og fagbevægelsen – klart siger fra. Vi skal samle os til kamp for et reelt alternativ: Billige almene boliger, som folk kan betale.

 

Det bliver en lang kamp – vi må kæmpe til det sidste
Denne kamp bliver lang – og den bliver ikke afgjort i denne årsmødeperiode. Derfor vil det længe være et fokuspunkt for alle i Enhedslisten på forskellige niveauer – lige fra enkeltpersoner i boligafdelingerne, afdelinger ude i byerne og deres byråd til vores parlamentarikere på Christiansborg:

 

Intet skal være uforsøgt i vores bestræbelse på at rejse modstanden mod dette ude i landet – og at stikke en kæp i hjulet på disse tvivlsomme planer inde på Borgen.

 

Vedtaget af Enhedslistens årsmøde 2019

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com