Det er nu 2 år siden det første dræbende skud mod demonstranter faldt i Nicaragua. Siden er over 300 blevet dræbt og mange hundrede fængslet. Denne appel om løsladelse af politiske fanger og retfærdig behandling af de indsatte - ikke mindst i lyset af Covid-19 - er underskrevet af bl.a. MP Christian Juhl og Enhedslistens Nicaraguagruppe.

af Appel

Der har været “løsladelser” i flere omgange, men ingen anklager er frafaldet, de “løsladte” er i husarrest og chikaneres dagligt (overvågning, ransagning, overmalede huse osv.). Mange af de fængslede udsættes for modbydelig tortur.

 

En værdig behandling i fængslerne er ikke en tjeneste, det er en ret!

Over for epidemien af den nye coronavirus, COVID-19, bekendtgjort af WHO, kræver de underskrivende organisationer, at staten Nicaragua, med ansvar indser virkeligheden i den internationale nødsituation og erkender den ekstreme sårbarhed og risiko for død, de politiske fanger, der er fængslet af sociale årsager, befinder sig i i alle landets fængsler. Vi påtaler, at politiske fanger på grund af tortur og kroniske sundhedsmæssige problemer har en større grad af sårbarhed over for COVID-19.

 

Fængslerne overholder ikke de nødvendige sanitære forholdsregler for at forhindre spredning af virussen og dødsfald; ligeledes er de overfyldte fængsler en krænkelse af menneskerettighederne, idet op til 20 mennesker holdes indespærret i celler med kapacitet til 6, hvilket forøger usundheden. Dette sammen med sundhedspersonalets manglende kapacitet, de næsten ikke-eksisterende hygiejneforanstaltninger i familiebesøgsområderne og manglen på medicinske forsyninger repræsenterer en alarmerende situation, der burde få regeringen til øjeblikkeligt at sætte forebyggende tiltag i gang, før situationen er uafvendelig.

 

Vi støtter FN’s Højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelets opråb om at undgå tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, som det står i ”Anbefalinger fra Subkomiteen for forebyggelse af tortur til medlemslandene og nationale forebyggelsesmekanismer i forhold til coronavirus – pandemien”, såvel som hendes påtale af, at i denne sanitære krise bør alle handlinger baseres udelukkende på menneskerettigheder.

 

Staten skal give oplysning om de protokoller, der skal følges i fængselssystemet, give personlig information om fangerne til deres familier, med værdig og menneskelig behandling, og endvidere garantere adgang til sundhed og de nødvendige lægemidler for at undgå smitten.

 

I forhold til de politiske fanger, kræver vi:

·         Øjeblikkelig frigivelse af de mere end 60 politiske fanger, der har været berøvet deres rettigheder siden april 2018. Vi vil specielt nævne de politiske fanger, der har anmeldt helbredskomplikationer: María Esperanza Sánchez, der lider af højt blodtryk og hjerteastma. Hun har anmeldt, at hun bliver nægtet at få medikamenter ind; Marvin Vargas, som har været udsat for alvorlig tortur, politisk fange vilkårligt idømt 9 års indespærring, med tydelig prostatakræft; Jaime Navarrete, underkastet tortur og uhygiejniske omgivelser, to gange arresteret af politiske grunde og alvorligt syg; Carlos Bonilla, som er blevet tortureret og lever under sundhedsfarlige forhold.

·         Annullering af alle politiske domme.

 

I forhold til fanger, arresterede af sociale årsager, kræver vi:

·         At staten Nicaraguas opfyldelse af FN-resolutionen ”FNs minimumregler for behandling af indsatte (Nelson Mandela-reglerne)” sikres, så denne globale krise løses uden at krænke menneskerettighederne.

·         At lægerne i fængselssystemet til punkt og prikke opfylder UNHCHR –resolution 13/194: “Principper for medicinsk etik gældende for sundhedspersonalets rolle, især lægers, til beskyttelse af fanger og arresterede mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ”.

·         Følge anbefalingen fra WHO om at der som en lindrende foranstaltning for virkningerne af coronavirus, prioriteres ikke-forvaringsforanstaltninger i forhold til påståede ansvarlige og indsatte med lavrisikoprofiler og særligt sårbare, og således give præference til gravide kvinder og kvinder med

børn.

·         Bevilge familiesameksistensordning til enhver frihedsberøvet person med risici på grund af alder eller kroniske sygdomme.

·          Informere om og anvende en handlingsprotokol i fængselssystemet for pleje af mennesker med COVID-19.

·         At fængselssystemet garanterer sikre forhold for de indsatte med produkter til rengøring og personlig hygiejne. Tillade at familiepakkerne kan omfatte produkter til rengøring og personlig hygiejne.

·         Løse problemet med overfyldte fængsler.

·         Garantere sundhedspersonale og tilpasse installationerne til at de personer, der er berørt af COVID-19, kan komme under behandling.

·         Kontrollere fængselspersonalets sundhedstilstand og overholde protokoller og opfølgning, når det har været i kontakt med virussen.

 

Appellen er underskrevet af en lang række nicaraguanske organisationer, blandt andet: Unión de presas y presos políticos UPPN (Forening af politiske fanger), Asociación de familiares de presos políticos AFPP (Forening af familier til politiske fanger), Asociación de Víctimas de Abril AVA (Forening af ofre fra apriloprøret) og Articulación de Movimientos Sociales AMS (Sammenslutning af sociale bevægelser). Desuden en række solidaritetsgrupper i udlandet. Se hele listen her

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com