content-picture.php

Den borgerlige regering har nu taget fat på endnu et hjørne af den sociale velfærd – dagpengeperiodens længde. I ly af den aktuelt meget lave arbejdsløshed, og især de meget få langtidsarbejdsløse, vil regeringen forkorte dagpengeperioden til 2 eller 3 år til gengæld for en ikke nærmere defineret forhøjelse af dagpengesatsen. Det er ikke så underligt, at den borgerlige regering endnu engang viser liberalistisk handlekraft. Langt mere bemærkelsesværdigt – men desværre ikke overraskende – er det, at fagbevægelsens top har vist sin bedrøvelige forhandlingsvilje over for regeringens forslag.

af SAP's Forretningsudvalg

Forslaget udspringer af arbejdet i regeringens arbejdsmarkedskommission og handler angiveligt om at få flere i arbejde. Men kommissionen selv erkender, at det kun vil få en ganske lille betydning for antallet af arbejdsløse. Så der ingen tvivl om, at forslaget har andre – og for regeringen – højere formål.

En forkortelse af dagpengeperioden er endnu et af de små skridt, der lidt efter lidt skal undergrave fagbevægelsen, de faglige rettigheder og den kollektive velfærd, som VK-regeringen har gjort til sit særlige kendetegn.

Målet er klart, at midlerne har stort set været smart udtænkt på en måde, så alle indgreb fremstår som ”objektivt begrundede”, hvad enten der har været tale om nedsatte ydelser til nogle grupper i befolkningen, strammere
rådighedsregler, deltidsloven, forbud mod eksklusivaftaler osv.

Det er åbenlyst, at regeringen her og nu forsøger at udnytte, at arbejdsløsheden er så lav, at der ikke er så mange af de nuværende arbejdsløse, som vil blive ramt af en kortere dagpengeperiode. Lige så
klart er det, at gevinsten i form af social usikkerhed for store dele af arbejderbefolkningen og offentlige besparelser vil vise sig, når arbejdsløsheden igen stiger.

Det er ikke så underligt, at den borgerlige regering endnu engang viser liberalistisk handlekraft. Langt mere bemærkelsesværdigt – men desværre ikke overraskende – er det, at fagbevægelsens top har vist sin bedrøvelige forhandlingsvilje over for regeringens forslag. Fagtoppen er simpelthen gået betingelsesløst ind i trepartsforhandlinger om alle dele af regeringens forslag til reformer på arbejdsmarkedet. Herunder forslaget om lavere dagpengeperiode.

Begrundelsen er, at fagtoppen tror på en højere dagpengesats som en mulighed for at stoppe medlemstilbagegangen. Det er ubetinget rigtigt, at dagpengesatsen gennem de seneste 25 år har
udviklet sig langsommere end lønudviklingen. Lige så rigtigt er det, at ideen om at dagpengeniveauet skulle dække ca. 90 pct. af lønnen ikke har noget med virkeligheden at gøre for langt de fleste. F.eks. har en aktuel
undersøgelse vist, at 3F´s medlemmer kun har en gennemsnitlig dækning på 60 pct.

Det er ikke mindst et resultat af, at fagtoppen og deres venner i Socialdemokratiet aktivt har støttet forringelserne i deres nære samarbejde med arbejdsgivere og de borgerlige partier.

Med tilslutningen til regeringens tankegang markerer fagtoppen endnu engang, at man ikke reelt vil forsvare de svageste grupper på arbejdsmarkedet – dem, der er mest udsat for langvarig arbejdsløshed og udstødning. Det står i skærende kontrast til LO-toppens udmeldinger om en offensiv mod den stigende ulighed. Det nytter jo ikke at snakke om at bekæmpe ulighed, når ens handlinger peger i den modsatte retning. På den måde er fagtoppens forhandlingsvilje en håndsrækning til regeringens projekt, som i sidste ende også vil undergrave selve fagbevægelsens eksistens.

Der er kun én kraft som kan sætte en stopper for fagtoppens ødelæggende samarbejde med regeringen, og det er fagbevægelsens medlemmer. Derfor må alle fagligt aktive benytte enhver lejlighed til at kræve et stop for
samarbejdet. Fra klubber, fagforeninger og forbund skal der protesteres.

Kravene må være:

  • at dagpengeretten udvides, så ingen kan miste retten til dagpenge, uden at have fået tilbudt passende ordinært arbejde
  • at dagpengesatsen forhøjes betydeligt for alle, uanset hvor længe man har været arbejdsløs
  • at rådighedsreglerne lempes ud fra det faktum, at arbejdsløshed ikke er de arbejdsløses skyld
  • at fagtoppen bryder med den borgerlige regering

SAP’s forretningsudvalg, 12. september 2008

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig
samfundsomvæltning.

SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com