Erfarne klimaaktivister fra bevægelsen Fæld Klimafælden arrangerer klimalejr i Aarhus den 2.-6. september. Klimalejren vil ligge i forlængelse af en lang tradition af internationale klimalejre såsom Ende Gelände, Free the Soil og Folk Mot Fossilgas.

af SAPs Forretningsudvalg

Hedebølge i Indien og Pakistan, langvarig tørke i det nordlige Kenya, en fjerdedel af landet under vand og millioner af menneskers hjem ødelagt efter skybrud i Bangladesh, væsentligt varmere temperaturer og naturbrande over det meste af kloden, herunder i Frankrig, og den værste tørke i Italien i 70 år. Eksempler på livsomvæltende og dødelige konsekvenser af menneskeskabte klimaforandringer er der nok af.

 

Denne opsummering er endda blot inden for det seneste år. Det bør således være tydeligt for enhver, at det haster gevaldigt med at få bremset den globale opvarmning. Løsningerne findes og er indlysende – først og fremmest: (a) omlæg al brug af CO2-udledende energi til vedvarende energi og (b) mindre produktion og transport generelt set (særligt fra virksomheder, som producerer til forbrug i det globale nord).

 

Klimahandling?

I valgkampen op til sidste folketingsvalg blev politikerne presset af forskellige klimabevægelser til at erklære valget som et klimavalg, og der blev talt højt og flot om, at nu skulle der ske noget. Efter valget fortsatte de store armbevægelser, og folketinget vedtog en klimalov med målsætningen om 70 % CO2-reduktion i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

 

Med hensyn til at beslutte helt konkrete tiltag, som reelt reducerer CO2 udledninger, er konklusionen fra adskillige eksperter, herunder Klimarådet, klar: for lidt og for sent. Regeringens klimapolitik er at skubbe CO2-reduceringerne så tæt på 2030 som muligt og så håbe på teknologiske quick-fixes som Power-to-X, CO2-lagring, elbiler og bioenergi.

 

Denne teknologiske fatamorgana-løsning bruges så til at fjerne fokus fra de strukturelle forandringer, som FN’s eksperter gang på gang erklærer som nødvendige, og til at berolige vælgerne og dække over at Christiansborg ikke har krævet nogen nævneværdige reduktioner fra de store CO2-udledere: landbrugsindustrien, transportsektoren, olie- og gasvirksomheder m.fl. Ingen behøver for alvor at ændre noget; intet må stå i vejen for profitinteresserne. Det er det, som de føromtalte klimaaktivister kalder for ’klimafælden’.

 

Fæld klimafælden: Kom med til klimalejr og aktion

Det er i forlængelse af denne forståelse, at bevægelsen Fæld Klimafælden er startet og nu inviterer til lejr og aktion på dansk grund – med internationale klimalejre såsom Ende Gelände, Free the Soil og Folk Mot Fossilgas som forbillede. Lejren kommer til at foregå fra 2. september til 6. september i Aarhus på Grimhøjgård (Grimhøjvej 20, 8220 Brabrand). Fæld Klimafælden skriver selv på deres hjemmeside:

 

“På campen skal vi møde og inspirere hinanden samt diskutere, hvordan vi skaber reelle klimaløsninger i overensstemmelse med mennesker og miljø. Du ville kunne deltage i diskussioner, workshops, skillshares og demonstrationer med mere.”

 

Hvis du kun kan være med nogle af dagene, foreslår arrangørerne at du prioriterer den 4.-6. september, med ankomst og afgang om formiddagen. Der er gratis bus fra København til lejren.

 

Duk dig ikke, duk op!

 

Du kan læse mere om lejren og Fæld Klimafælden her:

Klimafaelden.dk

https://www.facebook.com/events/349319717396779/ (FB-begivenhed for lejren)

https://solidaritet.dk/global-aktion-vaer-med-til-at-stoppe-de-falske-klimaloesninger/

 

SAP’s forretningsudvalg, den 24. august 2022

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com