Hvad mener Enhedslisten om NATO? Det billede er mudret efter årsmødet, maj 2022, hvor der blev vedtaget ting, der stritter i forskellige retninger.

af Udtalelse fra Græsrodsnetværket i Enhedslisten

På den ene side fastholder Enhedslisten sin kritik af NATO: ”Enhedslisten har altid været imod NATO, og det er vi fortsat. Vi mener ikke NATO bidrager til fred og afspænding, og vi mener, alliancen i mange tilfælde ikke agerer som en forsvarsalliance. NATO har taget del i blodige krige bl.a. i Irak og Afghanistan, der har gjort verden til et mere usikkert sted og kostet tusindvis af menneskeliv. Konstant militær oprustning og højere militærbudgetter er en farlig kurs. Vi ønsker ikke våbenkapløb, som øger risikoen for krig og katastrofer. Derfor ønsker vi naturligvis heller ikke amerikansk militær tilstedeværelse på dansk jord.” Dette er i forlængelse af Enhedslistens principprogram fra 2014 hvor der står: ”Vi bekæmper militarismen og arbejder for dansk udmeldelse af NATO”.

 

Men på den anden side vedtog årsmødet også, at der skal være ”et alternativ til NATO” og ”Så længe et sådan alternativ ikke eksisterer, er det ikke aktuelt, at Danmark melder sig ud.” De to vedtagelser står i modsætning til hinanden. Mest absurd var det måske, at der var flertal på årsmødet for en ”nordisk forsvars alliance”. Det blev vedtaget samtidigt med at det stod klart at Finland og Sverige vil søge optagelse i NATO – og da alle fem nordiske lande således er eller bliver medlemmer af NATO vil et nordisk forsvars samarbejde blot blive en filial af NATO.

 

Fra Folketingets talerstol er NATO-accepten blevet fremlagt som partiets holdning. I afslutningsdebatten, kort efter årsmødet, sagde Enhedslistens ordfører Mai Villadsen: ”I Enhedslisten ønsker vi ikke Danmark ud af NATO”. Hun fortsatte endda med at beskrive NATOs ”atomparaply” som en af fordelene ved medlemskabet.

 

Rusland styrker sine fjender

Rusland har med sin angrebskrig mod Ukraine demonstreret landets imperialistiske hensigter. Putins aggression har fremmet det, som Rusland var allermest bange for – en styrkelse af NATO. Der kommer to nye medlemmer i NATO, ved Rusland grænse og der er øget folkelig opslutning om NATO i de vestlige lande. De vestlige ledere har straks benyttet dette til at igangsætte en ny spiral af oprustning, hvor ”det nationale kompromis” i Danmark blot er en lille del.

 

Det er under dette historiske pres, Enhedslisten vakler. Men det er afgørende at venstrefløjen fastholder sin modstand mod NATO, såvel som mod oprustning.

 

Det mest positive, der blev vedtaget på årsmødet om sikkerhed, var at vi skal have en ”systematisk drøftelse” af den sikkerhedspolitiske situation ”frem mod næste årsmøde”. Græsrodsnetværket i Enhedslisten vil gå positivt ind i denne debat, som forhåbentlig vil lede til en mere entydig og præcis holdning til NATO.

 

NATO er en militær alliance, hvis centrale lande fx USA, UK og Frankrig også er store imperialistiske lande, der har ført og stadig fører mange aggressive krige verden over. NATO-landet Tyrkiet er involveret i tre krige i og uden for sine egne grænser.

 

NATO er ikke en forsvars alliance, men en aggressiv militær alliance, der har til formål at sikre fortsættelsen af en verden, hvor de vestlige lande er rige og dominerer det globale syd.

 

NATO landene med USA i spidsen er førende i oprustningen.

 

NATO afviste i mange år at lave en aftale om nedrustning og fælles sikkerhed med Rusland og har dermed bidraget til den spændte situation op til Ruslands invasion af Ukraine. De vestlige lande forsømte muligheden for nedrustning og aftaler om gensidig sikkerhed, mens Rusland var svagt og klar til en aftale.

 

Våbenproducenter og våbenhandlere i USA og andre NATO lande tjener store penge på deres støtte til Saudi-Arabiens blodige krig i Yemen.

 

Krig og oprustning truer klimaet

En ny æra af oprustning truer. Krig og oprustning er ekstremt skadeligt for klimaet af tre grunde: for det første er produktion og brug af militær noget af det der fyrer mest CO2 ud i atmosfæren og fremmer den globale opvarmning – for det andet bruger krig og oprustning dyrebare ressourcer, som skulle være brugt til den grønne omstilling væk fra at ødelægge klimaet. For det tredje fjerner krig menneskenes koncentration fra den vigtige omstillings opgave.

 

Vi vil være med til at igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet. Målet er en verden som ikke er domineret af militær og militære alliancer men af fredeligt samarbejde og et samarbejde om at redde klimaet og den jord vi lever på. Bilag: Vedtagelser fra Enhedslistens årsmøde 2022:

 

Bilag: https://vores.enhedslisten.dk/demokrati/aarsmoede2022/vedtagelser/

 

På vegne af Enhedslistens Græsrodsnetværk:

Helge Bo Jensen Albertslund, Lars Hansen Nørrebro, Rina Krøyer Odense, Hans Jørgen Vad Aarhus, Lise Baastrup Randers, Otto Mortensen Stevns, Mikael Hertoft Østerbro

 

For mere info: Kontakt Mikael Hertoft 23 96 93 49

 

Enhedslistens Græsrodsnetværk består af aktive medlemmer af Enhedslisten. 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com