content-picture.php

At beskytte danske sømænd mod at blive beskudt, kidnappet og brugt som gidsler for pengeafpresning er en oplagt sag for Enhedslisten. Men er det også en god sag at sende danske soldater og et krigsskib til havet ud for Somalia for at bekæmpe pirater - som led i en samlet NATO-aktion? Det har Enhedslistens folketingsgruppe vurderet, og de har stemt for det i Folketinget.

af SAP's Forretningsudvalg

NATO er en militær alliance, hvis formål er at forsvare den internationale kapitalismes interesser. I Enhedslistens blad Rød+Grøn udtalte en repræsentant for Enhedslistens fredsudvalg det sidste år således:

"NATO er en krigsorganisation, der bruges aktivt til at fremme de kapitalistiske stormagters interesser på hele kloden. Den såkaldt "humanitære" krig på Balkan i halvfemserne havde ikke det fjerneste med forsvar at gøre. Det samme kan siges om de seneste syv års brutale krig i Afghanistan, hvor den tragiske situation eskalerer og hvor krigen har bredt sig til Pakistan. NATO er især et redskab for USA, og er med til at fastholde og udbygge en udemokratisk og uretfærdig verdensorden. Krig er bare en forlængelse af en politisk-økonomisk konflikt. Under dække af kamp for frihed og demokrati forfølger NATO en dagsorden om militarisme, markedsøkonomi og stor global ulighed. Den store vinder af NATOs politik er våbenindustrien og de multinationale firmaer. På den måde har modstanden mod NATO et klart klasseperspektiv."

Har NATO-aktionen mod pirater ud for Somalia en anden karakter end NATO’s normale interessevaretagelse og handlemåde?

For det første må vi konstatere, at når de rigeste kapitalistiske lande, inklusive Danmark, pludselig bekymrer sig om dette pirateri, er der tale om en høj grad af hykleri. Pirat-virksomheden er en – ikke særlig konstruktiv eller støtteværdig – udvej for fattige somaliere, hvis land er blevet hærget af kraftig vestlig indblanding i form af direkte USA-militær intervention og af vestlig støtte til en etiopisk ledet invasion og indblanding i indre borgerkrige. Det er somaliere, hvis livsgrundlag som fiskere er blevet smadret af europæiske kæmpetrawleres rovfiskeri og af europæiske firmaers dumpning af gift i farvandene.

For det andet er det først og fremmest A.P. Møllers og de øvrige rederi-koncerners interesser, NATO-skibene sejler ud for at beskytte. Det er rederne, hvis overskud rammes, når de ikke kan sejle uhindret forbi Somalia.
For det tredje er det tilsyneladende ikke de danske sømænd, der har bedt om at få NATO-beskyttelse. Til modkraft.dk har formanden for Sømændenes Forbund i 3F udtalt, at de hellere vil have, at skibene sejler uden om området. Evt. kan skibene sejle i konvoj med væbnet beskyttelse, siger han.

Vi vil derfor konkludere,
– at NATO-aktionen ved Somalia falder i direkte forlængelse af NATO’s normale virksomhed;
– at de millioner af kroner, der bruges på aktionen, kunne bruge langt bedre til at forbedre den økonomiske situation for Somalias fattige
– at der er andre og bedre umiddelbare løsninger for de sømænd, som i dag bringes i fare for at rederne kan opnå tilstrækkelig profit
– at der ikke er nogen god grund til at deltage i aktionen og dermed styrke NATO og ikke mindst NATO’s tilstedeværelse i regionen, som utvivlsomt vil blive opfattet som imperialistisk indblanding, og som senere risikerer at blive anvendt til andre formål i området.

Enhedslistens folketingsgruppe har været klar over, at det en særlig beslutning, de har truffet. Til modkraft.dk siger Frank Aaen: "Det er ikke nogen nem beslutning. Det er ikke let at sige ja til NATO, men det er heller ikke let at sige nej til beskyttelse af søfolk. Flere må blive inddraget."

Det vil vi gerne medgive. Men netop derfor bør vi udvikle nye og mere inddragende metoder og beslutningsveje, når sådanne beslutninger skal tages.

For det første kan folketingsgruppen inddrage resten af partiet i overvejelserne. Forslaget blev første gang behandlet i Folketinget i slutningen af november, og det blev først endelig vedtaget den 17. december. Det skulle give tid til at diskutere spørgsmålet i både hovedbestyrelse og forretningsudvalg – ja, man kunne rejse diskussionen blandt medlemmerne via hjemmesiden

For det andet kan vi udvikle vores principielle internationalisme til en praktisk internationalisme og diskutere problemet med venstrefløjen i andre dele af verden. Die Linke i Tyskland stemte f.eks. imod i deres parlament.

Uanset hvordan man når frem til sin beslutning, og uanset hvilken beslutning man når frem til, så er det helt afgørende, at folketingsgruppen ikke alene fortæller resten af partiet, at man for første gang har stemt for en NATO-aktion, men også at man fremlægger sine argumenter for denne banebrydende beslutning.

Den er smuttet denne gang. Hverken ved første- eller anden behandling af forslaget i Folketinget tog Enhedslisten ordet, og der har intet stået på Enhedslistens hjemmeside om sagen, før modkraft.dk tog den op.

Vi vil derfor opfordre til, at Enhedslistens hovedbestyrelse diskuterer spørgsmålet på sit næste møde. Og vi vil opfordre til, at hovedbestyrelsen beslutter, at Enhedslisten ikke støtter Somalia-aktionen. Det kan folketingsgruppen sagtens leve med. Det er ingen skam at have vurderet forkert i en beslutning, der ikke har været nem. Til gengæld er det et vigtigt og nødvendigt politisk vigtigt signal fra Enhedslisten.

SAP’s forretningsudvalg, 29. januar 2010.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com