content-picture.php

Hver fredag er aktivister på gaden eller rettere på broen ved Gudenåen i Randers, hvor der gerne må dyttes fra bilister, hvis de er imod nedskæringerne og for velfærden. Og det er der mange, der gør - ikke mindst chauffører i lastbiler og busser gør det i sympati.

af Svend Vestergaard Jensen

Aktionerne bliver lavet med humor og hygge. Der bliver budt på gratis kaffe til de "reform"-ramte.

Det er 18. gang, netværket er på gaden til fredags-aktionen, da Socialistisk Information er på besøg. En times tid varer aktion hver fredag. Ud over bannere skriver "Kridt-banden" på livet løs på fortove og cykelstier. Det er en aktionsform, der vinder udbredelse i byen. Det har også fået nogle unge til at dukke op, og de skriver løs med de tykke kridt i forskellige farver.

På bannerne står tekster som "Rul kontanthjælpsreformen tilbage", "Nej til gensidig forsørgelse", "Gratis praktisk "nyttejob", ”Løntilskud, arbejde uden løn er lig slaveri". Der er også hver måned aktion på et af byens torve. Her aktioneres mod de såkaldte nyttejobs ved fx at tilbyde at pudse folks briller, som et eksempel på et nyttejob.

Som i andre kommuner ser man konsekvenserne af de reformer, der er vedtaget i Folketinget, og den måde de forvaltes på i de enkelte kommuner. Det betyder, at sager på sager opstår igen og igen. Sager, der går ud over de folk, der har brug for hjælp. I Randers Kommune tager aktivister fra forskellige grupper tingene op. Aktivisterne har fundet hinanden blandt andet på Facebook, og har samlet sig i netværket "Randers mod nedskæringer". Alle begivenheder slås op på Facebook. Netværket mødes hver anden uge for at samle op og planlægge nye aktioner og tiltag.

Tillidsrepræsentanter inddrages ikke
De lokale fagforeninger er ikke en del af dette netværk. Der er lavet en samarbejdsaftale mellem Randers Kommune, DA Randers, FTF, AC og LO Randers om brugen af virksomhedspraktikker og løntilskudsjobs. Der er lavet en evaluering, der indeholder opgørelse over 275 afsluttede kommunale løntilskud i 2. halvår af 2012.

24 procent af det fastansatte personale udtaler, at de "i højere grad" er afhængige af den løntilskudsansattes arbejdsindsats, og 21 procent er "i nogen grad" afhængig af den løntilskudsansattes indsats for at nå de daglige opgaver. Altså i alt 45 procent af løntilskudsarbejdskraften indgår delvist som en del af normeringen. Samarbejdsaftalen og lovgivningen angiver, at virksomhedspraktik og løntilskud må ikke erstatte ordinære job. Vikarbesættelser må ikke undlades eller erstattes med løntilskudstimer. Ansatte i løntilskud kan ansættes som vikar, når timerne er ordinære ansættelse.

65 procent af de ledige oplever, at tillidsrepræsentanten "sjældent eller aldrig" er til stede ved ansættelsessamtalerne. 23 procent af tillidsrepræsentanterne er "hverken til stede under ansættelsessamtalen eller informeret" om en ny løntilskudsansættelse. 10 procent af tillidsrepræsentanterne udtaler, at ledere og medarbejdere "i meget høj grad/høj grad" har det fornødne overblik over de forskellige jobs på særlige vilkår, der ligger i den aktive beskæftigelsespolitik.

Åbent brev til borgmesteren
Aktionerne fortsætter trods viceborgmesterens forsøg på at fortælle de aktionerende ved torvet, at det ikke er pænt fx at skrive med kridt på gader og stræder, når der er turister i byen. Netværket har lavet et åbent brev til borgmesteren – her sendt til viceborgmester Mogens Nyholm. Viceborgmesteren er medlem af Det Radikale Venstre og borgmesteren medlem af Venstre. Netværket præsenterer sig selv over for viceborgmesteren som en samling af enkeltindivider og grupper, der på forskellig vis – indenfor lovens rammer – protesterer over den umenneskelige behandling, som de mest sårbare grupper i samfundet udsættes for. Baggrunden er de – som gruppen siger – inhumane reformer, men i høj grad også Randers Kommunes måde, at forvalte disse love på.

I det lange åbne brev gennemgår netværket de berørte gruppers problemer med kommunen, såsom unge under 30 år på kontanthjælp, den gensidige forsørgelsespligt, sygdomsramte borgere, gratis praktik og "nyttejob" og løntilskud. Og ikke mindst jobcentret får alvorlige ord med på vejen: I løbet af et år er det normalt at få fire til seks forskellige sagsbehandlere. Disse er for en stor dels vedkommende uden relevant faglig uddannelse. Man bliver behandlet som en genstridig ting, ikke som et menneske i krise. Det er så ydmygende, at alle får psykiske problemer og en stor del i så svær grad, at de udvikler egentlige depressioner. I stedet for at støtte folk til at fungere bedre, mister mange den sidste rest af selvtillid og arbejdsevne på grund af kontakten til jobcentret.

Brevet slutter med en gennemgang af kommunens menneskesyn. I byrådet består oppositionen af Velfærdslisten og Beboerlisten, der støttes af den lokale Enhedsliste-afdeling. Protester og aktioner vil fortsætte i Randers Kommune: For nogle dage siden markerede flere hundrede børn og voksne modstand mod, at fem skoler skal lukkes, hvis byrådets flertal får sit forslag gennemtrumfet.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com