NATOs nye strategikoncept, som blev vedtaget på Madrid-topmødet i slutningen af juni, er imperialisternes forsøg på at give denne militære koldkrigsalliance en ny mening.

af Socialist Alliance/Australien

Det hedder i konceptet, at “hovedformålet” er “det kollektive forsvar af allierede”. Men dokumentets fokus på “kollektiv sikkerhed” markerede et nyt område. Det hedder, at den Russiske Føderation udgør ”den vigtigste trussel” for den regionale og globale sikkerhed, tæt efterfulgt af Den Kinesiske Folkerepublik.

 

Socialist Alliance fordømmer den russiske invasion af Ukraine som et groft brud på international lov og støtter det ukrainske folks ret til selvbestemmelse, herunder retten til at forsvare sig mod den russiske invasion. Vi opfordrer Rusland til straks at trække sine tropper tilbage fra Ukraine.

 

Men samtidig anerkender vi, at de vestlige magter, som støtter den ukrainske regering, ikke er motiveret af en mytisk ”retsbaseret orden”.

 

Den nylige beslutning fra både Finland og Sverige om at droppe enhver meningsfuld modstand mod den tyrkiske regerings undertrykkelse af den kurdiske frihedsbevægelse og Tyrkiets folkemorderiske invasion og besættelse af det nordlige Syrien som en betingelse for medlemskab af NATO er et bevis på dette.

 

NATOs rolle er ikke en ”defensiv” alliance og forsvarer ikke liberale, demokratiske værdier, men at sikre USA og dets vestlige allierede dominans inden for den kapitalistiske verdensorden.

 

NATO’s rolle i tiden efter den kolde krig i anstiftelsen af krigene mod Afghanistan og Libyen og de efterfølgende ødelæggelser, som dette forårsagede for begge lande, er en påmindelse om, at NATO er en barriere for at opbygge en verden fri for konflikter og krig.

 

NATO bør ikke udvides til at omfatte Indo-Stillehavet, men bør nedlægges.

 

Regeringerne i de rige “liberaldemokratiske” vestlige nationer er lige så kyniske og voldelige som den russiske præsident Vladimir Putin. Men førstnævnte fører som regel deres krige mod befolkningen i det globale Syd og forsøger ofte at give volden i underentreprise til lokale håndhævere. Et godt eksempel er bevæbningen af Saudi-Arabien til at påføre Yemen uoverskuelige lidelser.

 

Den russiske invasion af Ukraine har givet de vestlige magter en anledning til både at svække Rusland og skabe offentlig støtte til en meget større udgifter til militæret.

 

Det er i den ramme, at NATO – et levn fra den kolde krig, vedtager en ny aggressiv position i verden. Ikke bare håber USA og NATO at tilføje Rusland et militært og økonomisk nederlag. De har også gjort det klart, at de har til hensigt at ”inddæmme” økonomisk konkurrence fra Kina, også med magt.

 

Aftalen mellem Australien, UK og USA (AUKUS) må ses i en større sammenhæng med QUAD-samarbejdet (Quadrilateral Security Dialogue) og forslaget om at udvide NATO til den Indo-pacifiska region.
Under AUKUS vil Australien blive yderligere militariseret og blive gjort til en USA-garnison.

 

Det vil blandt andet indebære:

– Mere udstationering af US-fly, fartøjer og ubåde, fælles militærøvelser

– Fire nye militærbaser

– To nye baser for militarisering af rummet

– Øget samarbejde inden for hypersoniske våben og cyberkrigsførelse, undervandssystemer, kunstig intelligens og langtrækkende angrebskapaciteter

– Støtte til kombinerede militære operationer i regionen.

 

Anthony Albaneses Labour-regering var hurtig til at støtte NATOs nye farlige plan, og den har ladet forstå, at den er parat til at støtte USA’s strategi for konfrontation med Kina, uanset omkostningerne.

 

Den kendsgerning, at tidligere liberale premierminister Tony Abbott har rost Labour for at fortsætte koalitionens forsvarspolitik, viser, at fremstødet for større militarisme og krig med Kina er ens for begge partier.

 

En bevidst propagandakampagne, der skaber frygt for kinesisk aggression, er blevet fremmet i årevis for at opbygge offentlig støtte til højere militærudgifter og konfrontation – muligvis i forhold til Taiwan. De primære aggressorer i denne nye kolde krig i vores region er USA og dets allierede, inklusive Australien. Samtidig respekterer Socialist Alliance det taiwanske folks ret til selvbestemmelse og er imod Taiwans tvangsindlemmelse i Folkerepublikken Kina.

 

Socialist Alliance anerkender også de reelle bekymringer hos uighurer, tibetanere og folk i Hong Kong om en vidtrækkende undertrykkelse og krænkelser af menneskerettigheder.

 

USA’s årlige millitærudgifter er tre gange så store som Kinas og har været det i mange år. Desuden er Kina omringet af US-baser, som USA vil supplere med et netværk af præcisisons-angrebsmissiler, sammen med den såkaldte ”første ø-kæde” – et koldkrigskoncept, der havde til formål at inddæmme indflydelsen fra det tidligere Sovjetunionen og dets allierede i Østen og Sydøstasien – som et led i en udgift på 27,4 milliarder dollar planlagt til den indo-pacifiske region over de næste seks år.

 

Ethvert forsøg fra Kinas side på at svare igen bliver fremstillet som bevis på dets fjendtlige hensigter.

 

USA’s og dets allieredes beslutsomhed om at presse Kina, både økonomisk og militært, selv med risiko for at fremprovokere endnu en storkrig, er hensynsløs og viser ingen hensyn hverken til det kinesiske folks velfærd eller til de små ø-nationer i området.

 

Den eksistentielle trussel fra den galopperende globale opvarmning betyder, at de næste 10 år er afgørende for, at menneskeheden kan stå sammen for at forhindre katastrofer. Men det kan ikke lade sig gøre, hvis regeringerne i stedet bruger milliarder på en ny kold krig.

 

Socialistisk Alliance forpligter sig til at føre kampagner for:

• Australien trækker sig fra AUKUS, ANZUS og Quad;

• Lukning af alle amerikanske baser og forbud mod atomskibe i australske havne;

• Annullering af planen om at købe atomdrevne ubåde; og

• Ingen krig mod Kina.

 

Socialistisk Alliance står solidarisk med alle folks kampe mod imperialisme, krig og besættelse og forpligter sig til at støtte antikrigsbevægelsen og de nye anti-AUKUS kampagnegrupper.

 

Denne erklæring blev vedtaget af Hovedbestyrelsen i Socialist Alliance den 18. September 2022.

 

Oversat fra Links af Åge Skovrind

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com