FN's fredsbevarende missioner kulminerede i 90'erne med operationer, der kunne have været modeller for løsningen af fremtidige etniske og væbnede konflikter. De blev fejet af bordet, for USA/NATO tænkte kun i militære løsninger.

af Arne Lund

I 1991 trak serbisk militær sig ud af Makedonien, der herved blev selvstændig. Indførelsen af demokrati og parlamentarisme var vanskelig, for landets mange minoriteter – 65 pct. makedoner, 21 procent albanere, mens resten fordeler sig som tyrkere, romaer, serbere og bulgarere – havde hver deres legitime bud på, hvordan fremtiden skulle være, og hvad forfatningen skulle indeholde.

 

Året efter opstod der stridigheder mellem makedonere og albanere, en strid som serberne blandede sig i. Af frygt for yderigere eskalering af konflikten, bad landets præsident, FN om at sende en fredsbevarende styrke. Denne skulle dels sikre grænserne mellem Serbien/Kosovo og Albanien, og dels bistå de mange etniske enklaver. Det var første gang i FN’s historie, at der blev indsat en styrke inden der var udbrudt en militær konflikt. FN-mandatet var tillige af civil karakter, og det fik stor betydning for indsatsen.

 

FN-missionen blev overladt til nordiske soldater og officerer. Det skete fordi FN antog, at nordiske soldater har den samme uddannelsesmæssige baggrund, og samme opfattelse af opgaverne, i modsætning til fx amerikanske soldater, der altid tror, de skal i krig.

 

FN-soldaterne havde kun håndvåben, men blev dog på et tidspunkt forstærket med en panser-enhed, for at understrege overfor de stridende parter, at det her var skam alvor. Heldigvis blev der ikke brug for den.

 

Udvidede FN-fredsbevarende missioner kan herudover have til opgave, at organisere og føre tilsyn med valg eller folkeafstemninger, overvåge overholdelse af menneskerettigheder, afvæbning og demobilisering, bistå med genbosætning af flygtninge eller minerydning og meget mere.

 

Indsatsen i Makedonien er skildret af missionens leder, brigadegeneral Finn Særmark Thomsen, i Troldmandens lærling (kan lånes på biblioteket), og giver et grundigt indblik i den fredsbevarende mission, og hvordan konflikter mellem etniske grupper, kan forebygges med diplomati, tålmodig-hed, en civil-militær indsats og respekt for de stridende parter, der vidste, at hvis ikke de blev enige, så ville der blive brugt militær magt. Missionen er siden blevet betegnet som én af den danske hærs mest vellykkede missioner – og tillige den billigste.

 

(Særmark er i øvrigt én af de få højtstående danske officerer, der åbent har kritiseret amerikan-ernes gøren og laden, dels i ex-Jugoslavien, men også i Irak og Afganistan.)

 

Efter folkedrabet i Rwanda i 1994, hvor FN var fraværende, stod det klart, at FN-soldater hurtigt skulle kunne indsættes i konfliktområder, og inden konflikterne havde udviklet sig til (borger)krige. Gang på gang eskalerer konflikter fordi fredsskabende og -bevarende styrker ikke er til stede, eller fordi de kommer for sent, eller fordi de er bundet af et stormagtsdikteret mandat, der forhindrer FN-tropperne i at gøre det nødvendige.

 

Den politiske beslutningsproces tager for lang tid, bl.a. fordi stormagterne kan nedlægge veto, hvis de har noget i klemme, hvad der ofte er tilfældet. Det er derfor nødvendigt, at afskaffe vetoretten.

 

Fogh nedlægger en FN-brigade

Blandt andet Nyrup-regeringen tog i 1994 initiativ til at oprette en stående FN-styrke, SHIRBRIG, (Multinational Standby High Readiness Brigade), der, med 2-4 ugers varsel, skulle kunne indsæt-tes overalt, når FN’s sikkerhedsråd havde godkendt missionen. Styrken blev anvendt i 7 afrikanske missioner. og blev brugt som model af Den afrikanske Union, da man oprettede egne freds-skabende og -bevarende styrker.

 

Underligt, at et sådant initiativ ikke var blevet taget for længst, for der er hjemmel til det

i FN-pagtens artikel 43. Ingen havde haft vilje til det, på grund af splittelsen og konfrontationerne under Den kolde Krig. I 90’erne var verden blevet en anden. Omsider holdt mange beslutningstagere op med pr. automatik at tænke på kanoner, som løsningen på ethvert problem.

 

SHIRBRIG var aktiv fra 1996 til 2009, havde deltagelse af 15 NATO-lande og 13 neutrale lande. Leder af brigaden var Særmark-Thomsen, og brigaden var stationeret i Høvelte.

 

Danmarks deltagelse i Irakkrigen i 2003, markerede et skifte i holdningen til FN-missioner. Gradvis trak Danmark sig ud af FN’s fredsskabende arbejde, og i 2008 afviklede Fogh SHIRBRIG med den begrundelse, at den manglende opbakning fra medlemslandene, og at den var for dyr i drift. Fogh havde dog forlods, sammen med Sveriges daværende statsminister, Fredrik Reinfeldt, besluttet at trække sig ud, inden man drøftede sagen med de andre lande. Besynderligt, at de øvrige lande accepterede nedlæggelsen, men NATO-landene var jo i flertal, så det er vel forklaringen.

 

Søren Søndergaard mente i 2008, at “den danske regering forlods havde besluttet sig for at satse USA og et EU-forsvar, og når SHIRBRIG var ofret, da ville regeringen nemmere kunne få opbakning til at afskaffe forsvarsforbeholdet…samt oprette en nordisk kampgruppe, der kan rykke ud uden et FN-mandat, når EU har økonomiske eller politiske interesser på spil rundt om i verden.”

 

Til gengæld fremhæves gang på gang Operation Bøllebank fra krigen i ex-Jugoslavien i 1993, hvor danske kampvogne skød en serbisk stilling i smadder, som én af dansk militærs stjernestunder. Og det er ikke blevet bedre siden nedlæggelsen af SHIRBRIG.

 

For at kunne være fredsbevarende, skal der være en fred. Hvis ikke, må den skabes, og hertil kan der af og til være nødvendigt, at bruge militære midler. Kun når det sker med et FN-mandat i ryggen, kan brugen heraf legitimeres. EU og NATO har andre politiske og økonomiske dags-ordener, og derfor må en ophævelse af forsvarsforbeholdet afvises.

 

Alternativerne er en styrkelse af FN og OSCE, der har 55 medlemmer. Gennem OSCE kan sikres, at både Rusland og USA er med i genopbygningen af en ny europæisk sikkerhedsordning. Skabe et Europa, der bygger på dialog, konfliktløsning og gensidig nedrustning.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com