Bevægelsen af Jordløse Landarbejdere MST kæmper for en jordreform, afviser angrebene på det brasilianske folks rettigheder og kalder til forsvar for miljøet og den nationale suverænitet.

af MSTs Nationale Koordinering

Fra de oprørske landområder i Minas Gerais, og i solidaritet med familierne, som blev ofre for katastroferne i Mariana og Brumdinho [dæmninger bygget i forbindelse med mineselskabet Vales aktiviteter brød sammen i 2015 og 2020 og kostede hhv. 19 og 270 mennesker livet, o.a.] bekræfter den Nationale Koordinering af Bevægelsen af Jordløse Landarbejdere fra sit møde i januar 2020 sin forpligtigelse over for folkets organisering, kampen for jordreformen og for social forandring. Her i disse landområder er vi vidner til finanskapitalens overgreb mod vores naturressourcer og folkets levevilkår, der forårsager menneskers, floders, planters og al biodiversitets død, som prisen for forøgelsen af denne kapitals ukontrollable profit. Vi er her for at bekræfte folket i dets retfærdige kamp for sin egen befrielse og for et liv uden den perverse logik i akkumulationen af industrielt landbrug og minedrift.

 

Kapitalen, der er i dyb krise, gennemtvinger arbejdsløshed, sult, fjernelse af sociale rettigheder, prekært arbejde, vold, udryddelse af arter, privatisering, ødelæggelse af miljøet, eksproprieringer, udplyndringen af natur- og strategiske ressourcer fra folkene i verden. Den fremmer alle slags krige og truer menneskehedens eksistens, både gennem sine projekter, som er ødelæggende for naturen, og også gennem sin ultraliberale dagsorden. der fremmer social ulighed og forøger den herskende klasses privilegier.

 

Dette dødsprojekt er nyfascistisk, hader demokrati og folkets deltagelse. Det producerer ultrahøjre-regeringer og stater, der kun tjener de mest velhavendes interesser. Det fremmer kup, destabiliserer økonomier og øger socialt kaos.

 

I Brasilien overgiver Bolsonaro regeringen landet til USA’s interesser, overgiver vort land til udlændinge og bryder den nationale økonomi i stykker til skade for den indenlandske kapital. Regeringen angriber de lokale folks selvbestemmelsret og de eksisterende naturressourcer. Bolsonaro er lederen af elitens magtprojekt og agerer under militært formynderskab i ledtog med vigtige dele af retsvæsnet og kongressen og regerer med støtte fra militserne og de korrupte.

 

Han spiller på frygt, foragter Grundloven og udfører statsterrorisme mod mennesker, specielt den oprindelige befolkning, de sorte, kvinder og LGBT-folk.

 

Ude på landet ønsker han at gøre tyveri af jord lovlig og at overgive 70 millioner hektar af offentlige jord, specielt i Amazonas, til dem, der har fældet skovene, ødelagt jorden, unddraget sig skattebetaling og myrdet mennesker. Han har til hensigt at belønne dem, der erklærer sig selv for ejerne af jord, de har stjålet fra brasilianerne.

 

Bolsonaro legitimerer de lejemorderes handlinger, som arbejder for det industrielle landbrug, han giver grønt lys for udryddelsen af arter, fældningen af skoven og ødelæggelsen af biodiversiteten. Alt for at øge det dyrkede areal, mindriften og de transnationale firmaers profit. At forsvare Amazonas er ensbetydende med at forsvare Brasilien, folkene, deres områder, liv og miljøet.

 

Det er vores pligt at udnytte de indre modsætninger i dette eliternes projekt, eftersom de ikke har nogen løsninger af de vigtigste problemer, som det brasilianske folk står overfor. Vi må mobilisere når vi stilles overfor afskaffelsen af sociale, arbejdsmæssige og økonomiske rettigheder. Når vi stilles over for den udbredte vold, mod forfølgelsen og mord på mænd og kvinder, der er i kamp. Vi forarges over masseforgiftningen af befolkningens føde og vand, der bliver fremmet af det industrielle landbrug.

 

Vi forpligter os på at besætte de store ejendomme på landet og i byerne. At kæmpe for sociale rettigheder og ikke at tillade tilbageskridt. Vi er parate og villige til at bidrage til befolkningsflertallets berettigede opstand.

 

Vi er solidariske med alle arbejdere i verden i kamp. Vi afviser kup og interventioner. Vi forsvarer folkenes legitime suverænitet.

 

Vi vil være at finde på gaden med kvinderne, med ungdommen, med lærerne og arbejderklassen. Vi opfordrer det brasilianske folk til at kæmpe de nødvendige slag, at forsætte kampen og opbygge et retfærdigt samfund med ligestilling. Et socialistiske samfund!

 

Kæmp, Opbyg Folkets Jordreform

 

25. januar 2020, den Nationale Koordinering for MST

 

Oversat fra MSTs hjemmeside af Peter Kragelund

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com