Vi henvender os til jer endnu en gang, midt i en eskalering af den politiske vold, som Ortega/Murillo-diktaturet har brugt til at ødelægge muligheden for en vej ud af den politiske krise - denne gang i forbindelse med det forestående valg [planlagt til 7. november 2021, o.a.].

af Articulación de Movimientos Sociales

[Denne appel blev adresseret til en fransk solidaritetsorganisation (CSPN) i forbindelse med solidaritetsaktioner i Frankrig den 19-20. juni 2021.]

 

Kære kammerater i solidaritet med den kamp, vores folk udkæmper. Kammeratlige hilsener fra os, der er med i Articulación de Movimientos Sociales (AMS) i Nicaragua: en samlende platform for forskellige modstandsgrupper – feministiske kollektiver, LGTBIQ+, økologer, caraibiske folk, landarbejdere, modstandere af udplyndring af råstoffer, studenterorganisationer og andre grupper.

 

I AMS har vi allerede påpeget, at der ikke er nogen reelle tegn på, at der kan afholdes frie valg. Politistaten fortsætter ufortrødent sin terrorpolitik og slår brutalt ned på alle, som demonstrerer, med undertrykkelse, belejring og overvågning. Der er stadig 124 politiske fanger. Ude på landet og i områder med indfødte, hvor der ikke er billeder og medier til stede, har den politiske vold ligesom før april 2018 ført til henrettelser og ekspropriation af jord fra fællesejede arealer og give den til mineudvinding, agrobusiness af afrikansk oliepalme, tømmer og husdyrhold.

 

Der har ikke været reformer, som kunne give mulighed for en fair valgproces. Tværtimod, så er der blevet stemt en anti-valgreform, regeringsloyale valgformænd er blevet valgt med de traditionelle partiers velsignelse – alt sammen med det formål at sikre sig kontrol og etablere de nødvendige mekanismer til valgsvindel. Således har man elimineret alle muligheder for at opstille en liste, som er uafhængig af de regeringsloyale partier eller af de store virksomhedsledere, som samarbejder med Ortega. I praksis har man elimineret de uafhængige og nye kræfter.

 

Dertil kommer, at regimet har skærpet undertrykkelsen. Det isolerer og stigmatiserer dem, som er modstandere af forslaget om en ”blød landing”, som er fremsat af storkapitalen for at indgå en pagt med diktaturet, med henblik på at redde den korporative model med ”dialog og konsensus”, som Ortegas regering gennemførte i de første 11 år. Alt dette til gengæld for fortsat at få del i det økonomiske overskud, straffrihed for forbrydelserne begået i 2018 og for korruption. Med andre ord en aftale om at afholde valg uden betingelser, især uden det vigtigste krav: at få frigivet de politiske fanger og ophævelse af politistaten.

 

Vi står derfor over for det værst tænkelige scenarie, nemlig en åbenlys valgsvindel og fortsættelse af regimet, med en privat sektor, som ikke bekymrer sig om, hvorvidt institutionerne fungerer demokratisk. Denne sektor har stillet sig tilfreds med en demokratisk facade og forhandlinger om stabilitet og en ledelse, som prioriterer dens særlige interesser, som i de senere år har været sammenfaldende med Ortegas.

 

Og som det er almindeligt i en fascistisk stat som Nicaragua, er der ingen, som undslipper dens vold. I går angreb man de folkelige sektorer og sociale bevægelser, lederne af oprøret i april 2018. I dag angriber de dem, som troede, det var muligt at forhandle med en fascistisk regering, at der kunne være en anstændig udvej og en sameksistens, og endda kandidater, som kunne samarbejde med en ”ortegisme” uden Ortega.

 

Vi kan nu se, at det internationale samfund er berørt af denne nye eskalering af volden. Dette internationale samfund, som pressede på for deltagelse i valget uden betingelser, som skulle ”se” svindelen for at forstå, at Nicaragua lever under et diktatur, selv om den dokumenterede massakre i april 2018 og ”udrensningsoperationen” – som med våben tog livet af hundreder – var et tilstrækkeligt bevis til at forstå, at vi står over for en illegitim og voldelig regering, som ikke har holdt sig tilbage for at myrde, torturere, kidnappe og voldtage fanger. Dette internationale samfund bekymrer sig mere om at bibeholde handelsaftaler end om at styrke menneskerettighederne.

 

I dag beder vi jer om at råbe jeres regeringer op, til at lægge pres på dem for at tage klar stilling mod diktaturet. Vi beder jer om af fordømme den kendsgerning, at partnerskabsaftaler med de mellemamerikanske lande ikke beskytter menneskerettigheder, som det påstås af dem, der har underskrevet aftalerne, men at de snarere fremmer en ekstravistisk, ulige og brutal vækstmodel, som ikke kun påvirker Nicaragua, men også hele regionen, som det fremgår af vedvarende økologiske, sociale og politiske kriser.

 

Kræv løsladelse af de 134 politiske fanger, ophævelse af politistaten, at menneskerettigheds-organisationerne kommer tilbage, en udvej uden straffrihed, en retfærdig overgang, en republik, som aldrig før har eksisteret i Nicaragua, hvor der hersker social retfærdighed, ærlighed, inklusion, frihed og et sandt demokrati, som bygger på folkets suverænitet, ikke på konger og eliter.

 

Vi slutter denne henvendelse til vores søstre og brødre i Frankrig i håbet om solidaritet og fortsat at bygge en bro mellem folk og mellem sociale bevægelser, som tror på, at en anden verden er mulig,.

 

Vi er overbeviste om, at vi vil komme ud af denne samfundspolitiske krise i kraft af folkets styrke og af dem, på international plan, som fortsat støtter vores krav, for kun follet kan redde follet!

 

18. juni 2021

 

Articulación de Movimientos Sociales [se Facebook] blev dannet i 2018 og er en gruppe “fra neden” af de mest radikale, folkelige og venstreorienterede dele af modstanden mod Ortega/Murillo-regimet.

 

Oversat fra International Viewpoint af Åge Skovrind

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com