content-picture.php

En ordre er udgået fra Bruxelles, fra EU Kommissionen. Offentligt ansatte i Grækenland skal gå ned i løn. Kommissionen vil ikke acceptere Grækenlands store statsgæld, og med det liberalistiske fundament, EU og den fælles valuta bygger på, er der kun én løsning: Arbejderne skal ned i løn, og den offentlige service skal beskæres.

af SAP's forretningsudvalg

EU-ordren giver den græske socialdemokratiske regering med Papandreou som statsminister et problem. Den er lige kommet til magten på et valgløfte om ikke at indføre lønstop.
Men Papandreou ved godt, hvem der bestemmer. Han har netop ignoreret sit valgløfte og bebudet et lønstop i den offentlige sektor. Men lønstop er ikke nok for Kommissionen. Den har erklæret sig tilfreds i første omgang med Papandreous økonomiske redningsplan, men samtidig gjort opmærksom på,at lønudgifterne ikke bare skal fryses, de skal ned. Makker den græske regering ikke ret, står Kommissionen parat med milliardbøder.

20 ud af 27 lande havde i det senest opgjorte regnskabsår, 2008, et underskud, der er større end de Euro-tilladte tre procent af bruttonationalproduktet. Danmark er blandt de syv andre, men ingen er i tvivl om, at fra og med 2010 er den danske stat også blandt landene med for store underskud.
Grækenland har det største underskud og er derfor prøveklud for EU Kommissionens strategi med at overtage magten over landenes økonomiske politik. Med så udbredte underskud kommer turen snart til andre lande.
Den store statsgæld skyldes
– mange års nyliberalisme med store skattelettelser til de rigeste og til erhvervslivet
– redningspakkerne til bankern
– og de stigende udgifter og faldende indtægter på grund af arbejdsløsheden
Staterne har et underskud, som er skabt for at redde kapitalisterne og deres profit, men EU’s og de fleste regeringers recept på at fjerne det er at lade arbejderklassen og folk afhængige af offentlige ydelser og service betale.
Med EU’s løndiktat kaster Kommissionen sig ind i kampen om, hvem der skal betale krisen: kapitalejerne eller arbejderklassen.

Den kamp er ikke afgjort i Grækenland. Allerede inden EU-diktatet var der strejker mod den økonomiske politik. Bønder har blokeret hovedvejene i tre uger, brandmænd og ansatte i skattevæsenet har strejket.
EU-ordren og Papandreous udmøntning af den har kun skærpet modstanden. I næste uge er der varslet strejke fra de offentligt ansatte, og ugen efter er det de privat ansatte, som har varslet landsomfattende strejker.

Herhjemme har FOA’s formand, Dennis Kristensen, reageret på løndiktatet. Til Politiken udtalte han den 2. februar: ”At EU griber ind i løndannelsen er fuldstændig uacceptabelt. I FOA har vi traditionelt holdt os fra anbefalinger ved folkeafstemninger om EU. Men det er klart, at når vi kommer derud, hvor EU sætter lønninger ned, så må vi overveje, om vi skal komme med en anbefaling til vores medlemmer. For så er det danske aftalesystem sat på spil.”
At Euroen ikke primært handler om fælles pengesedler og mønter, men er et politisk redskab til at gennemtvinge liberalistisk og arbejdsgivervenlig økonomisk politik, burde ikke komme som en overraskelse. Det har mange på venstrefløjen og i fagbevægelsen advaret om allerede for mange år siden.
Men bedre sent end aldrig. For en fagbevægelse, som vil forsvare sine medlemmers leveforhold, er det en nærliggende opgave at bekæmpe EU – og i hvert fald at bekæmpe danske deltagelse i den fælles valuta.
Det skal der nok komme mange lejligheder til. Her og nu må FOA og andre fagforbund støtte de græske arbejdere og deres faglige organisationer i deres kamp mod EU-diktatet. Det vil på én gang være praktisk international solidaritet og samtidig en advarsel om, at dansk fagbevægelse hverken vil lade lønnen diktere af EU eller acceptere, at deres medlemmer kommer til at betale for en krise, som de ikke har ansvaret for.

SAP’s forretningsudvalg, 5. februar 2010

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.
Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.
SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com