Det Grønne Partis online-årsmøde 2020 bekræftede nomineringen af Howie Hawkins som partiets præsidentkandidat. 205 ud af de 357 afgivne stemmer i primærvalgene faldt på ham. Sammen med ham kandiderer Angela Walker til posten som vicepræsident.

af Howie Hawkins, Barry Sheppard

Sheppard: Fortæl lidt om dig selv!

 

Hawkin: Jeg er en 67 år gammel lastbilchauffør, jeg bor i Syracuse i staten New York. Jeg blev politisk aktiv i 60’erne som teenager i området omkring San Francisco Bay i bevægelsen for borgerrettigheder, fred, miljø og faglige rettigheder. Efter at have været vidne til, at republikanere og demokrater modarbejdede eller forsinkede borgerrettigheder i 1964, og deres fælles støtte til optrapningen af Vietnam-krigen i 1965, engagerede jeg mig i politik for arbejderklassen og på en platform, der var uafhængig af de borgerlige partier og for et demokratisk, socialistisk og økologisk samfund.

 

Jeg deltog i De Grønnes første nationale opstartsmøde i august 1984 og har været aktiv i partiet lige siden. Jeg var den første amerikanske kandidat, der fremførte perspektivet om Green New Deal i 2010, da jeg var De Grønnes kandidat til guvernørposten i staten New York. Jeg blev opstillet til samme post igen i 2014 og 2018. Hver gang fik vi nok stemmer til automatisk at have ret til at stille op de næste 4 år.

 

Hvordan udfordrer Det Grønne Parti de fossile energiinteressers magt? Hvordan adskiller jeres økosocialistske Green New Deal sig fra det, som bliver foreslået fra folk på Demokraternes venstrefløj såsom Alexandria Ocasio-Cortez (AOC)?

 

Vi vil socialisere hele energisektoren omfattende kul-, olie- og gasselskaberne med det formål at reinvestere fortjenesten fra de fossile brændstoffer, som der bliver brugt i en overgangsperiode, til ren vedvarende energi i stedet for mere kul, gas og olie.

 

Vores økosocialistiske Green New Deal lægger vægt på offentlige virksomheder og planlægning af energi-, transport- og fremstillingssektorerne for at gennemføre en hurtig overgang til 0-/minusudledning af CO2 og 100 procent ren energi i 2030.

 

Den Green New Deal var vores mærkesag i 2010’erne. Demokraterne begyndte at bruge det i slutningen af 2018, men udvandede det. Den uforpligtende udtalelse om New Green Deal, som AOC fremsatte i den amerikanske Kongres, fjernede centrale pointer fra De Grønnes Green New Deal, herunder forbud mod fracking og ny fossile infrastrukturer, udfasning af atomkraft og kraftig nedskæring af de militære udgifter for at finansiere New Green Deal. Demokraternes New Green Deal udsatte målet om nul udledning til 2050.

 

Kongresformanden Nancy Pelosi har aldrig ladet Repræsentanternes Hus stemme om den uforpligtende udtalelse, men i Senatet stemte Demokraterne undlader i stedet for at stemme for. Undtagen fire Demokrater, de stemte imod sammen med Republikanerne. Demokraterne vil ikke gennemføre en Green New Deal, som det også tydeligt fremgår af Bidens fossilvenlige politik og Demokraternes valgprogram for 2020.

 

Hvilken betydning har fremgangen for Black Lives Matter (BLM)? Er vi på vej mod en ny radikal bevægelse?

 

Det, der er betydningsfuldt i opsvinget for BLM, er, at det er første gang i USA’s historie, at et flertal af hvide støtter en bevægelse ledet af sorte imod den systematiske racisme.  Det viser opinionsundersøgelser.

 

Vi har grund til at tro, at vi er på tærsklen til en ny radikal bevægelse, fordi så mange unge hvide deltager i BLMs demonstrationer i solidaritet med de farvede. Om denne bevægelse bliver en radikal bevægelse, som forandrer magtstrukturerne eller en reformbevægelse, som begrænser sig til at bede de eksisterende magtstrukturer om at ændre nogle politikker, det får vi at se.

 

Hvilken holdning har De Grønne til kravet om at stoppe bevillingerne og/eller opløsningen af politikorpset?

 

Vi støtter kravet om at stoppe bevillingerne og opløsning af politikorpset, men vi støtter også lokalsamfundenes kontrol med politiet som et uundværligt krav.

 

Det politisystem, vi har, er skabt af politikerne til at holde befolkningen nede, især sorte, og forhindre, at lokalsamfundene bliver styrket. Det sker for at tjene de interessenter, de der har finansieret deres karrierer – ejendomsbesiddere, entreprenører og ejendomsudviklere, advokater og banker. De patruljerer det nye Jim Crows grænser mellem skoledistrikter og lokalsamfund med den voksende raceadskillelse og en stadig voksende masse, der befolker landets fængsler. Da politiet kontrollerer sig selv juridisk, er de i stand til at slippe af sted med mord, overgreb og andre forbrydelser, især ubegrænsede beslaglæggelse af personlige værdigenstande.

 

Lokalsamfundets kontrol af politiet betyder kommissioner, som er valgt ved almindelig valgret eller udtrukket blandt lokalbefolkningen gennem lodtrækning ligesom en jury.  Politikommissionerne skal have myndighed til at ansætte og afskedige politimestre, fastsætte politiske og økonomiske prioriteringer. De skal have myndighed til at undersøge og idømme disciplinære straffe ved forseelser fra politiets side. Hvis BLM vil arbejde for at reformere politiets arbejdsmetoder, såsom at forbyde kvælertag og andre reformer af magtanvendelse, uden at ændre hvem der styrer politiet, og hvem de arbejder for, vil politibrutalitet og racisme forsætte.

 

Vi støtter kravet om at barbere politibudgettet og i stedet investere i lokalsamfundets behov. Vi går videre, fordi der er ikke penge nok i politistyrkens budget til at skaffe de hjemløse tag over hovedet – i stedet for at dømme dem for lovovertrædelser, at sikre medicinsk behandling til misbrugere – i stedet for retsforfølgelse for narkoforbrydelser, og at sikre et rimeligt kvalitetsniveau for skoler og sundhedsydelser i fattige kvarterer.

 

Vi arbejder også for at skære i bevillingerne til militæret og at investere provenuet i beskæftigelse, virksomheder ejet af lokalsamfundet, boliger, skoler og de sundhedstilbud, som der er behov for i lokalsamfund plaget af racistisk undertrykkelse. De har været raceadskilt og diskrimineret imod og udbyttet i generationer fra slaveriet tid helt op til i dag.

 

Raceundertrykte lokalsamfund protesterer ikke kun mod politibrutalitet og konstant chikane på grund af overdreven politiindsats mod mindre lovovertrædelser og overtrædelser af politivedtægten. De protesterer mod politiets fiasko med at opklare voldsforbrydelser og grove røverier i deres kvarterer.

 

Voldsforbrydelser såsom mord, voldtægt og overfald udløser kun 5 procent af arrestationerne. Alvorlige berigelsesforbrydelser som røveri, hæleri og biltyveri udgør yderligere 12 procent. Politiet foretager kun arrestationer i 25 procent af tilfældene ved sådanne forbrydelser. 60 procent af ofrene melder dem ikke til politiet, ofte fordi de frygter selv at blive anklaget, fordi de befandt sig på gerningsstedet. Lokalsamfundene klager over, at politiet altid er til stede for at chikanere dem, men aldrig dukker op for at fjerne farlige kriminelle fra gaden.

 

Opløsning af politiet, som vi kender det, betyder at udtænke at et offentligt sikkerhedssystem helt forfra, som vil tjene og beskytte raceundertrykte lokalsamfund i stedet for den nuværende magtstruktur. Kvarterskontrol af politiet er den måde, vi kan gøre det på.

 

Hvilken holdning har I til indvandring?

 

Det første skridt er at slippe de internerede indvandrere fri, at slippe indvandrere på den mexicanske side af grænsen ind. Og at forene børn, der er blevet adskilt fra deres forældre og at hjælpe disse mennesker med at finde tag over hovedet, arbejde og den offentlige service, de har behov for.

 

Vi går ind for åbne grænser, ligesom den fri bevægelighed inden for EU.  Folk bør frit kunne passere grænsen for arbejde, indkøb, ferie og for at slå sig ned. Folk skulle kunne tjekke ind ved grænsen, med mindre de er eftersøgte, og frit kunne gøre, hvad de finder for godt.

 

Sundhedsvæsnet?

 

Vores forslag om ”sundhed for alle” vil indføre sygesikring for alle det første år. Den vil betale for alle nødvendige sundhedsydelser uden brugerbetaling finansieret gennem progressive skatter på formue og indkomst. Det skal være uden selvrisiko og andre udgifter for borgeren, der modtager ydelsen.

 

I løbet af det næste årti vil vi udvide programmet til et lokal styret nationalt sundhedsvæsen. Sygehuse og klinikker skal være offentligt ejet. Læger, sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere skal være offentligt lønnede. Hele systemet skal blive styret af offentligt valgte lokale sundhedsudvalg, som skal samles på delstats og forbundsniveau for overordnet planlægning og koordinering.

 

Hvad ville du gøre i forhold til Corona-pandemien, hvis du var præsident?

 

Jeg ville gøre brug af den militære produktionslov for at gennemføre et statsligt program for at teste, kontaktspore og isolere de smittede for at stoppe spredningen af COVID-19 i samfundet.

 

Når virussen er under kontrol, ville vi sikkert kunne genåbne det økonomiske liv og skolerne med offentlige sundhedstiltag, herunder masker og andre personlige værnemidler og afstandskrav. Under nedlukningen ville jeg få Kongressen til at vedtage bevillinger til at opretholde folks beskæftigelse, erhvervslivets omkostninger, boliger, sundhedssystemet og folks indkomster, indtil nedlukningen ikke længere er nødvendig.

 

For at sætte gang i økonomien og bevæge sig ud af COVID-19-depressionen er den økosocialistiske Green New Deal nødvendig både for at genoprette økonomien og af hensyn til klimaet.

 

Den manglende succes med at få virussen under kontrol i USA viser, at de to regerende partier sidder i spidsen for en dysfunktionel stat. Med 4 procent af verdens befolkning har USA 25 procent af verdens COVID-19-dødsfald. Trump gav bare op – COVID vandt.

 

Trump er en taber. Men hvordan passer Bidden ind i billedet? Han bor klods op ad Det Hvide Hus’ pressekorps. Som den forventede demokratiske kandidat kunne han fange deres opmærksomhed ved pressekonferencer, hvor han kunne mobilisere opbakning fra offentligligheden og Kongressen til tests, opsporing og isoleringsprogrammer, som landet har så akut behov for. I stedet for at tilbyde lederskab og retning gemmer han sig tilsyneladende i kælderen.

 

Det Grønne Parti beskriver sig selv som eksplicit antikapitalistisk. Er du socialist?

 

Jeg er socialist. Jeg støtter en demokratisk og økosocialistisk socialisme. De Grønnes program støtter et økonomisk alternativ til såvel kapitalismen som udemokratisk statssocialisme. Vi kalder dette alternativ ”økologisk socialisme” ” fælleseje” og ”samarbejdets fællesskab”

 

Hvilke forslag har Det Grønne Parti til at bringe de organiserede kræfter for radikale forandringer fremad, herunder arbejderklassen?

 

Mere end 100 millioner mennesker, 42 procent af vælgerne, afgav ikke deres stemme i præsidentvalget i 2016. De er er altovervejende arbejdere, farvede og unge. Den lave valgdeltagelse skyldes, at de er fremmedgjorte fra den sammenvoksede to-partistat. De er Det Grønne Partis fremtid, hvis det skal blive et betydningsfuldt parti og en politisk kraft i amerikansk politik.

 

Vores kampagne hjælper vores lokale medlemmer med at lære, hvordan man bliver organisator og ikke kun aktivist. Grønne er pålidelige aktivister. Vi dukker op. Vi går ud og spreder budskabet for vores sag og mobiliserer dem, der allerede støtter os.

 

Nu har vi behov for at udvide vores base gennem at samarbejde med de fremmedgjorte lokalsamfund på den måde, gode fagforenings- og græsrodsorganisatorer gør. De prædiker ikke, de lytter. De prøver at være lydhøre og hjælpsomme på spørgsmål, som angår disse lokalsamfund. De opbygger relationer, venskaber og tillid. Med den tilgang kan vi bygge lokale grønne partafdelinger i disse lokalsamfund, som er aktive på disse spørgsmål før, under og efter valg.

 

Vi er nu i en dyb økonomisk krise. Hvad foreslår du, som kan hjælpe arbejderklassen og de undertrykte?

 

Vi driver kampagne for en grundlov for økonomiske rettigheder, som omfatter beskæftigelsesgaranti, en garanteret indkomst over fattigdomsgrænsen, overkommelige huslejer, sygesikring for alle, gratis offentlig uddannelse fra vuggestue til universitet og en tryg alderdom ved at fordoble offentlige pensioner.

 

Grundloven om økonomiske rettigheder er en del af vores økosocialistiske Green New Deal.

 

Den anden del er vores grønne økonomiske reformprogram, som skal genopbygge vores produktive sektorer, herunder energi, transport og fremstillingsvirksomhed, landbrug og byggeri til nul eller negativ CO2-udledning og 100 procent ren energi i 2030. Vores budget til dette program er på 27,5 milliarder dollar i løbet af 10 år. Det vil skabe 30 millioner jobs, først og fremmest inden for byggeri og industri. Det er den offentlige investering, vi har brug for til at genopbygge økonomien til en økologisk bæredygtig fremgang.

 

 

Mange venstreorienterede, herunder folk som betragter sig som socialister, argumenterer for, at Biden skal støttes mod Trump. Hvad svarer du dem? Hvilken analyse har du af Demokraterne og Republikanerne?

 

Trumps nederlag er hans eget værk. COVID-19 gav ham muligheden for simpelthen at følge rådene fra de offentlige sundhedseksperter, at undertrykke virussen, genåbne økonomien sikkert og blive krisens helt. I stedet for er han ignorant, inkompetent og selvoptaget – selv mange af hans støtter indser nu, at han er en farlig lystløgner. Hans opinionstal styrtdykker. Han går til valg, mens hundredtusinder dør af COVID-19, og millioner er arbejdsløse og mister dermed deres arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring og står overfor at blive smidt ud af deres hjem, fordi de ikke kan betale husleje eller afdrag. Hvis Demokraterne ikke kan slå Trump og vinde en jordskredssejr, kan de ikke noget som helst.

 

Det spørgsmål, som socialister må stille sig, er: Skal vi stemme på et socialistisk program eller Bidens nyliberale kapitalisme? Socialister, der stemmer på Biden, begår politisk selvmord. De får sig selv til at forsvinde. De gør deres egen stemme tavs. De opgiver deres identitet som et socialistisk alternativ.

 

Ingen får at vide, at en ”socialistisk stemme” på Biden var fra en socialist. Det var en stemme på en nyliberal krigshøg. Socialismen forsvinder i sovsen.

 

Socialister kan ikke sætte deres lid til Det Demokratiske Parti for effektivt at bekæmpe højrefløjen. Demokraterne tilpasser sig Republikanerne. Bill Clinton kaldte det ”triangulering” og gennemførte republikanske forslag, herunder at gøre en ende på den statslige velfærdsgaranti, handelsaftaler styret af storkapitalen, nedskæringspolitik skjult som balancerede finanslove, voksende militærudgifter og straffelove, der fylder fængslerne.

 

Joe Biden var arkitekt bag mange af disse vedtagelser, som formand for Senatets retsudvalg. Som vicepræsident støttede han Barack Obamas gennemførelse af Republikanerens sundhedsreform med offentlige tilskud til private sundhedsforsikringer. Som formand for udenrigsudvalget sikrede Biden Demokraternes støtte til Irak-krigen.

 

Som vicepræsident var han en del af en regering, som ikke retsforfulgte kriminelle foretagender, som stjal halvdelen af det sorte Amerikas rigdom gennem kviklån, tvangsauktioner og kreditforeningernes manglende individuelle sagsbehandling af restanternes gæld, som har stjålet millioner af hjem.

 

Fordi Obama-regeringen ikke retsforfulgte disse kriminelle, sidder to af de værste i Trumps regering, Wilbur Ross (handelsministeriet) og Steve Mnuchin (skatteministeriet). Obama/Biden nægtede at retsforfølge de ansvarlige for politikken med hemmelige fængslinger og tortur af tilfangetagne fjendtlige kombattanter og formodede terrorister. Nu får mange af disse krigsforbrydere comeback med Trump-regeringen.

 

Trump kunne være afsat og dømt, hvis den offentlige opinion var blevet mobiliseret på grund af hans kilometerlange synderegister, hvis det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus havde været villig til at afsløre, hvordan Trumps lovløshed, berigelse af sig selv, foragt for Kongressen og misbrug af magt skader arbejdere, forbrugere og miljøet. Men Husets forkvinde, Pelosi, modsatte sig en vidtgående rigsretssag for at sikre konservative demokratiske medlemmers genvalg overfor deres republikanske modkandidater.

 

Den amerikanske venstrefløj har ladet sig forsvinde ind i det helt igennem kapitalistiske Demokratiske Parti siden kommunisternes folkefront i 1936 og det Socialistiske Partis reformpolitik (af Det Demokratiske Parti) i 50’erne og 60’erne. De gik ind, men kom aldrig ud som et synligt og markant venstrealternativ.

 

I fraværet af et bredt uafhængigt venstreparti, som kan skabe konkurrence om stemmerne, har Demokraterne bevæget sig støt mod højre i jagten på swingstemmer. Det Republikanske Parti repræsenterer nu en revanchistisk hvid racisme, der altid har været en faktor i amerikansk politik, men er nu i tilbagegang, efterhånden som støtterne bliver grå i toppen og dør ud, og landet bevæger hen imod et befolkningsflertal af farvede. Republikanerne er overrepræsenterede i delstaterne på grund af manipulerede valgkredse og udemokratiske kandidatudvalg.

 

Demokraterne repræsenterer mainstream indenfor erhvervslivets top og professionelle virksomhedsledere, som et parti der let kunne placeres i det europæiske spektrum som centrum-højre. Den progressive fløj af Det Demokratiske Parti får lov til at holde mange taler, men det er storkapitalens støtter, der tager beslutningerne. Begge partiers sociale grundlag er middelklassen og den øvre middelklasse. Arbejderklassen har lav valgdeltagelse.

 

Demokraterne har ingen løsninger på de livsvigtige spørgsmål, som vi står overfor med klima, ulighed og et nyt atomvåbenkapløb. Demokraterne har modarbejdet klimatiltag siden Clinton/Gore-regeringen forhandlede en svækkelse af Kyoto-aftalen, og de pressede aldrig på, for at Senatet skulle tilslutte sig den.

 

45 år med stagnerende lønninger og voksende ulighed har medført, at den forventede levealder er faldet for den amerikanske arbejderklasse. Dommedagsuret hos Bulletin of Atomic Scientists [akademisk publikation om truslen mod menneskehedens overlevelse fra blandt andet atomvåben og klimaforandringer, o.a.] har aldrig været så tæt på midnat – på ragnarok. Ingen af de etablerede partiers kandidater har taget det ny atomvåbenkapløb op, selvom den seneste bilaterale atomvåbenaftale mellem USA og Rusland udløber til februar.

 

De Grønne tilbyder løsninger på disse problemer. Virkelige løsninger kan ikke vente.

 

Artiklen er oversat fra Green Left Weekly af Leif Mikkelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com