I løbet af ugen har mellem 7.000 og 10.000 aktivister fra hele Europa mødtes til debat, erfaringsudveksling og koordinering af de sociale kampe i Europa på ESF i Malmø. I en periode med finanskriser og stigende internationale spændinger præsenterer en international begivenhed så tæt på Danmark en unik mulighed for at de danske aktivister og ikke mindst Enhedslisten for at få sat perspektiv på kampene.

af SAP's Forretningsudvalg

De muligheder, der åbner sig med et møde som Europæisk Social Forum er mange. Her har faglige aktivister diskuteret de fælleseuropæiske problemstillinger, som blandt andet Vaxholm-dommen åbner og klimabevægelser har diskuteret problemer og muligheder i forbindelse med FN’s klimatopmøde til næste år i København.

Samtidig har hele arrangementet givet mulighed for at aktivister kan stifte bekendtskab med en bred vifte af sociale kampe, fra organisering af unge med usikre arbejdsforhold i Sydeuropa til minoritetsbevægelser i Østeuropa.

Men i midten af alle muligheder er der dog også slanger i Paradis. Arrangementet har haft svære logistiske problemer, blandt andet har det været mere end almindeligt svært at skaffe overnatningspladser til de mange
besøgende.

Det er vigtigt at de danske bevægelser drager de nødvendige erfaringer frem mod topmødet og allerede nu begynder at diskutere, hvordan vi kan undgå en lignende situation til næste år. I det hele taget må Klimabevægelsen, Enhedslisten og andre, der ønsker at spille en rolle under topmødet starte en debat med arrangørerne af forumet om hvorledes man arrangerer større internationale arrangementer.

Det må samtidig være en prioritering for Enhedslisten at få opbygget internationale kontakter, både med hensyn til klimatopmødet, men også på aktivistniveau, hvor personlige kontakter giver en helt unik mulighed for
opbygningen af en international bevidsthed. I den forbindelse er det også en vigtig prioritering, at der er mange, der deltager i den internationale demonstration lørdag. Deltagelsen i internationale begivenheder, som
forummet og demonstrationen er noget af det, der giver kræfter til at fortsætte det daglige arbejde her i Danmark.

Et sidste kritisk spørgsmål må være muligheden for forpligtigende aftaler på mødet. De sociale fora har siden deres start brugt mange kræfter på at  understrege, at de var uforpligtigende og stod uden for den traditionelle
politiske kamp. Det er værd at overveje, hvordan man kan udvikle rammer for flere beslutninger om fælles handling, uden at politiske hundeslagsmål om ordlyden af fælleserklæringer ødelægger projektet.

De fleste kampe i Europa er i dag aktuelle på tværs af grænser og kræver internationale svar. Det bliver i stigende grad svært at forestille sig at de sociale fora kan bevare deres aktualitet og relevans, hvis ikke
deltagerne føler at der er mulighed for forpligtigende aftaler oven på en uges diskussioner og debat. En af de sociale foras største succeser var da også organiseringen af de store antikrigsdemonstrationer i 2002, som var
besluttet på det såkaldte assembly i slutningen af forummet.

Men sådanne assembly-beslutninger kræver en sjældent bred samling om en sag. Et muligt supplement kunne være, at åbne aktiv-samlinger om konkrete aktiviteter mundede ud i forpligtende aftaler mellem de
organisationer/bevægelser, der måtte ønske at være med.

Uanset formen, ville det være et vigtigt signal, hvis der allerede i år kunne samles et stort antal organisationer om en konkret mobilisering op til klimatopmødet i København 2009!

I en periode med finanskriser og stigende internationale spændinger præsenterer en international begivenhed så tæt på Danmark en unik mulighed for at de danske aktivister og ikke mindst Enhedslisten for at få sat
perspektiv på kampene og møde kammerater fra andre lande. Men alt andet end lige, så må det være et mål, at få aktivister fra resten af Europa til at give håndslag på et forpligtigende samarbejde i de kampe, som vi står
overfor i de kommende år.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com