21. september samledes omkring 100 mennesker i Svendborg for at sætte fokus på den øgede fattigdom i samfundet.

af Charlotte Valløe

De kom fra Landsforeningen Lediges Vilkår i Randers, Behandl os Ordentligt på Mors, fra SAND, de hjemløses landsorganisation og Syg i Svendborg – og mange andre steder fra.

Kommuner indfører løntrykkeri ad bagvejen
Helle Nielsen fra Landsforeningen Lediges Vilkår i Randers kom med sit bud på Arbejderklassen anno 2014 (se blogindlæg på Modkraft).

Hun fremhævede den ældre generations tradition for solidaritet og fællesskab, mens vi i dag er underlagt individualiserede lønforhandlinger. Individualiseringen gør også, at det i dag er sværere at være arbejdsløs, så den ledige ses ned på og får at vide, at hun selv er skyld i sin situation. Så kan hun skamme sig, kan hun. Og kommunerne bryder loven i et hidtil uset omfang. Der er med den ene hånd nedlagt 30.000 stillinger i det offentlige og med den anden oprettet 9.000 støttede funktioner (virksomhedspraktik, løntilskud, nytte- og seniorjob).

”Det lugter af, at man nu forsøger at erstatte ordinært ansatte med folk i støttede stillinger. Dermed har man ind ad bagvejen indført løntrykkeri og en væsentlig reduceret timeløn. Jeg ved ikke, hvor fagbevægelsen har været henne i den her proces”, sagde Helle.

De borgerlige og den siddende regering taler om ”nødvendighedens politik, mens der ligger opsparinger i både virksomheder og kommuner på 150 milliarder kroner, der kunne skabe arbejdspladser, hvis viljen var der.

SF og EL går sammen om kritik
Over middag var der debat mellem Annette Willhelmsen, SF, og Finn Sørensen, Enhedslisten, om velfærdssamfundets sammenbrud. Konferencedeltagerne havde samlet spørgsmål sammen, som de to politikere skulle svare på.

Finn Sørensen fremhævede, at også Folketinget tager med den ene hånd og giver med den anden, og han kaldte de samlede arbejdsmarkedsreformer for en katastrofe.

”Målet er at øge arbejdsudbuddet, så lønnen kan trykkes”, sagde han.

Annette Vilhelmsen vil arbejde for, at der mellem forvaltningerne bliver et bedre samarbejde.

”Fattigdom er ikke en naturlov, det var godt, at vi fik fjernet loftet på kontanthjælpen”, sagde hun og tilføjede:

”Vi skal sikre efterværn, også for dem over 18 år. Der skal tilføres midler til psykiatrien og oprettes varierede botilbud”.

De var enige om sammen at rette kritik mod kontanthjælpsreformen og at borgerne skal have ret til en helhedsorienteret behandling, når de er i klemme.

Finn Sørensen tilføjede på Enhedslistens vegne:

”Sagsbehandlingstiden skal ned, og der skal afsættes penge til det, så sagsbehandlingen ikke forringes. Der skal sættes stop for, at man kan fratages sygedagpengene, hvis man ikke er færdigudredt. Der skal være borgerrådgivere i alle kommuner, så borgerne ikke skal hyre dyre advokater. Den gensidige forsørgerpligt skal fjernes. En klage skal have opsættende virkning – så skal kommunerne nok lære at overholde loven!”

Det sidste affødte store klapsalver.

#Kan du leve for 571 kr?
I en workshop blev der arbejdet med forslag til aktioner.

I en workshop blev der formuleret krav til politikerne:
• Ledige, syge, handicappede og andre udsatte og sårbare grupper skal behandles med RESPEKT!
• Bedre fordeling af arbejdet, f.eks. ved nædsættelse af arbejdstiden og nedsættelse af pensionsalderen.
• Fordobl dagpengeperioden og halvér genoptjeningsperioden.
• Nyttejobs, praktik, løntilskudsjobs og aktivering skal foregå på overenskomstmæssige vilkår, både i forhold til aflønning og optjening af ret til dagpenge.
• Alle kontanthjælpsmodtagere skal have samme ret til samme ydelse. Afskaf den gensidige forsøgerpligt og unge-ydelsen.
• Afskaf varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Alle skal have ret til sygedagpenge, indtil de er fuldstændig udredt i sundhedssystemet.

En af aktionerne var allerede startet: Lav et papskilt med teksten ”Kan du leve for 571 kr. om ugen?” og tag et billede af dig selv. Brug det som profilbillede på Facebook, læg det op i grupper og husk at hashtagge #fattig hver gang, du deler billedet. De 571 kr. svarer til rådighedsbeløbet for en kontanthjælpsmodtager, som er ramt af de nye regler om gensidig forsørgelse. Det skal dække mad, drikke, transport, tøj, sko, frisør, tandlæge, gaver, evt. avis, evt. forening, evt. kultur/sports-arrangement.

Idéen kommer fra Enhedslisten i Gladsaxe. Initiativtagerne til konferencen havde inviteret Morten Østergaard fra de Radikale til at leve for 571 kr. – men han har takket nej til udfordringen.

Mere stressende at miste ret til dagpenge end at have et job
Konferencens sidste indspark kom fra Dennis Kristensen fra FOA.

Han kunne bekræfte det meste af det, der var arbejdet med i dagens løb. Ikke mindst det, Helle Nielsen havde indledt med: Dagpengereform giver stress og ensomhed. Det er mere stressende at have mistet retten til sine dagpenge end at have et job. Det siger halvdelen af dem, der har mistet dagpengeretten i en ny undersøgelse, som FOA har fået lavet .

"Undersøgelsen tegner et tydeligt billede af, at det er svært at være smidt ud af dagpengesystemet. Folk fortæller om ondt i maven, stress og depressioner og føler sig mere og mere isolerede," sagde han og fortsatte:

"Det har nogle enorme konsekvenser for folk at stå uden det økonomiske sikkerhedsnet, som dagpenge-systemet normalt har fungeret som. Og det påvirker hele tilværelsen for de mange, det rammer. Når der ikke er råd til at deltage til børnenes klassearrangementer, og man isolerer sig, fordi man ikke kan invitere sine venner på middag, så har dagpengereformen fået en marginaliserende konsekvens, som er helt forkert."

Interesserede kan læse mere om kommende aktiviteter på www.facebook.com/FattigdomsKonference

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com