Solidaritet er ikke bare det, vi arbejder på overalt i landet og på tværs af grænserne. Det er også en forening, der holder til i - ja, Solidaritetshuset på Nørrebro i København.

af Svend Vestergaard Jensen

Den havde generalforsamling 1. april og diskuterede status og fremtid med efterfølgende oplæg og debat om venstrefløjens medier. Ikke mindst i lyset af Modkrafts lukning den 1. februar i år.

Foreningen Solidaritet er en organisation med en tredelt aktivitet: Forlag, magasin og trykkeri. Forlaget producerer overvejende teoretiske bøger og minibøger. I 2016 lidt færre end året tidligere. Små oplag ganske vist, om end bibliotekernes lektørudtalelser gennemgående har været positive. Bogsalget foregår primært gennem Solidaritets hjemmeside.

Digtoplæsning
En del af forlagets aktiviteter er digtarrangementet “Herfra hvor vi står” på Litteraturhaus på Nørrebro med mange deltagere. En enkelt digtsamling blev udgivet i 2016. Et par andre er på vej. Til nogle af disse digtarrangementer er der givet støtte til aflønning af digtere fra især Kulturstyrelsen, men også private fonde. Trods succesen overvejer gruppen bag at søge nye veje. Mere politik, mere skævt, mere litteratur-aktivisme. Det er lykkedes at få digte ind på venstrefløjen og digtere ind på venstrefløjen.

Forlagets største satsning på bogfronten i 2017 bliver antologien “1917 – revolution og kontrarevolution i Rusland” – begyndende med en minikonference eller måske rettere bogreception den 13. maj med blandt andet amerikaneren Paul le Blanc, der bidrager til antologien, og som også er forfatter til en af forlagets seneste udgivelser, “Lev Trotskij”.

Som vinden blæser
Bladet eller magasinet Solidaritet har haft problemer. Der har været og er store uregelmæssigheder i udgivelsesrytmen, som jo er forudsætning for, at et medie kan anvendes og spille en rolle i det politiske arbejde, i klassekampen og så videre. Ideen var en fast rytme seks gange om året. Det blev kun til fire numre i 2016 med svingende udgivelsesdatoer.

Det har været svært at knytte nye kræfter til redaktionsarbejde samt fastholde andre. En alt for langt layout-periode er også problemet. Til gengæld har Solidaritet eget trykkeri, hvor det er muligt at trykke bladet hurtigt og billigt. Netop trykkeriet er et stort aktiv for Solidaritet. Det kører med det antal opgaver, som det kan overkomme med nuværende aktivistniveau. Trykkeriets indtjening er også forudsætning for hele foreningens relativt gode økonomi. Opgaver udefra tæller godt på den positive side i regnskabet. Som udtrykt på generalforsamlingen er økonomien sund.

Blogunivers
Venstrefløjens medier var efterfølgende til debat med oplæg fra mangeårig medarbejder på Modkraft, Ole Wugge Christiansen. Ønsket om debat skal ses i lyset af Modkrafts lukning den 1. februar samt Solidaritet egen aktuelle problemstilling med et magasin, der har svært ved at være det medie, man ønsker. Oplægsholderen savnede allerede – som andre i salen – de analyser, debatter og baggrundsstof, som dette medie kunne bidrage med på tværs af den eksisterende venstrefløj, bevægelser og initiativer.

Det er et tomrum, sagde Ole Wugge Christiansen, men så også problemer hos Modkraft, der var med til at svække det. For Nørrebrosk, for intern venstrefløj, for lidt kontaktnet udenfor København – var noget af kritikken og svaghederne. Men hvor er kraftcentret nu, spurgte han.

Han så ikke mindst Solidaritet som en mulig organisering, som et netværk, der kan føre noget af Modkrafts tradition videre. Ikke mindst blogsfæren, et blogunivers med daglig aktivitet. Modellen forudsætter minimum en deltidsansat til videreføring af dele af Modkraft. Nyhedsstoffet fra Modkraft må skæres væk. Her kan der ikke konkurreres med de andre og noget større medier.

Hvis et sådant venstreorienteret medie skal have en chance, må der forhandles med Enhedslisten om en ansættelse. Partiet har selv brug for et medie – med indspark udefra, da Enhedslisten er fanget ind i en ny situation, hvor det er behov for noget andet. Så partiet kan formulere en radikal forandring, målet om at afskaffe kapitalismen – se længere end blot forsvaret af velfærdsstaten.

Wugge lagde vægt på, at et sådant medie også må spille sammen med andre (sociale) medier og miljøer. Han afsluttede ved at gentage, at et muligt medie må placeres i Solidaritets miljø. Ligesom en finansiering må på plads inden.

Debatten efter oplægget var ivrig, men der blev ikke taget konkrete initiativer til opfølgning. Det hele blev afsluttet med en fest, hvor musikeren Victor Ovesen spillede sine glimrende, overvejende egne sange og musik.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com