Kommunalvalg-kampagnen er ved at gå ind i sidste fase, og det er absolut centralt, at Enhedslisten får et godt valg. Der er behov for en klar socialistisk repræsentation i de lokale byråd, som kan kæmpe for en solidarisk grøn politik og bringe progressive bevægelsers krav på de lokalpolitiske agendaer.

af SAPs Forretningsudvalg

For 8 år siden fik Enhedslisten sit store kommunale gennembrud. Fra at have været et typisk storbyparti, blev man nu repræsenteret i byrådene over hele landet. Den nuværende situation tyder på, at Enhedslisten igen får et rigtigt godt valg rundt omkring. Naturligvis er en medvirkende faktor, at Enhedslisten på landsplan står godt i målingerne. Og at man har gode kandidater opstillet lokalt, der formår at sætte en progressiv dagsorden i valgdebatterne. Og dertil en mængde gode aktivister, som har knoklet de seneste uger.

 

Arm i arm med bevægelserne

Men realiteten er, at et kommunalvalg ikke vindes på 3-4 ugers valgkamp. Kommunalvalget vindes på den politik, der er ført de seneste 4 år. I denne sammenhæng er det fuldstændigt centralt, hvordan Enhedslisten lokalt har placeret sig i forhold til de progressive lokale bevægelser.

 

I Århus fx så man for nyligt forældreprotester, da kommunen med sit nye budget fjernede penge fra børneinstitutionerne – dette tilmed i en tid hvor løfter om minimumsnormeringer strømmer ud fra Christiansborg. Og man så de lokale protester mod et større byggeri, der blev forsøgt igangsat uden om helhedsplan og uden hensyn til beboernes mulighed for adgang til ordentlige friarealer. Begge dele er eksempler på, at lokale protester har været afgørende i forhold til sagernes udfald, og at Enhedslisten har stået på den rigtige side af protesterne, da man hverken har været en del af et budgetforlig med nedskæringer eller en studehandel om byggeriet.

 

Hedensted er jo nok en kommune, hvor man ikke vil forvente stor opbakning til Enhedslisten, men også her ser det ud til, at man for første gang får valgt en kandidat i byrådet. Men den lokale spidskandidat har også været aktiv som bisidder for folk, der udsættes for helt urimelige forløb i det lokale jobcenter, og derigennem været med til at sætte fokus på udsatte grupper.

 

På Bornholm buldrer det også derudaf med fantastiske meningsmålinger – så meget at selv Søren Pind følte sig kaldet til at advare mod ”kommunismen” på solskinsøen! En EL-afdeling, der har arbejdet godt og solidt, har opbygget en kerne af politisk talent, og ikke mindst været opposition til et siddende flertal, der har prioriteret 3-cifret milliondyrt rådhusbyggeri over anlæg til gavn for borgerne.

 

I København tyder meningsmålingerne på, at Enhedslisten tilmed kan blive det største parti. Markant har her bl.a. været modstanden mod byggeriet på Amager Fælled, og senere spørgsmålet om Lynetteholmen, hvor Enhedslisten fra dag 1 har været klare i spyttet og stået side om side med bevægelsen. SF har til sammenligning været på slingrekurs – sagt et, gjort noget andet – og al tillid til dem er væk.

 

Slutspurt nu – og så går vi i gang!

Dette var blot et lille udpluk af afdelinger rundt om i landet, men mange andre kunne være nævnt.

Ikke overraskende er der altså en sammenhæng mellem Enhedslistens lokale engagement i progressive lokale bevægelser, og den fremgang som man høster i kommunalvalget. Løbende aktivisme er ubetinget af større betydning end paroler i valgkampens hede.

 

Også derfor er budskabet herfra soleklart: Giv den gas lokalt, få hevet de sidste stemmer hjem. Men når valget er slut, så starter det virkelige arbejde. Ikke bare i forhandlingslokalerne på rådhusene, men i de lokale afdelinger, i bevægelserne.

 

Hver gang vi har en aktiv socialist i en bevægelse, så er denne bevægelse en lille smule stærkere. Og når sociale bevægelser, der kæmper for jobcentrenes ofre, står side om side med den grønne bevægelse, som kræver klimahandling og mere natur, så er den fælles kamp en kamp mod kapitalens magt, og her er Enhedslisten afgørende.

 

Der foregår mange afgørende ting rundt omkring i landet, som kan give inspiration til andre. Hvor aktive socialister er engageret i bevægelser og formår at gøre disse til et omdrejningspunkt for lokalafdelingens fokus og arbejde, og hvor bevægelsens krav derigennem kan styrkes og rejses politisk af vores gode byrødder.

 

En styrkelse af dette politiske arbejde, det er nøglen til en yderligere styrket venstrefløj, der kan styrke kampen for et markant anderledes samfund.

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 12.november 2021

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com