Beretningerne om de danske børns forhold i lejrene i Syrien er hjerteskærende og råber på humanitær aktion. Men kravet om at tage netop disse børn og deres mødre hjem til Danmark her og nu handler mere end noget som helst andet om, at den danske stat skal tage samme ansvar for og respektere de grundlæggende borgerrettigheder for alle, også muslimer - og endda islamister.

af SAPs Forretningsudvalg

Kravet om hjemtagelsen af de danske børn har faktisk intet med (Danmarks katastrofale) asylpolitik at gøre. Det er danske børn af danske forældre, som alene af den grund har ret til at komme hjem til Danmark. Der er kun en forklaring på, at regeringen har modsat sig dette. Det er, at regeringen har ønsket at demonstrere en åbenlys knægtelse af borgerrettighederne for danskere med en eller anden forbindelse til IS. Al snak om ”terrortrussel” er for længst undermineret ved afsløringen af efterretningstjenestens vurderinger.

 

Men er det ikke forståeligt – måske endda okay – at straffe forældrene med at tage deres borgerrettigheder fra dem, hvis de har valgt at tilslutte sig, måske endda kæmpe for, det morderiske IS-regime?

 

Danmark skal tage ansvar for kriminelle danskere
Nej, det er faktisk overhovedet ikke okay. Uanset hvor reaktionært og barbarisk, kalifatet var. Og uanset om nogle af forældrene måtte have taget aktivt del i de forbrydelser, dette regime har begået.

 

Det er ikke okay, fordi disse danskere skal behandles som andre danskere. Og Danmark vil i alle andre tilfælde, hvor danskere måtte sidde fanget under mistanke for nok så alvorlige forbrydelser, men under umenneskelige forhold og uden udsigt til en retssag, forsøge at få disse borgere hjem til Danmark – og selvfølgelig stille dem for en domstol her, hvis det er velbegrundet.
Det er heller ikke okay, at vi forsøger at skubbe ansvaret for at tage sig af disse muligvis kriminelle mennesker over på kurderne. Disse har absolut andet og bedre at tage sig til, end at håndtere danske IS-familier. Og det kurdiske selvstyre har udtrykkeligt bedt de vestlige lande om at hente deres borgere hjem til sig selv.

 

Det er faktisk rimeligt absurd, at den danske regering med den ene hånd har travlt med at sende ”kriminelle udlændinge hjem” – selv om det er f.eks. pakistanske statsborgere, der har levet det meste af eller hele deres liv i Danmark, og som har udviklet og begået deres kriminalitet her. Og med den anden hånd vil man nu nægte at tage imod (muligvis) ”kriminelle danskere”, som andre lande gerne vil slippe af med… Det hænger ikke sammen.

 

Danmark har et ansvar for sine borgere – kriminelle eller ej. Og det gælder også for muslimer og islamister. Alt andet er diskrimination af en bestemt gruppe mennesker.

 

Børnene har ret til at leve i Danmark
Børnenes forbindelse til IS er – deres forældre. Hvis Danmark ikke tager imod børnene, straffer man børnene for forældrenes synder. Dette er uhørt i ethvert civiliseret land, og trods alt også – endnu – i dyb modstrid med borgerrettighederne i Danmark. Men netop i dette tilfælde er regeringen altså parat til at frarøve danske børn deres mest fundamentale ret – deres ret til at leve i Danmark.

 

Det er diskrimination af værste skuffe.

 

Børn har ret til deres forældre
Børns ret til at blive sammen med deres forældre, ”familiens ukrænkelighed”, er ligeledes en elementær menneskeret, som bl.a. fremgår af konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Det er derfor uhørt, at ikke bare regeringen, men store dele af Folketinget, har sat en såkaldt ”Task Force” på den opgave at skille mindreårige børn fra deres mødre/forældre – ved at tage de første hjem og landsforvise de sidste.

 

Det er dybt skuffende, at både R og SF er gået med til dette – angiveligt ud fra et håb om, at det alligevel vil ende med, at alle eller i hvert fald nogle af (!?) mødrene får lov at komme med. Og det er godt, at EL har sagt klart fra.

 

Ikke bare fordi det er dybt umenneskeligt at ville frarøve krigstraumatiserede børn deres mor, deres eneste holdepunkt – som en række psykologer har fremhævet det. Men fordi det strider mod de rettigheder, som alle andre danske børn har.

 

Også her ønsker man altså at fratage en ganske særlig gruppe deres elementære rettigheder.

 

Nej til A- og B-borgere
Som allerede nævnt har sagen om børnene i de syriske lejre ikke noget med asylpolitik at gøre. Til gengæld hænger den pinligt godt sammen med regeringens politik i øvrigt. Specielt med den del af den, der handler om at erstatte et reelt arbejde for bedre integration med forskellige former for forskelsbehandling og diskrimination.

 

Det er åbenbart blevet en del af det socialdemokratiske DNA, at der ikke skal være de samme rettigheder for alle danskere. Regeringen arbejder i praksis på at gøre ”muslimer” eller ”borgere med ikke-vestlig baggrund” til en slags B-medlemmer af samfundet, der ikke har samme borgerrettigheder som andre danskere. Det har de nu demonstreret i mange sager. Den såkaldte ”ghettopakke” er kun en af dem. Sagen om de syriske børn hører, trods alle forskelle, hjemme i samme stinkende skuffe.

 

Det er godt – og absolut nødvendigt – at Enhedslisten (og andre gode kræfter) her holder fast i klassesolidariteten og den fælles kamp for lige rettigheder for alle. Den diskriminerende kurs, som socialdemokraterne demonstrerer, kræver et højlydt modspil, hvis ikke racismen skal have lov at eskalere endnu mere. Og den folkelige opbakning til kampen for at få de syriske børn og deres mødre hjem er et godt afsæt for en modoffensiv.

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 8.maj 2021

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com