Siden midten af 1930’erne har socialister og progressive retfærdiggjort deres støtte til et af de to dominerende pro-kapitalistiske partier med, at den ene er et ”mindre onde” end den anden. Men i år vælger mange skuffede Sanders-tilhængere at støtte Jill Stein fra det Grønne Parti i stedet for Clinton.

af Barry Sheppard, San Francisco

Den ”mindre onde” er som regel det Demokratiske Parti. I dette års valg er det den krigsgale og nyliberale Hillary Clinton, som er ”mindre ond” end højrefløjs-populisten Donald Trump.

Men denne gang har det ikke været et ”normalt” valgår. I primærvalgene hos det Demokratiske Parti stod Bernie Sanders for en overraskende og kraftig udfordring af det partiapparat, som Clinton repræsenterer. Hans vigtigste budskab var, at arbejderklassen fortsat lider store afsavn under den magre genopretning efter finanskrisen, som mest af alt har gjort de rige rigere.

Sanders ser sig selv som ”demokratisk socialist” og rejste en række progressive krav. Mange Sanders-tilhængere ser med rette på Clinton som forsvarer for de sidste otte år med Obama. For mange er både Clinton og Trump et udtryk for det onde, men ikke i samme grad. Faktisk er det et flertal af vælgerne, som hverken bryder sig om Clinton eller Trump, især ikke om Trump. Ifølge meningsmålinger mener to tredjedele, at de er lige uærlige og upålidelige.

Efter nederlaget på Demokraternes partikonvent opfordrede Sanders sine tilhængere til at gå med i Clintons kampagne. Men mange er vrede over manipulationerne i valgkampagnen, ligesom de hader Clintons erhvervsvenlige politik. Det gælder både mange aktivister i de sociale bevægelser og de mindre socialistiske grupper.

Venstrefløjen diskuterer nu, om man skal støtte Clinton som det mindste onde, eller om man skal støtte den uafhængige venstrefløjskandidat Jill Stein fra det Grønne Parti.

Interessen for Steins kampagne er vokset efter Sanders´ støtte til Clinton. På den seneste kongres i det Grønne Parti, som formelt nominerede Stein, kom hun ind på spørgsmålet om det mindste onde: ”Når de beder os om at pakke sammen, fordi vi står i vejen for det mindre onde, er svaret, at denne skræmmepolitik, som vi bliver bedt om at underlægge os, kun har givet os alt det, som vi frygter”… ”Alle de grunde, som blev brugt for at få os til at stemme på den mindre onde – fordi vi var imod udflytning af vores jobs, klimanedsmeltningen, udsalget til Wall Street, den voksende fængselsstat, angrebene på borger- og indvandrerrettigheder – alle disse ting, som vi ikke ville have, er præcist det, vi fik, fordi vi tillod os selv at klappe i og lade den mindre onde tale for os.”

De Grønne i USA
De Grønne i USA ligger til venstre for mange andre grønne partier i verden. For nylig vedtog de en formålserklæring, hvor de definerer sig som anti-kapitalistister. Alternativet til kapitalismen defineres i vage vendinger og nævner ikke socialismen – på grund af indbyrdes uenighed, men Stein selv refererer hyppigt til socialismen og går ind for en alliance med socialister.

De største socialistiske grupper i USA er ikke enige, om man skal støtte Clinton som det mindste onde mod Trump. Committees of Correspondence for Democracy and Socialism (CCDS), som er en udsplitning fra det kommunistiske parti efter Sovjetunionens sammenbrud, har traditionelt støttet det Demokratiske Parti. Det samme har det kommunistiske parti.

I år gik CCDS med i Sanders kampagne. Da han tabte nomineringen, ændrede man den sædvanlige linje og opfordrer nu til at stemme på Clinton i de stater, hvor der er tæt løb mellem Clinton og Trump, men i andre stater opfordrer man til at stemme på Stein. Man holder altså fast i det grundlæggende ”mindste onde”-argument.

USA’s største socialdemokratiske gruppe, Democratic Socialists of America (DSA), har også en lang tradition for at støtte Demokraterne og har besluttet sig for samme linje som CCDS i forhold til Clinton og Stein. Nogle medlemmer af DSA støtter Stein i alle stater, men gruppens grundlæggende linje er den samme som CCDS – at reformere det Demokratiske Parti på linje med de forslag, Sanders har fremlagt.

Kampen for et uafhængigt arbejderparti
Længere til venstre står både Socialist Alternative, International Socialist Organisation and Solidarity for et brud med Demokraterne og argumenterer for, at et uafhængigt, bredt arbejderparti er nødvendigt – og at Steins kampagne er et skridt i den retning.

Socialist Alternative deltog i Sanders´ kampagne i det Demokratiske Parti, ligesom en del af Solidarity, før de skiftede over til Stein.

Rammen for hele denne diskussion er fagforenings-bureaukratiets mangeårige støtte til det kapitalistiske Demokratiske Parti, hvor man underordner arbejdernes interesser partiets politik og går imod opbygningen af et uafhængigt arbejderparti.

De største establishment-grupper for sorte, latinos og kvinder har samme holdning. At underordne sig det Demokratiske Parti har fået nogle på venstrefløjen til at kalde Demokraterne for ”de faglige og sociale bevægelsers kirkegård”.

Den langvarige økonomiske stagnation har skabt en modstand mod tingenes nuværende tilstand, som vi har set komme til udtryk i Sanders’ kampagne. Denne modstand vil fortsætte. Steins kampagne kan slå ind i samme stemning og styrke kampen for et brud med det kapitalistiske toparti-system, som så længe har holdt arbejderklassen og de undertrykte i et jerngreb.

Barry Sheppard er medlem af Solidarity i San Francisco. Han skriver hver uge et nyhedsbrev om amerikansk politik til australske Green Left Weekly, hvor denne artikel blev bragt den 12. august 2016. Oversat af Åge Skovrind.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com