Fjerde Internationales verdenskongres 2010 har kapitalismens krise på dagsordenen: Klimakrisen såvel som den økonomiske krise. Men også Fjerde Internationales rolle fremover er til debat.

af Thomas Eisler og Falle Hjorth

I slutningen af februar samles repræsentanter fra mere end 50 revolutionære organisationer til Fjerde Internationales 16. verdenskongres. En verdenskongres i Fjerde Internationale skal ikke bare være en genbekræftelse af vores politiske fællesskab. Målsætningen er at opsamle erfaringerne og udvikle fælles forståelse for de opgaver, vi står over for. Forberedelserne begyndte derfor allerede for et par år siden med de første diskussioner om, hvad vi har lært i løbet af de seneste år, og hvordan opgaverne for revolutionære har ændret sig. 

Med meget begrænsede ressourcer, er det ikke nogen let opgave at gennemføre en demokratisk diskussion på verdensplan og at samle aktivister fra hele verden. Selv om internettet har gjort mange ting lettere, er det f.eks. stadig et stort arbejde at få oversat de vigtigste dokumenter og debatindlæg. Fjerde Internationale er stærkest i Vesteuropa. Men desto vigtigere er det at sikre deltagelsen af repræsentanter fra Asien, Afrika og Latinamerika.

Socialistisk Arbejderparti er den danske sektion og kan derfor sende delegerede til kongressen. På SAPs landsmøde den 23.-24. januar blev forslagene til verdenskongressen diskuteret, og der blev valgt delegerede.

En bredere Internationale?
En af de centrale diskussioner bliver ”Fjerde Internationales rolle og opgaver”. Selvom Fjerde Internationale er en forholdsvis lille organisation, bidrager vi til opbygningen af brede bevægelser og er mange steder integreret i opbygningen af bredere venstrefløjsorganisationer. Ligesom SAP er med i opbygningen af Enhedslisten, er Fjerde Internationale med i NPA i Frankrig, LPP i Pakistan, Venstreblokken i Portugal, PPP i Polen, PSOL i Brasilien osv. osv. Selvom alle disse partier vel kan kaldes ”antikapitalistiske”, er de også meget forskellige – og et perspektiv om en ny, antikapitalistisk Internationale af disse og lignende partier er af mange grunde ikke umiddelbart realiserbart.

Men præcis hvilken rolle, Fjerde Internationale kan og bør påtage sig bl.a. i forhold til at sikre et internationalt samarbejde mellem socialistiske og antikapitalistiske organisationer fremover, bliver en væsentlig diskussion på verdenskongressen. De fleste er enige om, at FI må arbejde for at skabe rammer for fælles diskussioner og samarbejde, som kan muliggøre, at man efterhånden udvikler en fælles forståelse af begivenheder og opgaver. Men dermed er alt jo ikke sagt!

Det oprindelige dokument om ”Fjerde Internationales rolle og opgaver” kan findes på dansk her.

Et indspark til diskussionen, som de danske delegerede får med til Verdenskongressen fra et stort flertal på SAP’s landsmøde, er en korrektion af den undervurdering af reformistiske og venstrereformistiske kræfters fortsatte styrke, der godt kan læses ud af dokument-forslaget.

Økosocialisme
Takket være den demokratiske organisering, der altid har været et kendetegn for Fjerde Internationale (som jo blev dannet i 1938 bl.a. i protest mod stalinismens afskaffelse af demokratiet i Tredje Internationale/Komintern), har verdenskongresserne ofte udviklet det fælles program i takt med nye udviklinger og erfaringer i klassekampen på globalt plan. Således har FI gennem tiden ikke blot fastholdt en revolutionær internationalistisk marxistisk ”arv” fra tidligere internationaler, men bl.a. udviklet et program for socialistisk demokrati, for kvindernes frigørelse og mod undertrykkelsen af seksuelle mindretal. På den seneste verdenskongres, i 2003, blev der vedtaget et dokument om miljøpolitik og økologi.

Et væsentligt punkt på verdenskongressen i år bliver den globale opvarmning. Fiaskoen på klimakonferencen i København illustrerer på tragisk vis, at al snak om ”grøn kapitalisme” dækker over, at det kapitalistiske systems logik, profitjagten, står i modsætning til at undgå klimakatastrofer – og dermed i modsætning til almindelige menneskers mest basale interesser. Hvad er vores svar,og hvordan opbygger vi en stærk bevægelse? På verdenskongressen diskuteres et økosocialistisk svar – i resolutionen ”Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver”.

Sidst, men ikke mindst, vil der på verdenskongressen være en overordnet diskussion om den internationale situation. Denne debat vil fokusere på den økonomiske krise og vores svar på den.

Alle oplæg til verdenskongressen (på engelsk) findes her.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com