Vi har i denne uge valgt som ugekommentar at bringe en udtalelse om brandene i Amazonas fra de 14 brasilianske organisationer i “La Via Campesina”. La Via Campesina er en global social bevægelse, som forener 148 organisationer for småbønder, landarbejdere og oprindelige folk verden over.

af Via Campesina

Vi vil samtidig – og i forlængelse af dette – minde om klimaaktions-ugen ”Global Week for Future”, der på fredag den 20. september indledes med skolestrejker og demonstrationer i en lang række byer også i Danmark – og fredagen efter rundes af med flere demoer og ”Break for Future” kl.12-14 – forhåbentlig også på nogle ”voksne arbejdspladser”. Læs mere om aktiviteterne i linksene nedenfor – og mød op!

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 16. september 2019

 

https://www.facebook.com/pg/FridaysForFutureDenmark/events/
https://klimastrejke.org/
https://www.facebook.com/miljoeretfaerdighed/
https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionDK/
https://www.facebook.com/dengroennestudenterbevaegelse/

Amazon-skoven er et territorium for liv, føde, vand og kulturer, ikke for ødelæggelse, død og udnyttelse

I de seneste dage har folk og regeringer fra hele verden været vidner til konsekvenserne af de nylige og meget alvorlige forbrydelser, der er blevet begået imod Amazon-regnskoven. De tætte røgskyer, der har dækket den sydøstlige del af Brasilien, især São Paulo-regionen, er et direkte resultat af den dramatiske stigning i antallet af brande, der er blevet antændt i mange forskellige dele af skoven og tilgrænsende områder af den tropiske Cerrado-savanne.

 

Det må være fuldstændig klart for det brasilianske samfund, resten af Latinamerika og hele verden, at dette ikke er en isoleret tildragelse. Kendsgerningen er, at det er resultatet af en række tiltag fra landbrugsindustrien og de store mineejere, der har fundet sted siden Jair Bolsonaro overtog regeringen, der aktivt har støttet og hjulpet dem. Efter næsten to årtiers opbremsning af skovrydningerne, har landets nuværende præsident og hans miljøminister, Ricardo Salles, med et aggressivt sprogbrug kastet sig ud i et direkte angreb på Brasiliens lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse og de måder, den er blevet effektueret på, samtidig med at de i stadig større udstrækning har rettet skytset mod dem, der historisk har beskyttet de brasilianske biologiske samfund, bondefamilier og oprindelige folk, og mobiliseret lovgivning og statslige magtorganer imod dem.

 

Siden overgangsregeringen trådte til, har hele retorikken i Brasília kørt på at komme miljøbevarende restriktioner og statens opsyn og kontrol med landbrugsindustriens og mineejernes aktiviteter til livs – de tiltag, der rent faktisk ville have været redskaber til at forhindre de forbryderiske dæmningskatastrofer i Minais Gerais. Regeringen har så i stedet foræret den brasilianske skovforvaltning til medlemmer af den magtfulde godsejerlobby, sat et militært indgreb i værk over for Chico Mendes-instituttet (ICMBio) og forbudt det brasilianske miljøagentur at gennemføre inspektioner, ligesom de har foretaget direkte fysiske angreb på offentligt ansatte, der arbejder for alle disse institutioner. Da praktisk talt alle budgetter er blevet nedskåret drastisk som led i den neoliberale politik, anført af økonomiminister Paulo Guedes, er situationen blevet fuldstændig uholdbar.

 

Folkeslag og fællesskaber, der var stærkt rodfæstet i Amazon-regionen, begyndte i 2018 at indrapportere, at de blev angrebet af de store jordejere og politiet. NGO-er, der er engageret i samfundsmæssig miljøbeskyttelse, er også blevet kriminaliseret og angrebet af denne regering. Forskere og en lang række organisationer, universiteter og endda det verdenskendte National Institute of Space Research (INPE) er begyndt at rapportere om og fordømme følgerne, men også de er blevet truet med fyringer og ordrer, der forbød dem, at offentliggøre forskningsresultater. Reaktionen fra lande som Norge og Tyskland over for denne brutale ændring af den brasilianske regerings politik har været at indstille donationer til Amazon-fonden; noget, som Bolsonaro-administrationen besvarede med foragt og fuldstændig grundløse beskyldninger.

 

Omfanget af denne forbrydelse mod menneskeheden er alarmerende. Alene i dette år er der blevet registreret mere end 70.000 brande, heraf 33.000 i Amazon-området. Det er 60% mere end gennemsnittet for de sidste tre år. Mellem 10. og 11. august røg denne stigning helt i vejret til 300%, da landbrugsindustrien i regionen meddelte, at de ville organisere en ’brand-dag’, hvor de koordinerede en enormt omfattende afbrænding af træer. Satellitbilleder viste også brande, der spredte sig med hastigheder, der ikke var blevet set siden 80’erne, hvor uprofessionelle minører opererede illegalt, især i oprindelige folks områder.

 

Disse aktiviteter, der nyder fuld opbakning fra den nuværende brasilianske regering, må uden forbehold betragtes som en forbrydelse mod meneskeheden og en uoprettelig skade for det brasilianske folk og den brasilianske natur. I disse tider, hvor verden står over for følgerne af klimaforandringer, er denne indstilling fuldstændig uacceptabel. Lad os også huske, at Amazon-landet ikke er et ’vildt’ territorium, men en enormt mangfoldig region med hensyn til biodiversitet og folkeslag. I tusinder af år har forskellige måder at leve med dette biologiske samfund frembragt de fællesjorder, der ikke adskilles fra skoven. Der er ingen regnskov i Amazon-området uden de forskellige folkeslag, der bor der, og vi (folkene i området, red.) ville heller ikke eksistere uden den. Bevarelsen af Amazon-området er kun mulig ved at forsvare de oprindelige og traditionelle territorier, agroøkologi og sundhedspleje, kultur og en uddannelsespolitik, der har fokus på folkene i denne region.

 

Det er derfor, bondeorganisationer som La Via Campesina, afslører dem, der står bag denne forbrydelse af historiske dimensioner: agroindustrien og mineindustrien, bakket op af Bolsonaro-administrationen. Vi kræver, at disse miljøforbrydelser ufortrødent bliver bekæmpet, samt at Amazon-områdets folk får deres rettigheder beskyttet som skovens sande beskyttere gennem århundreder. Det er livsvigtigt, at hele det brasilianske samfund rejser sig imod denne ugerning! Amazon-området er et territorium for liv, føde, vand og kulturer, ikke ødelæggelse, død og udnyttelse!

 

Alle Amazon-landets folk rejser sig til forsvar mod kapitalens plyndringstogt!

 

La Vía Campesina Brasil:
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores
MAM – Movimento pela Soberania Popular na Mineração
CIMI – Conselho Indigenista Missionário
CPT – Comissão Pastoral da Terra
APIP – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
ABEEF – Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal
CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
FEAB – Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil
MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens
MMC – Movimentos de Mulheres Camponesas
PJR – Pastoral da Juventude Rural
ADERE – Articulação dos Assalariados Rurais
MPP – Movimento dos Pescadores e Pescadoras

Oversat fra http://www.mst.org.br/2019/08/23/queimar-a-amazonia-e-crime-contra-a-humanidade.html

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com