content-picture.php

I slutningen af juni – et passende tidsrum efter valget til EU-parlamentet – skal EU-kommission tage stilling til noget så indviklet som ’hvilken sikkerhed kreditinstitutioner skal ligge inde med for at modgå eventuelle finansielle kriser’. For de fleste mennesker er det naturligvis fuldstændigt sort snak og helt umuligt at forholde sig til. Så da nyheden forleden kom frem, at der tilsyneladende er enighed i de organer, der rådgiver kommissionen, om at man ikke længere vil give højeste sikkerhedskarakter til danske realkreditobligationer, blev der næppe snakket ret meget om det hen over frokostbordene på de danske arbejdspladser.

af SAPs Forretningsudvalg

Men det burde nok have sat sindene lidt mere i kog. For EU-kommissionens beslutning vil have meget store konsekvenser for alle, der har fast ejendom, hvad enten det er et hus, en lejlighed eller man bor i en andelsboligforening. Der vil nemlig ske det, at når danske kreditinstitutioner ikke må basere deres sikkerhed på realkreditobligationer, så skal de købe flere statsobligationer, og så falder efterspørgslen efter realkreditten, og så skal renten stige for at gøre det attraktivt igen at investere i disse papirer…

Igen, det er svært at gennemskue disse mekanismer uden at have taget en mellemlang bankuddannelse, men konsekvensen er nem at forstå: Danskerne skal betale en højere rente for deres lån. I øjeblikket er renten lav på lånene, men en rentestigning vil lynhurtigt slå igennem i privatøkonomien for de mere end 75 % af danskerne der har de såkaldte rentetilpasningslån. Nogle analytikere forudser en fordobling af renten. Værsgo! EU-kommissionen har netop fordoblet danskerne husleje.

Denne historie er blot det seneste kapitel af den lange historie om, at EU tiltager sig en stigende magt over medlemslandene og deres befolkningers levevilkår og fratager dem retten til selvbestemmelse. Det er naturligvis gået op for danskerne, at EU tiltager sig stigende magt, og skepsis overfor EU er vokset støt igennem de seneste år. To ud af tre danskere føler ikke, at de har noget at skulle have sagt, og er skeptiske overfor EU.

Meningsmålinger tyder på, at modstanderpartierne vinder frem. Folkebevægelsen står pænt med 9,1 % af stemmerne, men desværre og uhyggeligt nok ser det ud til, at næsten hver fjerde vælger overvejer at stemme på Dansk Folkeparti. Samtidig viser målingerne også, at 30 % af danskerne slet ikke har besluttet sig for, hvor de vil sætte deres kryds. Faren er, at mange af disse ubeslutsomme ender med at blive væk fra valglokalet, og så kan man frygte, at tendensen med faldende valgdeltagelse til EU-valgene bliver forstærket.

Som aktive socialister i valgkampen op til EU-valget 25. maj skal vi naturligvis styrke Folkebevægelsen ved fortsat at argumentere imod det EU, der underminerer den sociale velfærd, tilskynder den voldsomme nyliberale økonomiske politik, fremmer social dumpning og underminerer de faglige rettigheder. Men på baggrund af de seneste meningsmålinger har vi også to andre vigtige opgaver. Vi skal imødegå illusionerne om, at Dansk Folkeparti er reelle modstandere af EU, og vi skal arbejde for at stemmeprocenten kommer op.

Dansk Folkeparti er blevet kaldt det hemmelige ja-parti. DF er i valgkampene bombastiske modstandere, men i det daglige arbejde i EU-parlamentet stemmer partiet mindst lige så meget for EU-harmonisering som de erklærede EU-tilhængerpartier. Det skal vi bruge tid på at forklare folk på gaden, når vi er ude at agitere for Folkebevægelsen. Vi skal også afsløre DF’s fremmedfjendske holdninger, som når Mogens Camre siger: ”Man fristes til at sige, at det bedste, vi kunne gøre for udvandrerlandene, billedligt talt ville være at fylde p-piller i deres drikkevand.”. Men DF undlader fuldstændigt at sætte udvandringen i sammenhæng med EU’s landbrugspolitik, som er en afgørende årsag til fattigdom i udviklingslandene og som tvinger folk på flugt. Samtidig vil Dansk Folkeparti trods sin modstand altid villigt stemme for alle former for EU-lovgivning, som begrænser faglige rettigheder, og lovgivning, som øger arbejdsgivernes muligheder øge arbejdspresset.

Hvis tendensen til afmagt – trods den voksende EU-skepsis – bliver for stor, og mange undlader at stemme, vil det naturligvis mest gavne de EU-venlige partier, som traditionelt har et stabilt borgerligt vælgerkorps. Derfor skal vi bruge tid på at vise, at det er vigtigt at stemme. ”Undlader du at stemme, stemmer du i realiteten ja til fortsat EU-harmonisering”.

En styrkelse af Folkebevægelsen ved det kommende valg vil være en stærk støtte til den fortsatte kamp mod den nyliberale politik og den borgerlige kriseløsning på europæisk plan. Aktiv deltagelse i valgkampen er således noget af det vigtigste, aktive socialister lige nu kan bidrage med.

SAP’s Forretningsudvalg, den 12. april 2014

—–
Påskepause – og påskeseminar

I næste uge er det påske, og derfor holder SAP’s ugekommentar pause.

Til gengæld afholder SAP sit årlige påskeseminar. Her kan man bl.a. høre fhv. MEP Søren Søndergaard fortælle om Folkebevægelsens kamp i og mod EU – samt en paneldebat med Søren Søndergaard og Nina Trige Andersen (forfatter til bogen ”Profession filippiner”) om ’Sociale rettigheder eller velfærdsturisme’.
Læs mere her:
www.goo.gl/DZVfR9

Vi ses i påsken!

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com