Regeringens planlagte SU-forringelser i 2025-planen vil forstærke presset på de studerende, som allerede i stort omfang lider af stress og ensomhed. Uligheden vil vokse og frafaldet stige.

af Svend Vestergaard Jensen

"Flere og flere studerende er pressede i hverdagen. Fremdriftsreformen blev indført for et par år siden, og det har øget risikoen for at blive smidt ud af studiet. Samtidig står mange især nye studerende uden bolig i starten. Det presser yderligere på. Og nu kommer regeringens 2025-plan, hvor SU-nedskæringer rammer samtidig med det andet," siger Yasmin Davali, som er formand for Danske Studerendes Fællesråd, DSF.

Regeringen vil spare 3,3 mia. kroner ved at omlægge SU-systemet. Stipendierne skal sættes ned, mens lånegrænsen forhøjes. Regeringen vil desuden fjerne muligheden for et ekstra SU-år, hvis man er blevet forsinket i studierne. Det bliver muligt at tage mere erhvervsarbejde ved siden af studierne, men det vil medvirke til yderligere stress på studiet.

Ensomhed
I en undersøgelse, som Dansk Magisterforening lavede sidste år blandt 1200 studerende medlemmer, svarede 23 procent af de studerende, at de havde været stressede »en stor del af tiden« i løbet af det seneste semester, mens 30 procent svarede »en del af tiden«.

Det er især ensomme studerende, der er stressede. Social omgang på studiet betyder, at de studerende har nogen at dele med, når opgaverne kræver sparring eller når et fag er vanskeligt at komme igennem. Et godt studiemiljø forebygger stress, ensomhed og forebygger risikoen for, at studerende må opgive og dropper ud. Men mere end halvdelen af de studerende deltager i få eller ingen sociale arrangementer på deres studie.

Ensomhed synes at være et større problem for studerende, end man forestiller sig. Det er især mønsterbryderne og tilflytterne, som rammes. Mønsterbryderne kan ikke få støtte hjemmefra i det begyndende akademiske forløb. Problemerne har derfor en social slagside. Kulturen er hård på universiteterne, og ikke mange unge har lyst til at snakke med andre om, at de føler ensomme. Nogle af de hyppigste henvendelser til Studenterrådgivningen handler om stress, tristhed, angst, depression og ensomhed. Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om disse hyppige problemer.

Når andre har succes
Det er ikke kun studerende, der føler sig ensomme. Generelt synes ensomhed at være et faktum, som samfundet burde reagere på. En undersøgelse fra YouGov sidste år viste, at næsten to ud af tre i Danmark af og til føler sig ensomme i dagligdagen. Samtidig oplever mere end fire ud af ti danskere, at denne følelse af ensomhed præger dagligdagen. Det kan være medvirkende årsag til depression og selvmordstanker.

Hvorfor føler så mange sig ensomme? Det kan have rod i store konkrete ændringer i ens liv, som for eksempel skilsmisse, tab af partner, fyring eller sygdom. Men det kan også være, at man ikke slår til, at man mangler succes, i forhold til ”alle de andre”, som udstiller deres succes i reklamer og (sociale) medier. Man skal vise, at man er ”rigtig”, slå nogle smarte nyheder op om sig selv. Det pres ligger især på de unge, hvor identitet skabes og formes, ligesom forventningerne om en god uddannelse og et godt job.

Modstand
Også en undersøgelse fra sidste år blandt medicinstuderende viste et stort omfang af stress og træthed, og hvad det giver af livssituation for en "privilegeret" studentergruppe. Undersøgelsen var foretaget af Danske Lægestuderende (FADL). Her svarede 62 procent af de studerende, at de har oplevet psykiske problemer som eksamensstress, social afskærmning, uoplagthed eller træthed.

Som en kilde nævnes fremdriftsreformen, der dikterer, at studerende automatisk tilmeldes fag og eksamener. Det er nyt og stressudløsende. De studerende var angste for at dumpe og skulle til reeksamen, samtidig med at de er på vej til et nyt fag.

De politiske partier bag fremdriftsreformen og andre nedskæringer på uddannelserne har lukket øjnene for disse konsekvenser, selv om studenterorganisationer og de partier, der ikke var med, advarede kraftigt.

2025-planen fører til dårligere uddannelser og dårligere tilværelse – også for studerende. Derfor er der brug for modstand og for alliancer, hvis modstanden skal være stærk.

"Vi har befolkningen med os. Folk tager afstand fra SU-reformen i Løkkes udgave. Vi er ved at forberede demonstrationer i de fire største byer. Vi vil vise, at modstanden er der lige nu, og at ikke blot SU-besparelser, men også andre af de studerendes forhold må ændres," siger Yasmin Davali.
alle

Der er demonstrationer i Aarhus, Odense, Aalborg og København den 13. oktober kl. 16. Som arrangør står Uddannelsesalliancen, et samarbejde mellem en lang række uddannelsesorganisationer og fagforeninger. Læs mere: https://da-dk.facebook.com/uddannelsesalliancen/

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com