De stigende boligpriser og manglen på gode, billige boliger i byerne er et hot emne i den kommunale valgkamp. Regeringen har også taget diskussionen op, f.eks. i statsministerens åbningstale. Nu er de kommet med et udspil, der skal være med til at løse problemet: 22.000 ekstra almene boliger bygget over de næste 15 år. Betalt af lejernes opsparing i Nybyggerifonden.

af SAPs Forretningsudvalg

Kort efter regeringsoplægget kom der et udspil fra Enhedslisten i København og på Frederiksberg, der peger på nogle andre bud på løsninger. De foreslår et loft over lejen i nybyggerier. I lokalplanerne skal der stilles betingelser til bygherrerne om, at 75 pct af deres lejligheder ikke må lejes ud til en pris der ligger over en vedtaget kvadratmeterleje. Det vil gøre det mindre interessant for private bygherrer at presse jordpriserne op for at investere i boliger – og dermed skabe bedre muligheder for almene boliger, profitfri andelsboliger og byggefællesskaber. Det vil dermed også være en bremse på spekulation og prisstigninger på jord og ejendom.

 

Utilstrækkelig løsning
Det virker ikke voldsomt radikalt at ville skaffe 22.000 boliger over 15 år, som regeringen foreslår. Et lille skridt i den rigtige retning, men ikke tilstrækkeligt til at løse problemet.
I øvrigt har socialdemokraterne og regeringen selv været en del af problemet. På flere måder. For det første har de stået bag den lovgivning, der har medført krav om nedrivning eller frasalg af almene boliger. En lov, der også har ramt det Nørrebro, hvor en 3-værelses lejlighed koster mellem 4 og 5 millioner kr., ifølge statsministerens åbningstale. Mjølnerparkens billige almene boliger er i stort tal solgt til en privat investor.

 

For det andet har socialdemokraterne ikke villet gribe ind overfor den spekulationsdrevne udvikling på boligområdet, hverken skattepolitisk eller overfor de liberale lånemuligheder. Kommunalt har de tværtimod understøttet udviklingen ud fra en fejlagtig forestilling om, at markedet ville få priserne til at falde, når der bare laves en masse privat byggeri.

 

Almene boliger er billigere

”Blandede byer” har været et slogan for boligministeren. Skal man gå i den retning er en løsning: flere almene boliger. En almen bolig kan være et tilbud til mange slags mennesker uanset økonomisk formåen. En sammenligning mellem private og almene udlejningsboliger taler sit tydelige sprog. Den almene er den billigste. Regeringsudspillet har en graf, der viser det: En 90 m2 almen bolig i københavn bygget efter 2010 sammenlignes med en tilsvarende privat. Den almene koster ca 8.000 kroner om måneden, den private ca. 12.000 kroner.

 

Her er der mange penge på spil. For beboerne, men også for stat/komune, som sender masser af penge i form at boligstøtte direkte i lommerne på spekulanterne. Penge, som kunne komme i spil som støtte til nybyggeri, en tanke som også er en del af Enhedslistens udspil.
Her er forslaget, at kommunerne skal yde lån til etableringen af billige boliger, når der er tale om almene eller andre profitfrie boliger. Det vil nedbringe prisen og dermed huslejen yderligere.

 

Beboernes opsparing
Regeringen vil skaffe de nye almene boliger ved nybyggeri, ombygning af erhvervsejendomme eller overtagelse af private boligejendomme. Det skal ske uden at staten bidrager ret meget til økonomien. Den ene milliard, der er i Nybyggerifonden skal overføres til en ny fond, der skal finansiere boligerne. Nybyggerifonden er en del af Landsbyggefonden og er altså en del af de almene lejeres opsparing, hvilket også er et demokratisk problem.

 

Snubletråde

I den nye S-plan følger der altså penge med – i modsætning til tidligere overborgmester Bjerregårds planer om billige boliger. Om det så er nok til at virkeliggøre planerne, er en anden sag. En række af de store boligselskaber – som ellers roser udspillet – stiller nogle spørgsmålstegn.

 

De ved, at det er økonomisk vanskeligt at opføre almene boliger i en by som København. De høje jordpriser gør det næsten umuligt at få økonomien til at hænge sammen. Et afgørende problem, som regeringens udspil ikke løser.

 

Til gengæld vil Enhedslistens forslag om en maksimal husleje i sig selv bremse jordprisernes himmelflugt. Derudover vil Enhedslisten etablere en kommunal jordfond, der skal opkøbe jord og ejendomme med henblik på etablering af billige boliger. Der skal sikres forkøbsret til grunde i byudviklingsområder.

 

Et regeringsudspil alene om København?
Regeringsoplægget skulle handle om boliger i ”de store byer”. Men det bilag, som går i detaljer, handler alene om Københavns og Frederiksberg Kommuner. Her peger de på konkrete matrikler, der kunne bebygges med almene boliger. Her nævnes Lynetteholmen, Christiania og andre steder. Lidt besynderligt. For det første er det en kommunal opgave i kommuneplanerne at udpege mulige byggegrunde og at udarbejde lokalplaner og sende dem i høring. For det andet er det helt nødvendigt at sikre en stærk borgerinddragelse når der tænkes på så kontroversielle byggegrunde.

 

Det er svært at se dette som andet end regeringens kluntede forsøg på at blande sig i den kommunale valgkamp…

 

Endelig er der spørgsmålet: Forestiller de sig, at afgørende byplanspørgsmål alene skal løses bag nogle kommunegrænser, som af historiske grunde har en lidt tilfældig karakter? Problemet med boliger til almindelige lønarbejdere kan passende løses ved at inddrage hele regionen. Omegnskommunerne er i fuld gang med omdannelse af udtjente industriområder til blandede byer med boliger og erhverv. Her kunne passende indrettes masser af almene boliger.

 

For lidt og for langsomt
Regeringens udspil er for snævert fokuseret på København. Og der er ikke meget, der tyder på at det vil skabe nogen større forandring. Hvornår – om nogensinde – bliver der bygget billige boliger på Lynetteholmen? Og er det i øvrigt rimeligt at alle landets almene lejere skal bidrage til at løse Københavns problemer?

 

Der skal mere radikale løsninger til. Her er Enhedslistens forslag et forfriskende bidrag. Og et langt mere realistisk bud på, hvordan boligkrisen faktisk kan løses.

 

SAPs Forretningsudvalg, den 22. oktober 2021

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com