content-picture.php

På kryds og tværs af dagsordenspunkter på Årsmødet går en række temaer igen i Enhedslistens diskussioner: - Hvordan kan vi gøre noget for at skabe den mobilisering og bevægelse, vi altid taler om? - Hvordan kan vi skabe mere liv og aktivitet i Enhedslistens afdelinger og faglige netværk? - Hvordan kan vi aktivere og uddanne alle de nye medlemmer i aktiviteter? - Hvordan kan vi markere, at Enhedslisten står for en anden vej ud af krisen end regeringspartierne – samtidig med at vi tilbyder samarbejde om små og store fremskridt?

af SAP's forretningsudvalg

Ingen hævder, at de har alle svarene. Det gør SAP heller ikke. Men på det kommende årsmøde ligger der et forslag, som kan blive et redskab til at håndtere disse påtrængende opgaver for Enhedslisten. Det er på tillægsforslaget til Arbejdsplanen om en dagpenge- og beskæftigelseskampagne.
I korte træk er det et forslag om en kampagne, der går på to ben. På den ene side skal Enhedslisten arbejde for at opbygge en bred bevægelse omkring kravet om at genindføre fire års ret til dagpenge i stedet for den to års regel, VKO indførte, og som den nuværende regering kun har udskudt et halvt år. På den anden side skal Enhedslisten som parti gennemføre en kampagne for en række andre forslag til forbedring af de arbejdsløses situation og for at nedbringe arbejdsløsheden og øge beskæftigelsen.

På mindst fire forskellige niveauer sætter dette kampagneforslag kød og blod på nogle af de gode, men lidt generelle mål, som ligger i Enhedslistens forslag om ”Enhedslistens mål 2012-2017”.
For det første er det en kampagne, der har muligheden for at engagere bredt i befolkningen. Flere og flere har mærket arbejdsløsheden de sidste par år, og endnu flere kender mennesker, som der ikke er arbejde til.
Mange kan se det absurde i at straffe arbejdsløse ved at fratage dem dagpengene, samtidig med at vi har en betydelig arbejdsløshed. Sagen var så åbenlys, at regeringen måtte udskyde to-års-reglen i et halvt år – men arbejdsløsheden er ikke blevet mindre i mellemtiden, og intet tyder på, at krisen forsvinder.
Her er et tema, hvor vi kan komme i dialog og fælles aktivitet ikke bare med Enhedslistens egne vælgere, men også med Socialdemokraternes og SF’s. Det vil være et pres, som vil gøre det svært for regeringen at sende tusinder af arbejdsløse ud af dagpengesystemet, når halvårs forlængelsen udløber.
Når Enhedslistens medlemmer efter årsmødet skal ud på arbejdspladser, i fagforeninger og lokale samarbejder for at stable en kampagne på benene, skal vi foreslå det krav, der bedst appellerer til flest mulige mennesker.
Det er at genindføre fire års dagepengeret. Hvis vi udvælger smallere krav, som kun hjælper nogle arbejdsløse, f.eks. kortere optjeningsperiode eller højere sats til nogle, svækker vi muligheden for at opbygge en bred og stærk bevægelse.

For det andet er det en kampagne, som ethvert nyt som gammelt Enhedsliste-medlem kan bidrage til. Det er en kampagne, som giver oplagte opgaver for afdelingerne, der kan samle underskrifter for dagpengeretten, sprede Enhedsliste-kampagnemateriale og afholde debatmøder med de lokale afdelinger af S og SF.
Faglige netværk kan diskutere, hvordan man samler opbakning på arbejdspladser, i bredere faglige netværk og i fagforeninger og forbund for kampagnen.

For det tredje er det en kampagne, der giver Enhedslisten mulighed for at præsentere vores mange, gode forslag til øget beskæftigelse gennem offentlige investeringer og produktion, gennem forbedrede velfærdsydelser og gennem indgreb mod markedets styring og profitten i de store virksomheder og i bankerne.
På den måde kan vi vise alle, der vil lytte, at der er en mere solidarisk og social vej end regeringens. Det er ikke nødvendigt at underlægge sig kapitalismens økonomiske ”realiteter”. Enhedslisten har et politisk alternativ. Det kan både give S og SF’s bagland ammunition til at kræve en anden linje i deres partier, og det kan tiltrække endnu flere medlemmer til Enhedslisten

Endelig vil sådan en kampagne være en god praksisnær lejlighed til at iværksætte forskellige former for uddannelse af Enhedslistens medlemmer på så forskellige områder som f.eks.:
• de økonomiske mekanismer
• modsætningerne i dagens samfund
• nødvendigheden af et politisk alternativ
• taktikken over for de andre partier
• og ikke mindst konkret praktisk mobiliserings-, bevægelses- og kampagnearbejde.

Årsmødets overskrift er ”Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse”.
Kampagneforslaget har allerede fået stor opbakning. Men en årsmødevedtagelse er kun det første lille skridt. Der ligger en stor opgave i at gøre den til virkelighed. Her er der brug for alle gode kræfter.

SAP’s forretningsudvalg, 20. april 2012

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com