Vi fordømmer på det kraftigste terrorangrebene i Beirut og Paris den 12. og 13. november. Vores solidaritet går til dem, der hver dag lider under terroren, som efterladte, som ofre og som flygtninge.

af SAPs Landsmøde

Terroren viser sit sande og kujonagtige ansigt ved at rette sig mod civile mål, ved at søge at gøre det umuligt, at organisere sig i mod den og ved at gøre dens konsekvenser uafvendelige. Den næres af had, og den avler mere had. Terroren fandt sted i arbejderkvarterer mod civile mål. Dette er et led i en fascistisk strategi, og alle arbejderklassens og befolkningens organisationer må organisere sig for at bekæmpe den.

Daesh/IS er et monster, men det er også Vestens monster: Det er født af bomber plantet på den arabiske højrefløjs marker, det er døbt i skyggen af kemiske angreb, som er udført af såvel vestlige magter som totalitære regimer i regionen.

Vores fulde støtte og solidaritet hos de kræfter, der har vist sig effektivt at bekæmpe Daesh/IS på landjorden, de kurdiske militser og Den Frie Syriske Hær. Vi opfordrer til at stoppe støtten til Erdogans bombardementer af disse styrker, og vi opfordrer til en boykot af saudisk olie, som finansierer Daesh/IS. Vi opfordrer til at styrke indsamlinger til de kurdiske militser i Syrien.

Den europæiske højrefløj – i Danmark repræsenteret af Dansk Folkeparti – er ikke sene til at slå politisk plat på de døde og kræve mere had, udrensninger og bombninger af civile mål. Deres metoder stemmer præcist overens med dem de siger de vil bekæmpe. De deler også vrangforestillingen om, at verden kan opdeles i kulturelle zoner, hvor mennesker med forskellig religiøs og kulturel baggrund ikke skal mødes, tale sammen, forelske sig og organisere sig. 

De europæiske ledere udnytter denne gensidige hadspiral. Om det sker på grund af deres mangel på fantasi eller på grund af kynisk beregning er ikke til at sige. Men det eneste svar, som vi kan forvente fra dem, er mere overvågning, øget militarisering og yderligere beføjelser til staten på bekostning af borgerne. Derfor må vi være på vagt over for enhver indskrænkning i de demokratiske rettigheder – særligt hvad angår retten til at forsamles og til at organisere gensidig hjælp, som vi ser med flygtningearbejdet.

Vi insisterer på, at terroren herhjemme ikke må lægge gaderne øde. Hvis vi bøjer os for frygten, da får fascismen og terroren magt. Vores svar er entydigt øget organisering af den danske arbejderklasse og alle undertrykte grupper til forsvar for, og udvikling af, fælles rettigheder. Vi må på tværs af falske religiøse skel organisere os om de umiddelbare opgaver, som krigene i Mellemøsten stiller os overfor. Akut at hjælpe de hundredetusinder, der flygter fra dette barbari. At støtte de undertrykte og kæmpende på landjorden.

Den mest effektive bevægelse mod krigen er i dag den bevægelse, der støtter og hjælper folk på flugt. Samfundets ressourcer må så hurtigt som muligt flyttes fra yderligere militarisering til en opbygning af det civile engagement og en udnyttelse af de enorme reserver af solidaritet og medmenneskelighed, der bl.a. har vist sig i dette efterår.

Vi bøjer hovedet for de franskmænd, libanesere og andre, der blev dræbt. Vi vil ære deres minde ved at fortsætte arbejdet for opbygning af stærke folkelige organiseringer, hvor hadet og reaktionen ikke kryber ind. Vi vil hilse dem, ved ikke at lade politikere slå plat på deres ofre.

Vedtaget på Socialistisk Arbejderpolitiks landsmøde 15. november 2015

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com