Den verdensomspændende økonomiske krise buldrer af sted, og den nyliberale offensiv mærkes i stigende grad overalt i verden - med nedskæringer, arbejdsløshed og usikkerhed.

af SAP's landsledelse

I Europa får vi at vide, at arbejdspladserne forsvinder og rykkes til udlandet pga. manglende konkurrenceevne i forhold til eksempelvis de asiatiske markeder. Vi får at vide, at det skyldes de lave lønninger og den høje produktivitet. Og at vi må indstille os på lavere lønninger og dårligere arbejds- og levevilkår, hvis vi gerne vil beholde jobs.

Hvad vi ikke så tit hører om, er de arbejdskampe og sociale konflikter, som den kinesiske arbejderbefolkning i stigende grad går ind i. Vi hører heller ikke meget til, hvordan filippinere organiserer sig for at kæmpe for jobs til deres veluddannede børn og kvinder i hjemlandet frem for at skulle sende familiemedlemmer ud i verden for at arbejde i usikre, ufaglærte jobs. – Eller deres forsøg på at etablere solidaritetsnetværk for ordnede forhold for familiemedlemmerne i udlandet.
Det er også sjældent, at vi hører om, hvordan store bondebevægelser eksempelvis i Bangladesh organiserer sig, udvikler og kombinerer systemkritiske krav for at kæmpe mod klimaforandringerne, mod kvindeundertrykkelse og for fødevaresuverænitet.

De informationer er svære at få. Det er endnu sværere at vide, hvilke erfaringer, organiseringer og strategier i kampen for samfundsforandring disse bevægelser anvender. Den slags informationer og udvekslinger kan inspirere og er nødvendige, hvis vi skal samle og koordinere kræfterne for at vinde den internationale kamp for socialisme.
Her spiller Fjerde Internationale en stor rolle for SAP og for dem, vi arbejder sammen med – lige som det gør for sektionerne i de andre lande.
I de sidste mange år har Fjerde Internationale særligt spillet en vigtig rolle for det revolutionære arbejde i en række asiatiske lande.
Asien er et kontinent med stor ustabilitet og sociale omvæltninger. Kontinentet omfatter de fremstormende økonomier i Kina, Indien og Vietnam, krigen i Afghanistan og mange geopolitiske konflikter, herunder Pakistan/Indien-konflikten om Kashmir og Kinas undertrykkelse af Tibet. Det omfatter også konfrontationen på den koreanske halvø og befrielseskampe i Mindanao på Filippinerne og hos tamilerne i Sri Lanka.
Det er også et kontinent med enorme miljøproblemer: Oversvømmelser i Pakistan, Bangladesh og Kina, ekstreme vejrforhold pga. klimaforandringer som den tyfon, der for nylig ramte Filippinerne, samt skovrydning, forurening, mangel på drikkevand, atomkatastrofen i Japan og de negative følger af de fremstormende økonomier.
Siden Murens fald har mange store venstreorienterede partier i Asien set kritisk på deres historie og praksis og arbejdet på at udstikke en ny orientering. Fjerde Internationale er gået ind i en dialog med mange af disse partier. Fordi Internationalen har gjort dette på en åben, lyttende og usekterisk måde, har det resulteret i, at betydningsfulde organisationer i Filippinerne, Pakistan, Sri Lanka og Bangla Desh har tilsluttet sig Fjerde Internationale.
Med afsæt i dette rækker disse asiatiske partier nu ud til andre venstrefløjspartier i deres egne lande og i regionen. De har været i stand til at bringe partier sammen, der hidtil har været indbyrdes stærkt fjendtlige, og dermed åbne perspektivet for en større samlingsproces på den asiatiske venstrefløj.
Trods sin begrænsede størrelse er Fjerde Internationale et redskab i den internationale klassekamp. En organisering
– der har sektioner verden over
– som på møder, seminarer og verdenskongresser opsamler og diskuterer kollektive erfaringer på tværs af verdensgrænser – som uddanner aktivister fra hele verden på skoler på 3 kontinenter – som løbende udveksler og udgiver politiske analyser og bidrag fra alle lande
Fjerde Internationale er ikke DEN internationale organisering, der er brug for. Men siden dannelsen i 1938 har den fastholdt den revolutionære internationalisme i praksis – og vi i Fjerde Internationale opfatter os selv som et nyttigt og ikke ubetydeligt værktøj i den proces, der på sigt skal skabe en ny og stærkere Internationale.
For at kunne sikre dette arbejde og for at kunne sikre en udvikling af vores internationale organisering, samler SAP derfor igen i år ind til Fjerde Internationale.
Som supplement til medlemmernes kontingenter håber vi at kunne nå en målsætning på 12.000 kr., som sendes ubeskåret til Internationalen.
Derfor beder vi denne ugekommentars læsere om at overveje muligheden for et bidrag – stort eller lille. Beløb indbetales på reg.nr. 1551, kontonr. 5100852.

SAP’s Landsledelse, 28. april 2012

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com