Nu skal man passe på med at bruge ordet historisk, men 3500 tillidsrepræsentanter fra 11 forskellige fagforbund samlet for at kæmpe imod fyringer, nedskæringer og ødelæggelsen af den offentlige velfærd, det må være tæt på at kunne leve op til betegnelsen.

af Katrine Toft Mikkelsen

De var der alle sammen, på mødet den 20. maj i Fredericia: HK-kommunal i gule veste med teksten "Vi er alle en del af løsningen"; lærerne, der i hvide t-shirts opfordrede til "Støt op om fremtidens skole"; 3F’erne, der i røde t-shirts proklamerede at "Vi vælger velfærden"; mens pædagogerne i pink advarede at "Alle ender med Sorteper – nedskæringer på børneområdet er dyre i længden"; og socialpædagogerne i sorte T-shirts krævede "Omsorg for udsatte – fællesskab for ansatte".

Fællesskab og sammenhold
Og fællesskab og sammenhold var kodeordet for deltagerne. Selvom mødelederen indledningsvist gjorde opmærksom på, at hun nidkært ville dele de 25 minutter som "de to gange Christensen" (Dennis fra FOA og Anders Bondo fra Danmarks Læærerforening) havde fået tildelt til sammen, så den ene ikke tog noget fra den anden, så var dette ikke et gennemgående problem. Udgangspunktet, der blev bekræftet og styrket igennem dagen var, at de offentligt ansatte er trætte af at blive spillet ud mod hinanden og nu vil stå sammen imod nedskæringer.

Efter et par indlæg fra forbundsformænd var der en vekslen mellem korte indslag fra forskellige kommunale og regionale arbejdspladser og korte indlæg fra talerstolen, hvor folk fortalte om deres job og deres situation. Ikke for at sige "vi er vigtigere end andre" eller "vi er mere pressede end jer", men for at øge forståelsen mellem de forskellige grupper, så vi kan komme ud over den interne rivalisering og slåskamp om de stadig mere knappe ressourcer.

Vi hørte fra en socialrådgiver, en socialpædagog i et botilbud, en folkeskolelærer, en ergoterapeut, en HK’er fra en personaleadministration, en børnehaveleder, en rengøringsassistent på en skole, en sygeplejerske, en fritidshjemspædagog, en sosu-assistent på et plejehjem, en fysioterapeut m.fl.
Og meldingen var klar: Vi kan og vil ikke presses mere.

Forsvar velfærden
Den offentlige sektor er ikke blot en stor og tung byrde, men en kvalitet i sig selv. Den fælles velfærd skal sikres, forsvares og forbedres. Og det er ikke velfærden, der skal betale for krisen.

Lærerformanden Anders Bondo Christensen lavede en improviseret meningsundersøgelse i salen: Alle der var enige i følgende udsagn skulle blot blive siddende: "Danmark har levet over evne – ikke mindst pga. kunstigt oppustede former i finans- og boligsektoren. Derfor er det kun rimeligt, at tilbuddene til børn, unge, syge og ældre skal forringes". 3500 tillidsfolk rejste sig øjeblikkeligt!

Et gennemgående svar på spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra, var: Drop skattelettelserne for de rige og sæt gerne skatten yderligere op for dem, der har mest. Men det var også en klar melding om, at vi ikke vil acceptere, at de svageste skal betale i form af forringelser af dagpenge, kontanthjælp og andre overførselsindkomster. Direktøren fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, der forsøgte at tale for S og SF’s forslag om øget arbejdstid, mødte ikke den store begejstring fra salen.

Kære borgmester, aben er din!
Nu handler det om at sikre, at stemningen af sammenhold og kampgejst holder igennem de lokale kommunale forhandlinger, så vi ikke (igen) skal se steder, hvor pædagogerne peger på skolerne, bibliotekerne peger på svømmehallerne, og ældreområdet peger på socialområdet, når der skal findes besparelser i kommunerne. Det kræver en fastholdelse af fokus på krav om flere penge til velfærd – penge, der skal tages fra dem, der har.

Første mål er at presse borgmestrene og de øvrige kommunalpolitikere til ikke at acceptere en aftale med regeringen, der vil indebære yderligere nedskæringer i kommunerne. Til dette var der et forslag om en "abe-overdragelse". Fagforeninger, forældreorganisationer, brugergrupper skal lokalt gå sammen på tværs af faggrænser og gå til borgmesteren og overdrage ham/hende en abe med beskeden: "Kære borgmester, aben er din! Du skal ikke sende den nedad til os. Hvis ikke du kan få en ordentlig aftale med regeringen, må du sige nej."

"Sig til KL: Lav ikke et dårligt forlig,” sagde tidligere forbundsformand for SID, Hardy Hansen, og fortsatte:
”Ansvaret skal placeres hos regeringen. Så kan SF, S og Enhedslisten stemme imod i folketingssalen og så kan vi gå ud og lave en kæmpedemonstration – nu vil jeg jo ikke opfordre til generalstrejke, men noget kæmpe skal vi i hvert fald lave".

Vi ses den 2. juni
Den 2. juni er der planlagt to demonstrationer i København. En fra regionernes hovedkontor på Dampfærgevej og en fra KL’s kontorer i Weidekampsgade, med fælles endemål på Christiansborg Slotsplads. Demonstrationerne er arrangeret af de faglige organisationer i henholdsvis København/Frederiksberg kommune (KKF) og i region Hovedstaden. Få yderligere informationer på de faglige organisationes hjemmesider.

Også i andre byer arbejder faglige organisationer på at arrangere protest-demonstrationer mod regeringens spareplan og for velfærd.

De 11 organisationer, der stod bag mødet i Fredericia, er:
• 3F – den offentlige gruppe,
• HK/Kommunal,
• FOA,
• Danmarks Lærerforening,
• Dansk Sygeplejeråd,
• BUPL,
• Socialpædagogernes Landsforbund,
• Danske Fysioterapeuter,
• Ergoterapeutforeningen,
• Dansk Socialrådgiverforening,
• Frie Skolers Lærerforening

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com