Tirsdag den 12. februar ophævede byggefagenes fagforeninger i Roskilde deres blokade og sympatikonflikt mod underbetaling af udenlandske arbejdere på ombygningen af et stort forbrændingsanlæg i byen. Efter seks dages aktion accepterede underentreprenøren løn efter dansk overenskomst.

af Jørgen Holst

Blokaden mod det 1,3 mia. kroner store fælleskommunale byggeprojekt Kara startede onsdag den 6. februar, fordi der stadig ikke var aftalt overenskomstmæssige arbejdsvilkår for 10 polske arbejdere. Flere andre entreprenører havde i perioden forinden omsider fået forholdene bragt i orden. Den sørgelige sandhed er nemlig, at selv om arbejderpartierne i Roskilde har flertal i byrådet, og selvom formanden for Karas bestyrelse som bygherre er socialdemokraten Torben Jørgensen, så har forholdene på denne store arbejdsplads langt fra været i orden.

Samme Torben Jørgensen er også formand for LO-Roskilde og skulle dermed være bekendt med, at kampen mod social løndumping er en af fagbevægelsens hovedprioriteter i disse år. Men alligevel har bygherren og kommunen groft svigtet deres tilsynsansvar. Man troede måske, at man havde gjort det godt nok ved at kræve ILO-konvention 94 overholdt, men man havde blandt andet glemt at kontrollere, at også underentreprenører overholdt gældende regler. Det medførte, ud over grov løndumpning fra flere udenlandske medarbejdere, at mange arbejdsmiljøregler slet ikke blev overholdt, hvilket har medført omkring 70 påbud fra Arbejdstilsynet.

Kara/Noverens direktør Torkil Jørgensen burde være presset til at fyre de virksomheder, der ikke overholder de påkrævede danske løn- og arbejdsforhold, eller tilbageholde deres betaling, indtil de ville tegne danske overenskomster. Med lønninger ned til 55-60 kr./timen og 70 påbud fra Arbejdstilsynet, burde der være nok at tage fat på.

Selv om byggepladsen ved Kara har mange indgange, som det kunne være vanskeligt at dække fuldstændigt hele dagen, så var blokaden nærmest 100 procent effektiv. I de blot 5 konflikt arbejdsdage var normalt arbejde standset på arbejdspladsen, bortset fra 4 mand, der gik og sikrede bygninger og inventar mod oversvømmelse og lignende.

Enhedslisten støttede
Byggefagene i Roskilde havde meget fornuftigt inviteret alle, der kunne støtte sympatiblokaden, til at møde op om morgenen ved byggepladsen. Mange medlemmer af Enhedslisten og SUF i Roskilde mødte frem fra første til sidste dag. Begge Enhedslistens byrådsmedlemmer deltog i kortere eller længere perioder som blokadevagter, og Christian Juhl tog en morgen fra Christiansborg til Roskilde, hvor han bl.a. var inviteret for at holde tale. Også Rosa Lund var med på blokaden en dag. Enhedslisten havde også flere læserbreve i lokalpressen under de 5 dages konflikt.

Også enkelte medlemmer fra DSU deltog, men ellers var ingen andre af de såkaldte arbejderpartier med eller støttede offentligt op om konflikten. Det fik 3F til at skrive følgende på sin hjemmeside, efter konflikten var vundet:

”Også en stor tak til de mange af vores politiske venner fra Enhedslisten, som viste stor vilje til at agere som et sandt arbejderparti, ved personlig fremmøde til støtte af den arbejdskamp, de faglige organisationer havde indledt.”

Under konflikten var der også masser af opbakning fra forbikørende arbejdere og små håndværksmestre, som hilste og bød på kaffe for at støtte fagbevægelsens kamp med at forsvare tilkæmpede løn og arbejdsforhold mod ublu konkurrence fra udenlandske firmaer, der direkte indkalkulerer underbetaling af arbejderne, dårlige sikkerhedsforanstaltninger og manglende moms- og skatteafregning for at vinde entrepriser i Danmark.
Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen i Danmark godt kan vende den negative udvikling, hvis den bliver mere aktiv. Ved denne sejr i Roskilde blev der tegnet en række nye overenskomster med underentreprenører, og hovedentreprenøren har garanteret, at fagforeningerne fremover hver måned får dokumentation for, at arbejdsforholdene er i orden.

Nye krav
Enhedslisten Roskilde har efter konflikten rejst krav i Roskilde byråd om anvendelse af kædeansvar for alle entreprenører ved kommende offentlige byggerier, hvilket har fået opbakning fra samtlige partier – det er jo valgår !

Men derudover må vi kræve øget adgang for fagbevægelsen til alle fremtidige arbejdspladser, samt dokumentation for, at alle ansatte medarbejdere sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold. En diskussion om de danske mindstelønninger er også påkrævet. For jo højere de danske reelle lønninger ligger over de overenskomstfastsatte mindstelønninger, jo flere udenlandske arbejdere vil der selvfølgelig komme på de danske arbejdspladser, selv hvis det skulle lykkes at sikre danske mindstelønskrav overholdt.

Samtidig er det en rigtig god ide at udpege medarbejdere i fagforeninger, som tager rundt på arbejdspladserne og snakker med folkene på virksomhederne, om det ikke kunne være en ide at organisere sig. Det er også en god ide at tage en snak med dem, der måtte have lyst til melde sig ud, så man kan løse eventuelle små problemer, uden en udmeldelse. Dansk Metal i Roskilde har lige ansat en sådan ”organiser”, som allerede på den første måned lykkedes med at vende strømmen af udmeldelser til en pæn medlemsfremgang.

Denne vigtige sejr for byggefagene i Roskilde, med aktiv kamp for medlemmernes løn og arbejdsforhold, viser vejen frem for dansk fagbevægelse, hvis de vil vende nedturen.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com