”Økosocialisme – fra systemkritik til alternativ” er en højaktuel antologi om de udfordringer som den kapitalistiske økonomi står over for, med flere bud på en bæredygtig vej frem. Antologien består af 8 artikler, hvoraf de 7 er skrevet af udenlandske forfattere fra 7 forskellige lande.

af Jens Wenzel Andreasen

Finn Kjeller har redigeret og oversat artiklerne, og har også skrevet indledningen til bogen. Her gør han rede for den paradoksale situation, vi står i efter 30 år med nyliberalismens hærgen, som vidner til de voldsomt eskalerende kriser, der flettes sammen og forstærker hinanden: Deregulering og globalisering har medført finanskrise, økologi- og klimakrise, hastigt voksende ulighed og truende bankerot i de sydeuropæiske lande, men der tegner sig ikke en klar løsning for fremtiden. Debattører, aktivister og politikere på venstrefløjen er ikke sene til at sætte fingeren på årsagen, som skal findes i det kapitalistiske systems stadig mere desperate søgen efter vækst og profitmuligheder.

Men, så længe der mangler en samlet og troværdig vision for en bæredygtig økonomi, som beskytter miljø, klima og velfærd, så ender al debat med at handle om mulighederne indenfor det meget begrænsede råderum, som defineres af ”nødvendighedens politik”. Sådan som den beskrives af finansministeriets økonomimodeller, og som den blev opsummeret i en enkelt lakonisk bemærkning fra Margrethe Vestager: “Sådan er det jo”. Den fremragende indledning kommer omkring det nødvendige opgør med den kapitaliske økonomi og med EU, og beskriver, hvordan social og økologisk kamp, rød og grøn politik, skal gå hånd i hånd.

Bogens 8 artikler er meget forskellige og jeg vil derfor give en kort anmeldelse af dem, hver især.

Misvisende
Den første artikel er skrevet af Richard Smith, som er amerikansk økonomihistoriker. Artiklen har den noget misvisende titel: ”Seks teser om at redde menneskene”. Misvisende fordi størstedelen af artiklen er en lettere rodet gennemgang af klima- og økologikrisen, bestykket med meget fyldige noter og lange citater. Kun to af afsnittene er formuleret som teser, nr. 4 og 5, som diskuterer demokratisk planlægning, og lighed som forudsætningen for demokrati. Der er ikke meget i artiklen, som vil være nyt for den klimabevidste læser, især ikke hvis man har læst Naomi Kleins seneste bog.

Marxistisk
Den anden artikel, ”Fundamentet for en økosocialistisk strategi” af Daniel Tanuro er til gengæld en stringent og klar analyse af produktivismens ødelæggende kraft og de politiske svar som er nødvendige. Efter de første par sider har man vænnet sig til det lidt formalistiske sprog, som benytter sig flittigt af begreber fra marxistisk analyse, og man belønnes med en moderne fortolkning af klassekampen og dens relation til miljøkampen. Der er konkrete bud på økosocialistisk politik og argumenterne kan i høj grad stå alene, kun med de mest nødvendige kildehenvisninger.

Demokratisk plan
Således opløftet har man lidt overskud til at komme igennem artiklen af den franske sociolog Michael Löwy som beskæftiger sig med forskellige modeller for demokratisk planlægning af økonomien. Det er ikke den mest letlæste artikel, men den giver en god gennemgang af de elementer, som kan være en del af den demokratiske planlægning, og den gennemgår også nogle af de modeller, der findes. Desværre er der ikke nogen af dem, som fremstår særlig enkle eller praktiske, og man sidder ikke tilbage med en klar ide om det, der kan træde i stedet for ”den usynlige hånd”.

Socialt ejerskab
Pat Devines artikel ”Socialt ejerskab og forhandlet koordination” minder meget om den foregående, men benytter sig af et lidt anderledes begrebsapparat. Her diskuteres organiseringen af en økosocialistisk økonomi med udgangspunkt i ”socialt ejerskab” og ”forhandlet koordination” gennem samtaledemokrati. Artiklen står stærkere med et mere klart budskab end artiklen af Löwy, til dels fordi den udelukkende præsenterer en enkel, sammenhængende model.

Mobilisering
Den femte artikel, ”Fagbevægelsen og klimakampen” af Asbjørn Wahl bibringer ikke rigtig noget afgørende nyt, men gennemgår igen konflikten mellem den markedsdrevne vækst og behovet for at begrænse CO2 udledning og ressourceforbrug. Igen fremhæves nødvendigheden af demokratisering og mobilisering, og der gives en gennemgang af de aktiviteter og tiltag, som den norske fagbevægelse har deltaget i, i den retning.

Kortere arbejdstid

Canadiske Nathalie Guay har skrevet om nedsættelse af arbejdstiden i artiklen ”Kortere arbejdstid: En vej til økosocialisme”? Her gennemgås de mange fordele som følger af en kortere arbejdsuge, og der argumenteres for det implicitte opgør med kapitalismen. Det virker ikke som en meget gennemarbejdet artikel, hvilket blandt andet ses af flere logiske kortslutninger. Fx fremhæves det gentagne gange, at kortere arbejdstid vil gøre det muligt at prioritere familielivet højere, men senere i artiklen argumenteres der imod eventuelle reduktioner i pasningstilbud, fordi det vil ”udhule mulighederne for at opnå en ny balance gennem arbejdstidsforkortelsen”. Hvilken balance der her hentydes til fremstår dermed uklart. Ligeledes argumenteres der for, at kortere arbejdstid kan medvirke til at reducere det økologiske fodaftryk gennem mindre forbrug, men samtidig tales der imod løntilbagegang.

Faglig kamp

Den næstsidste artikel, og den anden som har udgangspunkt i den faglige kamp, er skrevet af Lars Henriksson, som har arbejdet hos Volvo i mange år og er aktiv i den svenske fagbevægelse. ”Forsvar arbejdspladserne – kræv grøn produktion” er spændende læsning. Lars Henriksson fortæller om et af de mest omfattende forsøg på omstilling af en produktion gennem medarbejderstyring og planlægning, som den fandt sted på Lucas Aerospace i Storbritannien i midten af 1970erne. ”Lucasplanen” var et skoleeksempel på en kollektiv bevidstgørelse i fagbevægelsen, som førte til en velunderbygget plan for omstilling af en unyttig og destruktiv krigsindustri. I sidste ende faldt planen på ledelsens modvilje mod at afgive ledelsesretten og på manglende politisk opbakning. Men det var et eksempel til efterfølgelse, og Lars Henriksen argumenterer overbevisende for muligheden for at kombinere klimakampen med forsvar af arbejdspladser i konventionelle industrier som bilindustrien ved at fokusere på omstilling til samfundsnyttig produktion. Det er en kamp, der kan samles folkelig opbakning til, fremfor udsigtsløse krav om erhvervsstøtte til fortidig, klimaødelæggende industri.

Den danske vinkel
Antologien afsluttes med en artikel af Søren Kolstrup, ”Økosocialistisk omstilling: fra første skridt til store brud”, som giver en dansk vinkel på de udfordringer og muligheder, som er ridset op i de foregående artikler. Her er der god inspiration at hente, både til debatten om bæredygtig omstilling og til konkrete handlemuligheder i kommunalt regi. Kolstrup gennemgår tre af de centrale sektorer, som bidrager mest til CO2 udledningen: Landbrug og fødevarer, transport, og energi. Med sin analyse af behovet for demokratisering af produktion og planlægning skriver Søren Kolstrup sig fint ind i diskussionen om socialt ejerskab og demokratisk planlægning.

Bogen er på 245 sider, men har man travlt (og der er altid andet, der skal læses), vil jeg mene, at man er godt tjent med de 119 sider, som udgøres af indledningen og artiklerne af Daniel Tanuro, Pat Devine, Lars Henriksson og Søren Kolstrup. Så slipper man også for en del gentagelser, som uundgåeligt følger af, at artiklerne ikke er skrevet til antologien.

Uden at have læst de originale artikler er det min bedste vurdering, at de er glimrende oversat. Her har Finn Kjeller virkelig gjort et godt stykke arbejde. Bogen er også forbilledligt korrekturlæst, så der er ikke noget, der kan forstyrre læsningen. Desværre lader indbindingen en hel del tilbage at ønske. Bogen kommer ikke til at overleve længe som delebog, men er mere et ”læs og smid væk” produkt. Mit eksemplar var i hvert fald ved at falde fra hinanden, inden jeg var halvt gennem bogen. Det må kunne gøres bedre.

Finn Kjeller (red.): Økosocialisme – fra systemkritik til alternativ, juni 2015.
Forlaget Solidaritet. 245 sider, 100 kr. (+ porto)
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com