Det virkeligt interessante spørgsmål er, hvorfor Enhedslisten ikke længere har store visioner. Hvorfor ønsker man ikke revolutionen? Er det, fordi man ikke tror på organiseringen, opbygningen og radikaliseringen af arbejderklassen som skridt mod omstyrtelsen af det kapitalistiske system?

af Mike Ashtari Thykjær

Vi befinder os i en af de værste kriser i mange årtier. Det være sig klimaet, sikkerheden, sundheden og økonomien. Nationalt, såvel som internationalt. Der er brug for reelle alternativer, og for visioner, som faktisk løser de problemstillinger, den danske befolkning, ja, hele menneskeheden, står overfor. Er kapitalismen syg? Eller er kapitalismen selve problemet? Dette er et meget vigtigt spørgsmål, da man ved at besvare det måske kan forklare Enhedslistens dårlige folketingsvalg og fremtiden for partiet.

 

Det er tid til at lave en grundig analyse af, hvad Enhedslisten er for et parti, og hvilken retning partiet ønsker for fremtiden. Her vil forholdet til kapitalismen stå centralt. Hvordan tackler vi de problemer, som er indbygget i kapitalismen, eksempelvis klimakrisen, de gentagne krige, udbytningen af underklassen og magtstrukturen, som favoriserer de velstillede. Skal vi løse det ved hjælp af reformer – det vil altså sige løse kapitalismeudfordringerne ved hjælp af markedskræfterne? Eller skal vi sætte kræfterne ind på at afvikle kapitalismen og erstatte det med et retfærdigt, økosocialistisk system?

 

Man skulle tro, at et selverklæret socialistisk parti hurtigt kunne svare på det spørgsmål. Men som den seneste tid har vist, er det åbenbart ikke så lige til. Den yderste venstrefløj er gået hen og blevet et uambitiøst korrektiv til Socialdemokratiet.

 

Socialdemokratiet bedre til socialdemokratisk politik

Resultatet af folketingsvalget står nu klart. Det man kan kalde rød blok, vandt knebent. Socialdemokratiet gik frem, mens Enhedslisten gik tilbage. Det er faktisk lidt interessant, for sjældent har følgevirkningerne af kapitalismen været så synlige som nu. En klimakrise, der er ude af kontrol, Ukraine-krigen og den medfølgende energikrise, inflation på over 10 procent – listen er uendelig lang. Med disse omstændigheder burde det være meget lettere for den yderste venstrefløj at overbevise befolkningen om, at der er brug for et radikalt anderledes samfund. Men i stedet gik man til valg på en meget uambitiøs politik, der på ingen måder kunne mobilisere og inspirere masserne til at støtte op om projektet. Resultatet blev faktisk det modsatte. Socialdemokratiet gik til valg – og blev valgt – på, at de massive problemer, vi står overfor, kun kan løses med et bredt samarbejde, læs her borgerlig, højreorienteret politik. Socialdemokratiet vandt, fordi det simpelthen er bedre end Enhedslisten til at føre socialdemokratisk politik.

 

Der er derfor brug for at se indad. Stille spørgsmålet om, hvad man kæmper for. Er det et bæredygtigt, retfærdigt og lige samfund, man ønsker, skal man stille det simple spørgsmål: Kan man komme fra vores nuværende situation hen mod det ønskede samfund, ved hjælp af små justeringer hist og her, og hvis man vil fremføre det synspunkt, ender man så ikke med at blive et fuldstændig overflødigt parti?

 

Kapitalismen er problemet

Enhedslisten har på en hel række punkter flyttet sig mod højre, eksempelvis på EU- og sikkerhedspolitikken. Man snakker ikke om revolutionen – det er blevet et decideret ’fy-ord’. Man tør ikke længere stå ved, at man vil regere på socialisme. Heller ikke, hvis man på mirakuløs vis får 90 mandater. Der er derfor i høj grad brug for at stille spørgsmålet, om Enhedslisten er det revolutionære alternativ. Enhedslisten ligner mere og mere et parti som alle andre, og det er skuffende i en tid, hvor der i den grad er brug for et modigt Enhedslisten. Der er brug for et parti, som tør vise befolkningen en anden vej end socialdemokratismen.

 

Kapitalismen er til enhver tid problemet – det bør alle socialistiske partier være enige om. Man kan ikke løse de cykliske problemer ved at komme med lappeløsninger inden for kapitalismens rammer. Det betyder derfor, at man skal kæmpe for omstyrtelsen af kapitalismen og til enhver tid prøve at få indført socialisme. Især, hvis man står med 90 mandater og kan føre lige præcis den politik, man ønsker.

 

Det virker ikke til, at Enhedslisten ønsker at afvikle kapitalismen. Det er egentligt ret underligt, når man læser principprogrammet. Her står der: ”Som socialister er vi imod kapitalisme. Det er uligheden, fattigdommen, miljøødelæggelsen, den enorme magtkoncentration af kapitalmagt og alle de andre følger af kapitalisme, som er årsagen til, at vi ønsker at erstatte den kapitalistiske økonomi med et socialistisk demokrati.”

 

Det var ikke meget, man under valgkampen hørte til ovenstående. Enhedslisten er parlamentsfikserede og udvander de fleste radikale og nødvendige forslag med politisk og økonomisk realistiske forslag, som skal kunne accepteres af et stort Socialdemokrati. Hvis vi skal erstatte kapitalismen med socialisme, bliver vi nødt til at inspirere befolkningen til socialisme, men lige så vigtigt er det, at vi synliggør kapitalismens og socialdemokratismens mangler. Vi skal komme med det radikale alternativ. Vi skal ikke acceptere Socialdemokratiets hegemoni på politikudviklingen, og ej heller kæmpe for at få et komma flyttet hist og her. I stedet skal vi levere det ambitiøse, socialistiske alternativ, der trin for trin viser vælgerne, hvilket samfund vi ønsker, og hvordan vi kommer derhen.

 

Socialdemokratisme eller revolutionær socialisme?

Vejen til socialisme er ikke en ligegyldig, abstrakt størrelse – noget den oftest bliver gjort til. Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan socialismen kan indføres, for det har betydning for den strategiske og taktiske udførelse af politikken. For at socialisme overhovedet kan lade sig gøre, er der behov for en bred og massiv opbakning i befolkningen. Er der ikke bred opbakning, vil vi enten ende i, at transformationen – med andre ord revolutionen – fra kapitalisme til socialisme vil blive nedkæmpet af eliten, eller ende i diktatur.

 

Socialisme er ikke forenelig med diktatur, hvorfor det er nødvendigt med bred folkelig opbakning. Dette understreger nødvendigheden af, at man får mobiliseret befolkningen op om den socialistiske transformation, og første skridt er simpelthen at inspirere masserne ved at synliggøre kapitalismens mangler og pointere, at eneste løsning er afvikling af selv samme. Til dette er det vigtigt, at der findes et parti, som er talerør for denne transformation. Men før man kommer så langt, skal partiet først og fremmest medvirke til styrkelsen af klassebevidstheden. Det kræver, at Enhedslisten kommer med alternativer for arbejderklassen, og dette er ikke tilfældet i øjeblikket. Enhedslisten er ikke et arbejderparti – ved seneste valg var det under 5 procent af arbejdervælgerne, der satte krydset ved Liste Ø.

 

Hvad kan denne svigtende opbakning blandt arbejdervælgerne skyldes? Kan årsagen være, at man ikke længere taler til og om arbejderne? Man leverer ikke konkrete, revolutionære visioner for fremtidens arbejderbevægelse. Det virkeligt interessante spørgsmål er, hvorfor Enhedslisten ikke længere har store visioner. Hvorfor ønsker man ikke revolutionen? Er det, fordi man ikke tror på organiseringen, opbygningen og radikaliseringen af arbejderklassen, som skridt mod omstyrtelsen af det kapitalistiske system? Eller er det derimod, fordi man – efter at have lagt revolutionen på hylden – anser det for umuligt at afvikle kapitalismen, når man er for ’marginal’?

 

Vejen frem er ikke at føre socialdemokratisk politik i Enhedslisten. Ikke mere socialdemokratisme. Tiden er inde til en ambitiøs og inspirerende revolutionær socialisme, som tør hejse den socialistiske fane og løbe med den. Glem Socialdemokratiet og hvad der kan lade sig gøre inden for de parlamentariske rammer. Vi har ikke brug for ”vagthunde” i Folketinget, men for et radikalt alternativ. Lad os tage diskussionen af, hvordan vi bliver det – et godt sted at starte kan være at realisere det ganske fine principprogram.

 

Mike Ashtari Thykjær er medlem af Enhedslisten i Køge

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com