Det er et imponerende arbejde, Stig Hegn har realiseret med udgivelsen af ”Et herligt liv” om sin politiske VS-ungdomstid i Esbjerg i 70´erne og første halvdel af firserne.

af Jens Otto Madsen

Stig Hegn var med i SF fra starten, da Aksel Larsen brød med DKP og dannede SF i 1959. Stig Hegn startede året efter som kun 21-årig en partiafdeling i Slagelse. Da SF revnede i 1967 gik Stig Hegn med over i VS. Kort forinden var han flyttet til Bramminge som biblioteksleder – en stilling han bestred frem til 2000.

Det er ungdomslivet som aktiv VS´er i Esbjerg, som binder den politiske bibliografi sammen. Vi følger arbejdet i afdelingen centreret omkring uddelingsbladet VS-kysten, der udkom regelmæssigt 6-10 gange om året med et oplag på op til 5.000 eksemplarer gennem en 10-årig periode. Vi hører også om VS-hovedbestyrelsesarbejde, partiets kongresser og de utallige fraktionskampe og partistridigheder dengang på venstrefløjen.

Hovedfokus er dog på Venstresocialisternes faglige arbejde – var der tale om den ”danske fagforstening”, skulle der arbejdes for en selvstændig fagopposition fra neden, eller skulle VS´erne gå ind i den etablerede fagbevægelse for at ændre den ”til en kamporganisation”? Vi hører om alle strejker og besættelser: Uniprint, havnearbejderne og sømændene, porcelænsarbejderne, stilladsarbejderne, BT-typograferne, strejkestøtten og de landsdækkende påskestrejker i 1985 – dengang arbejderklassen kæmpede og ikke ville finde sig i den borgerlige indkomstpolitik.

Stig Hegn tilhørte VS-fraktionen Faglig Fællesliste, og det lægger han ikke skjul på, men – og det kan jeg godt lide – han prøver på en fair måde at gengive andre VS-fraktioners synspunkter, eller lader dem selv komme til orde (eksempelvis Kommunistisk Forbund).

Fraktionstilhørsforholdet kommer glimtvis tydeligt frem i opgør med Preben Wilhjelm omkring fængslingen af havnearbejderen Karl Jørgensen for brandstiftelse under havarbejderkonflikten i 1982-83. Efter 174 dages varetægtsfængsling blev Karl Jørgensen pure frifundet i Vestre Landsret, men helbredsmæssigt kom han aldrig over fængslingen. Hegn mener, at VS-folketingsgruppen svigtede. Gruppen ville ikke gå ind i sagen. Preben Wilhjelm sagde, at sagen ikke var principiel! Stig Hegn mente og mener, at Karl Jørgensen-sagen ud fra en VS-synsvinkel indeholdt mange principielle aspekter: ”En gruppe arbejdere, der satte sig op mod regeringens indkomstpolitik, en strejke, der var styret nedefra, en fængsling, der viste politiets side i klassekampen.”

Wilhjem får også hård kritik i bogen, da han eller Ekstrabladet anklagede de to folketingskolleger, Kurt Hansen og Thio Tyroll, begge kendt for at tilhøre Faglig Fællesliste, for at være ”dumme og dovne” i deres folketingsarbejde – derfor bør de ikke genopstilles! Hegn farer i flint og prøver på 7-8 sider at modbevise påstanden.

Forfatteren vil det hele – fortælle gode, engagerede historier, krydret med anekdoter, og få det hele kædet sammen med de større rammer: regeringen, arbejderpartierne, fagbevægelsen og klassekampen. Der er mere end gode ansatser, selv om det næppe lykkes hele vejen. Jeg har haft rigtig stor fornøjelse af at læse de godt 400 sider i juleferien, men jeg er heller ikke forudsætningsløs. Jeg har selv i sin tid deltaget ivrigt ”dengang Venstresocialisterne dominerede den politiske scene” – ikke i Esbjerg, men i Århus/Frederikshavn. Jeg har kun én anke – bogen er for lang. Måske ville læseværdigheden for et bredere publikum være blevet noget større, hvis ”Hvis et herligt liv” var blevet nedkortet med op til halvanden hundrede sider.

Et herligt liv – en ungdom i VS og afdelingen i Esbjerg
Forlaget Solidaritet, december 2015, 422 sider, 120 kroner

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com